Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 138 / 2004
Titlul actual Legea îmbunătăţirilor funciare
    Publicat în   M. Of. nr. 369 / 28 apr. 2004  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 88 / 13 feb. 2009  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 276 / 2004      M. Of. nr. 369 / 28 apr. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii îmbunătăţirilor funciare
în vigoare
2. Modificări prin
OG. nr. 94 / 2004      M. Of. nr. 803 / 31 aug. 2004  
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare
în vigoare
modifică art. 63 alin. (2), art. 87, art. 94
3. Modificări prin
L. nr. 233 / 2005      M. Of. nr. 648 / 21 iul. 2005  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
în vigoare
modifică art. 6 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (1) lit. a), art. 12, art. 13 alin. (1), art. 25, art. 30, art. 35 alin. (4) şi (5), art. 36 alin. (1) lit. e) şi f), art. 37 alin. (2) şi (3), art. 38 alin. (1) - (4), art. 39 lit. n), art. 40, art. 41, art. 48 lit. n), art. 51 alin. (1), art. 51 alin. (4) lit. f), art. 53, art. 54, art. 61 alin. (2), art. 63, art. 67 alin. (1) lit. c), art. 67 alin. (2), art. 73 lit d) şi j), art. 80 alin. (1), art. 84, art. 90, art. 91, anexa nr. 1;
introduce alin. (11) şi alin. (3) la art. 13, alin. 3 la art. 23, lit. f1) la art. 36 alin. (1), alin. (31) la art. 37, lit. o) la art. 73;
abrogă art. 38 alin. (5), art. 39 lit. q), art. 70 alin. (1) lit. b)
4. Modificări prin
L. nr. 290 / 2006      M. Of. nr. 598 / 11 iul. 2006  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
în vigoare
modifică art. 41 alin. (3) lit. e) şi alin. (4) lit. b), art. 67 alin. (2), art. 73 lit. o), art. 77 alin. (2) lit. a) şi b), art. 84 alin. (1), art. 86, art. 95;
introduce alin. (2) la art. 40, lit. f), g) şi h) la alin. (3) al art. 41;
– termenul prevăzut la art. 67 alin. (2) se prorogă până la data de 31 iul. 2006
5. Modificări prin
OUG. nr. 39 / 2007      M. Of. nr. 335 / 17 mai 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
în vigoare
introduce alin. (21) şi (22) la art. 67
6. Modificări prin
L. nr. 61 / 2008      M. Of. nr. 237 / 27 mar. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
în vigoare
aprobă OUG. nr. 39/2007
7. Modificări prin
L. nr. 167 / 2008      M. Of. nr. 699 / 14 oct. 2008  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
în vigoare
modifică art. 2 alin. (2)-(4), art. 4 lit. c), art. 8 lit. e), art. 10 alin. (3), art. 12, art. 25 lit. b), art. 31, art. 34, art. 35 alin. (5), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) şi (4), art. 38, art. 39 lit. c)-e), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (2) lit. c) şi e) şi alin. (4) lit. e) şi i), art. 46 alin. (1) lit. a), b) şi d), art. 49 alin. (2), art. 51 alin. (4) lit. j), art. 53 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 55 lit. b), art. 56, art. 59, art. 60 alin. (2), art. 61, art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (1), art. 64 alin. (2), art. 65, art. 67 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi (3), art. 69, art. 73 lit. d), n) şi o), art. 75 lit. c), art. 82 alin. (1) lit. d)-g), art. 82 alin. (2) lit. a)-d), art. 86, art. 89, art. 95, anexa nr. 1;
introduce alin. (11) la art. 6, alin. (12) la art. 13, art. 231, alin. (4)-(7) la art. 26, alin. (3) la art. 27, lit. r) şi s) la art. 39, alin. (3) la art. 40, lit. e1), e2), i) şi j) la art. 41 alin. (3), lit. a1) la art. 41 alin. (4), alin. (3) la art. 43, lit. i1) la art. 51 alin. (4), alin. (5) la art. 52, lit. c) la art. 55, alin. (3) la art. 62, alin. (11) la art. 63, alin. (31) la art. 67, alin. (4) la art. 68, lit. e) la art. 81, lit. j) şi k) la art. 82 alin. (1), alin. (21), (4) şi (5) la art. 82;
abrogă art. 70 alin. (2), art. 93 şi art. 94
8. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 88 / 13 feb. 2009  
9. Modificări prin
OUG. nr. 39 / 2009      M. Of. nr. 281 / 29 apr. 2009  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de creştere a suprafeţei contractate pentru irigaţii
în vigoare
introduce alin. (4) la art. 64, alin. (41) la art. 68
10. Modificări prin
L. nr. 281 / 2010      M. Of. nr. 888 / 30 dec. 2010  
Lege pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
în vigoare
abrogă art. 9 alin. (1) lit. f), art. 68, art. 69
11. Modificări prin
OUG. nr. 65 / 2011      M. Of. nr. 457 / 30 iun. 2011  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
în vigoare
modifică art. 60, art. 63 alin. (2)
12. Modificări prin
OUG. nr. 82 / 2011      M. Of. nr. 694 / 30 sep. 2011  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
în vigoare
modifică art. 4 lit. c), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3), art. 39 alin. (1), anexa nr. 2;
abrogă art. 30 alin. (1), art. 36-38, art. 40-42, art. 44-55, art. 64, art. 67, art. 70, art. 71, art. 74 lit. g), i), j), k), l) şi n), art. 76 lit. e), art. 83 alin. (5) şi (6), art. 90;
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "sucursală teritorială/sucursale teritoriale" cu sintagma "filială judeţeană/filiale judeţene", după caz, iar sintagma "Administraţia /Administraţie" cu sintagma Agenţia/Agenţie", după caz
13. Modificări prin
L. nr. 3 / 2012      M. Of. nr. 22 / 11 ian. 2012  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
în vigoare
aprobă OUG. nr. 65/2011
14. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 82, art. 83 alin. (2) lit. d);
introduce lit. l) la art. 83 alin. (1)
15. Modificări prin
L. nr. 199 / 2012      M. Of. nr. 766 / 14 nov. 2012  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 82/2011, modifică art. 25, anexele nr. 1 şi 2;
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma «sucursală teritorială/sucursale teritoriale» cu sintagma «filială teritorială/filiale teritoriale», după caz, iar sintagma «Administraţia/Administraţie» cu sintagma «Agenţia/Agenţie», după caz
16. Modificări prin
OUG. nr. 79 / 2013      M. Of. nr. 390 / 29 iun. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
în vigoare
modifică art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (3);
introduce alin. (2) la art. 4, alin. (11) la art. 27, alin. (41) la art. 27, alin. (11) la art. 28, art. 291, art. 292
17. Modificări prin
L. nr. 269 / 2015      M. Of. nr. 843 / 12 nov. 2015  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 4/2015 şi modifică art. 4 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (11), art. 27 alin. (2), art. 27 alin. (5) şi (6), art. 291, art. 33, art. 39 alin. (2) partea introductivă, art. 57, art. 58, art. 60, art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (1) şi (2), art. 65 alin. (1), art. 66, art. 72;
abrogă art. 27 alin. (3), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (41), art. 28, art. 292, art. 59, art. 61, art. 62 alin. (2), art. 65 alin. (2);
dispune republicarea cu renumerotare
18. Modificări prin
L. nr. 158 / 2016      M. Of. nr. 556 / 22 iul. 2016  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 79/2013 şi modifică art. 25 alin. (2), art. 63 alin. (2), art. 66;
abrogă art.27 alin.(1), art. 27 alin. (11), art. 27 alin. (4), art. 27 alin. (41), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (11), art. 28 alin. (3)
19. Modificări prin
L. nr. 133 / 2017      M. Of. nr. 421 / 7 iun. 2017  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
în vigoare
modifică art. 24 lit. a), art. 27, art. 56, art. 60, art. 63, art. 65 alin.(1), art. 66 alin.(2) şi (3);
introduce alin. (4) la art. 6, lit. a1) şi a2) la art. 24, art. 293;
abrogă art. 58;
dispune republicarea cu renumerotare
20. Modificări prin
L. nr. 130 / 2018      M. Of. nr. 500 / 19 iun. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
în vigoare
modifică art. 4 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (1) partea introductivă şi lit. d), alin. (2), (3) şi (4) şi art. 293 alin. (2);
introduce lit. a1) şi a2) la art. 8, alin. (6) la art. 27, art. 271 şi alin. (7) la art. 39
21. Completări prin
OUG. nr. 45 / 2019      M. Of. nr. 523 / 26 iun. 2019  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare
în vigoare
introduce alin. (21) la art. 6
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
HG. nr. 409 / 2004      M. Of. nr. 291 / 1 apr. 2004  
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
înfiinţează Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare
2. Modifică
OUG. nr. 23 / 2000      M. Of. nr. 136 / 30 mar. 2000  
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
modifică, la data înfiinţării Administraţiei, art. 4 alin. (3), art. 5, anexa nr. 1;
introduce alin. (3) la art. 3;
abrogă, la 90 de zile de la data înfiinţării Administraţiei, art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 8, art. 10, art. 11, anexa nr. 3;
modifică, la 90 zile de la data înfiinţării Administraţiei, anexa nr. 1;
– la 2 ani de la data înfiinţării Administraţiei se abrogă OUG. nr. 23/2000
3. Modifică
OUG. nr. 147 / 1999      M. Of. nr. 493 / 13 oct. 1999  
Ordonanţă de urgenţă privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, înfiinţat potrivit art. 34, îşi încetează activitatea;
abrogă, la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a L. nr. 138/2004, art. 2, art. 7 alin. (1) şi (2), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 34 alin. (2) lit. a), art. 40;
– la 2 ani de la data intrării în vigoare a L. nr. 138/2004, OUG. nr. 147/1999 se abrogă
4. Abrogă
HG. nr. 611 / 1997      M. Of. nr. 285 / 21 oct. 1997  
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 84/1996
5. Abrogă
L. nr. 84 / 1996      M. Of. nr. 159 / 24 iul. 1996  
Legea îmbunătăţirilor funciare
cu excepţia prevederilor art. 31 referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, care se abrogă în termen de 30 zile de la data de intrare în vigoare a L. nr. 138/2004