Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 3 apr. 2020 –
Act L. nr. 249 / 2004
Titlul actual Lege privind pensiile ocupaţionale
    Publicat în   M. Of. nr. 600 / 5 iul. 2004  
Precizări
– intră în vigoare la 1 ian. 2005, cu excepţia art. 93 alin. (2)
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 438 / 2004      M. Of. nr. 600 / 5 iul. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii privind pensiile ocupaţionale
în vigoare
2. Suspendare parţială prin
L. nr. 141 / 2005      M. Of. nr. 430 / 20 mai 2005  
Lege pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaţionale
în vigoare
suspendă până la data de 1 iul. 2005 aplicarea prevederilor Legii nr. 249/2004, cu excepţia art. 93 alin. (2)
3. Modificări prin
OUG. nr. 50 / 2005      M. Of. nr. 509 / 15 iun. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
în vigoare
abrogă cap. III, cap. VII, cap. IX şi cap. XIX
4. Modificări prin
L. nr. 313 / 2005      M. Of. nr. 1010 / 15 nov. 2005  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 50/2005 şi abrogă cap. III cu art. 6 - 14, cap. VII cu art. 28 - 42, cap. IX cu art. 51 – 67 şi cap. XIX cu art. 112 - 115
5. Abrogare prin
L. nr. 204 / 2006      M. Of. nr. 470 / 31 mai 2006  
Lege privind pensiile facultative
în vigoare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.