Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act OUG. nr. 27 / 2003
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind procedura aprobării tacite
    Publicat în   M. Of. nr. 291 / 25 apr. 2003  
Precizări
– intră în vigoare la 15 zile de la data publicării
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 13 / 2013   M. Of. nr. 674 / 1 nov. 2013   cu referire la art. 3 alin. (1) lit. a)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 486 / 2003      M. Of. nr. 827 / 22 nov. 2003  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
în vigoare
modifică art. 3, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 14;
introduce alin. (5) la art. 6, art. 151, art. 152, art. 161
2. Modificări prin
L. nr. 157 / 2010      M. Of. nr. 496 / 19 iul. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
în vigoare
modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă, alin. (3) şi (4), art. 8, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 16 alin. (1);
introduce alin. (5) la art. 4, alin. (31) şi (32) la art. 6
3. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 15;
abrogă art. 152
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.