Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act OUG. nr. 93 / 2003
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
    Publicat în   M. Of. nr. 716 / 14 oct. 2003  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare prin
L. nr. 542 / 2003      M. Of. nr. 917 / 20 dec. 2003  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică titlul cap. III, art. 13 alin. (1) lit. a);
abrogă art. 14
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.