Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 29 mai 2020 –
Act L. nr. 272 / 2004
Titlul actual Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
    Publicat în   M. Of. nr. 557 / 23 iun. 2004  
Precizări
– intră în vigoare la 1 ian. 2005, cu excepţia prevederilor art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (3), art. 84 alin. (2), art. 104 alin. (2), art. 105 alin. (5), art. 107 alin. (2) şi art. 117, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 159 / 5 mar. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. III / 2007   M. Of. nr. 732 / 30 oct. 2007   cu referire la art. 124 alin. (1)
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 7 / 2012   M. Of. nr. 411 / 20 iun. 2012   cu referire la art. 94 alin. (3), art. 129
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2017   M. Of. nr. 223 / 31 mar. 2017  
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 28 / 2017   M. Of. nr. 128 / 9 feb. 2018   art. 133 alin. (1) coroborate cu art. 70 alin. (3)
5. Decizia CSJ / ICCJ nr. 25 / 2018   M. Of. nr. 135 / 20 feb. 2019   cu referire la art. 122 alin. (3) lit. d)
6. Decizia CSJ / ICCJ nr. 62 / 2019   M. Of. nr. 51 / 27 ian. 2020   cu referire la art. 55 alin. (2)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 481 / 2004      M. Of. nr. 557 / 23 iun. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
în vigoare
2. Modificări prin
HG. nr. 1762 / 2005      M. Of. nr. 1182 / 28 dec. 2005  
Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament
ieşit din vigoare
indexează cuantumul alocaţiei lunare de plasament
3. Modificări prin
HG. nr. 3 / 2007      M. Of. nr. 21 / 12 ian. 2007  
Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament
ieşit din vigoare
indexează cuantumul alocaţiei lunare de plasament
4. Modificări prin
HG. nr. 9 / 2008      M. Of. nr. 20 / 10 ian. 2008  
Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament
ieşit din vigoare
indexează cuantumul alocaţiei lunare de plasament
5. Modificări prin
HG. nr. 1663 / 2008      M. Of. nr. 844 / 16 dec. 2008  
Hotărâre privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament
în vigoare
indexează cuantumul alocaţiei lunare de plasament
6. Modificări prin
L. nr. 71 / 2011      M. Of. nr. 409 / 10 iun. 2011  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
în vigoare
abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 40 alin. (1), art. 41 şi art. 42
7. Modificări prin
L. nr. 197 / 2012      M. Of. nr. 754 / 9 nov. 2012  
Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
în vigoare
abrogă art. 114-117, art. 148 alin. (5) la data de 1 ian. 2013
8. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 132 şi art. 133
9. Modificări prin
L. nr. 257 / 2013      M. Of. nr. 607 / 30 sep. 2013  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
în vigoare
modifică art. 4, art. 9, art. 11 alin. (7), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (4), art. 29 alin. (2), art. 35 alin. (4), art. 44 alin. (2), art. 48 alin. (2) şi (4), art. 51 alin. (2) şi (3), art. 54, art. 56 lit. d), art. 62, art. 63, art. 64 alin. (1), art. 64 alin. (3), art. 65 alin. (1), art. 66 alin. (1), art. 66 alin. (2), art. 70, titlul cap. VI, art. 85 alin. (1) şi (2), art. 87 alin. (1) şi (2), art. 89, art. 90, art. 92, art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (1) lit. a) şi g), art. 110 alin. (2), art. 118 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120, art. 134 alin. (2), art. 135;
introduce alin. (11) la art. 2, alin. (5) la art. 2, art. 71, art. 111, art. 121, alin. (4) şi (5) la art.14, art. 161, art. 162, alin. (11) şi (12) la art. 27, alin. (3) la art. 29, alin. (21) - (25) la art. 31, alin. (21) la art. 46, art. 461, alin. (11) şi (12) la art. 64, alin. (11) la art. 66, alin. (4) la art. 69, alin. (3) la art. 80, alin. (3) la art. 84, art. 871, art. 911, secţiunea 31 la cap. VI cu art. 971 - 975, alin. (3) şi (4) la art. 104, art. 1051, lit. k) la art. 106 alin. (1), alin. (3) la art. 106, art. 1091, alin. (3) şi (4) la art. 113, alin. (4) şi (5) la art. 119, alin. (5) la art. 125;
abrogă art. 17 alin. (2), art. 130 alin. (2), art. 148 alin. (6);
– în tot cuprinsul legii, sintagmele "abuz sau neglijare", "abuzul sau neglijarea" , "abuzat sau neglijat" , "abuzului şi exploatării" se înlocuiesc cu sintagmele "abuz, neglijare, exploatare şi orice formă de violenţă asupra copilului", "abuzul, neglijarea, exploatarea şi orice formă de violenţă asupra copilului" , "abuzat, neglijat, exploatat şi supus oricărei forme de violenţă asupra copilului" ,"abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţi asupra copilului";
– în tot cuprinsul legii, sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
dispune republicarea cu renumerotare
10. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 159 / 5 mar. 2014  
11. Modificări prin
L. nr. 131 / 2014      M. Of. nr. 740 / 10 oct. 2014  
Lege pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
în vigoare
modifică la 1 ian. 2015 art. 64 alin. (1) şi (2)
12. Modificări prin
OUG. nr. 65 / 2014      M. Of. nr. 760 / 20 oct. 2014  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 128 alin. (1) şi (2), art. 129 alin. (4) şi (5);
introduce alin. (5) la art. 122, alin. (6) la art. 128, alin. (6) -(9) la art. 129;
dispune republicarea cu renumerotare
13. Modificări prin
L. nr. 52 / 2016      M. Of. nr. 253 / 5 apr. 2016  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
în vigoare
modifică art. 18 alin. (1) lit. c), art. 18 alin. (5) şi (6), art. 20 alin. (1);
introduce alin. (61) la art. 18
14. Modificări prin
L. nr. 286 / 2018      M. Of. nr. 1029 / 4 dec. 2018  
Lege pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
în vigoare
modifică art. 64 alin. (1) şi (2)
15. Modificări prin
L. nr. 45 / 2020      M. Of. nr. 287 / 6 apr. 2020  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
în vigoare
modifică art. 46 alin. (3) partea introductivă şi lit.i);
introduce lit. j) la art. 46 alin. (3), lit.g) la art. 52 alin. (1)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
HG. nr. 90 / 2003      M. Of. nr. 81 / 7 feb. 2003  
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială
modifică anexa la 1 ian. 2005
2. Abrogă
L. nr. 71 / 2002      M. Of. nr. 52 / 25 ian. 2002  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului
3. Abrogă
OUG. nr. 123 / 2001      M. Of. nr. 643 / 15 oct. 2001  
Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului
4. Abrogă
L. nr. 108 / 1998      M. Of. nr. 205 / 2 iun. 1998  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
5. Abrogă
HG. nr. 604 / 1997      M. Of. nr. 280 / 16 oct. 1997  
Hotărâre privind criteriile şi procedurile de autorizare a organismelor private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului
6. Modifică
OUG. nr. 26 / 1997      M. Of. nr. 120 / 12 iun. 1997  
Ordonanţă de urgenţă privind protecţia copilului aflat în dificultate
abrogă ordonanţa de urgenţă, cu excepţia art. 20
7. Modifică
L. nr. 119 / 1996      M. Of. nr. 282 / 11 nov. 1996  
Lege cu privire la actele de stare civilă
modifică în mod corespunzător, la 1 ian. 2005, dispoziţiile referitoare la înregistrarea naşterii copilului abandonat de mamă în spital
8. Modifică
L. nr. 4 / 1953      B. Of. nr. 1 / 4 ian. 1954  
Codul familiei
abrogă art. 88 la 1 ian. 2005