Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 85 / 2003
Titlul actual Legea minelor
    Publicat în   M. Of. nr. 197 / 27 mar. 2003  
Precizări
– lege organică
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 27 / 2017   M. Of. nr. 510 / 3 iul. 2017   cu referire la art. 15 şi 44
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 9 / 2019   M. Of. nr. 459 / 7 iun. 2019   cu referire la art. 3 pct. 1
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 130 / 2003      M. Of. nr. 197 / 27 mar. 2003  
Decret pentru promulgarea Legii minelor
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 237 / 2004      M. Of. nr. 553 / 22 iun. 2004  
Lege pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003
în vigoare
modifică art. 60 alin. (1);
introduce alin. (11) la art. 60;
abrogă art. 50
3. Modificări prin
L. nr. 284 / 2005      M. Of. nr. 917 / 13 oct. 2005  
Lege privind completarea Legii minelor nr. 85/2003
în vigoare
introduce alin. (4) la art. 28
4. Modificări prin
OUG. nr. 101 / 2007      M. Of. nr. 684 / 8 oct. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
în vigoare
modifică art. 3 punctul 31, art. 21 alin. (2), art. 44 alin. (2) - (4), art. 45 alin. (1) şi (2);
introduce alin. (3) şi (4) la art. 21;
abrogă art. 45 alin. (3), art. 60 alin. (1) şi (2)
5. Modificări prin
L. nr. 262 / 2009      M. Of. nr. 482 / 13 iul. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 101/2007 şi elimină de la modificare art. 21 alin. (2), modifică art. 45 alin. (1) şi (2), art. 60 alin. (1);
introduce alin. (11) la art. 45;
abrogă art. 21 alin. (3) şi (4), art. 60 alin. (2)
6. Modificări prin
OUG. nr. 71 / 2011      M. Of. nr. 637 / 6 sep. 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
în vigoare
modifică art. 48 alin. (2) şi (4)
7. Modificări prin
OUG. nr. 47 / 2012      M. Of. nr. 635 / 6 sep. 2012  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
modifică art. 45 alin. (4), art. 47
8. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 57 alin. (2);
abrogă art. 57 alin. (3)
9. Modificări prin
L. nr. 98 / 2013      M. Of. nr. 213 / 15 apr. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
aprobă OUG. nr. 47/2012
10. Modificări prin
HG. nr. 463 / 2013      M. Of. nr. 432 / 16 iul. 2013  
Hotărâre privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
în vigoare
actualizează valoarea taxelor prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4)
11. Modificări prin
OUG. nr. 102 / 2013      M. Of. nr. 703 / 15 nov. 2013  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
în vigoare
modifică art. 45 alin. (1)
12. Modificări prin
HG. nr. 350 / 2015      M. Of. nr. 359 / 25 mai 2015  
Hotărâre privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
în vigoare
actualizează taxele prevăzute la art. 44 alin. (2) - (4)
13. Modificări prin
OUG. nr. 40 / 2016      M. Of. nr. 490 / 30 iun. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 54
14. Modificări prin
HG. nr. 129 / 2019      M. Of. nr. 186 / 8 mar. 2019  
Hotărâre privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
în vigoare
actualizează taxele prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 61 / 1998      M. Of. nr. 113 / 16 mar. 1998  
Legea minelor