Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 238 / 2004
Titlul actual Legea petrolului
    Publicat în   M. Of. nr. 535 / 15 iun. 2004  
Precizări
– intră în vigoare la 90 zile de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 25 / 2015   M. Of. nr. 638 / 21 aug. 2015   cu referire la art. 1
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 416 / 2004      M. Of. nr. 535 / 15 iun. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii petrolului
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 101 / 2007      M. Of. nr. 684 / 8 oct. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
în vigoare
modifică art. 31 alin. (3), art. 49 alin. (2) lit. b);
introduce lit. c) la alin. (2) al art. 49;
abrogă art. 31 alin. (2), art. 50 alin. (1) şi (4), art. 61 alin. (1)
3. Modificări prin
L. nr. 262 / 2009      M. Of. nr. 482 / 13 iul. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 101/2007 şi modifică art. 31 alin. (2) şi (3), art. 61 alin. (1)
4. Modificări prin
OUG. nr. 71 / 2011      M. Of. nr. 637 / 6 sep. 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
în vigoare
modifică art. 52 alin. (4)
5. Modificări prin
OUG. nr. 47 / 2012      M. Of. nr. 635 / 6 sep. 2012  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
modifică art. 51 alin. (1);
introduce alin. (11) la art. 51
6. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 57
7. Modificări prin
L. nr. 98 / 2013      M. Of. nr. 213 / 15 apr. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
aprobă OUG. nr. 47/2012
8. Modificări prin
OUG. nr. 106 / 2013      M. Of. nr. 767 / 9 dec. 2013  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
în vigoare
modifică art. 34 alin. (1);
introduce pct. 251 la art. 2, alin. (11) şi (12) la art. 34, art. 341, art. 342
9. Modificări prin
L. nr. 79 / 2014      M. Of. nr. 468 / 25 iun. 2014  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
în vigoare
aprobă OUG. nr. 106/2013 şi modifică art. 341 alin. (1)
10. Modificări prin
OUG. nr. 50 / 2014      M. Of. nr. 483 / 30 iun. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
în vigoare
modifică art. 2 pct. 37;
introduce alin. (4) la art. 31
11. Modificări prin
L. nr. 127 / 2014      M. Of. nr. 720 / 1 oct. 2014  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
în vigoare
modifică art. 2 pct. 2, 7, 8 şi 33, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), cap. III denumirea secţiunii 1, art. 16, art. 17, art. 26 alin. (1);
introduce pct. 371 la art. 2, alin. (11) la art. 14, lit. b1) la art. 49 alin. (2);
abrogă art. 26 alin. (3);
dispune republicarea cu renumerotare
12. Modificări prin
L. nr. 228 / 2015      M. Of. nr. 755 / 9 oct. 2015  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
în vigoare
introduce art. 611
13. Modificări prin
OUG. nr. 40 / 2016      M. Of. nr. 490 / 30 iun. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 53
14. Modificări prin
OUG. nr. 27 / 2020      M. Of. nr. 161 / 27 feb. 2020  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
în vigoare
modifică art. 34 alin. (1) şi (2);
introduce art. 31 şi alin. (5) şi (6) la art. 34
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 606 / 2003      M. Of. nr. 1 / 5 ian. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
2. Abrogă
OUG. nr. 47 / 2002      M. Of. nr. 267 / 22 apr. 2002  
Ordonanţă de urgenţă de modificare şi completare a Legii petrolului nr. 134/1995
3. Abrogă
HG. nr. 1152 / 2001      M. Of. nr. 771 / 4 dec. 2001  
Hotărâre privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activităţile miniere şi a amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea minelor nr. 61/1998 şi în Legea petrolului nr. 134/1995
4. Abrogă
L. nr. 134 / 1995      M. Of. nr. 301 / 29 dec. 1995  
Legea petrolului