Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 273 / 2004
Titlul actual Lege privind procedura adopţiei
Titlul iniţial / alte titluri
Lege privind regimul juridic al adopţiei
    Publicat în   M. Of. nr. 557 / 23 iun. 2004  
Precizări
– intră în vigoare la 1 ian. 2005, cu excepţia prevederilor art. 43 alin. (3), art. 67 alin. (3), art. 69 alin. (4) şi art. 77, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 788 / 19 nov. 2009  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 259 / 19 apr. 2012  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 739 / 23 sep. 2016  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 482 / 2004      M. Of. nr. 557 / 23 iun. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al adopţiei
în vigoare
2. Modificări prin
DCC. nr. 369 / 2008      M. Of. nr. 238 / 27 mar. 2008  
Decizia nr. 369 din 20 martie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1), art. 35 alin. (2) lit. i) şi art. 63 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
în vigoare
suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 35 alin. (2) lit. i) teza întâi, art. 63 alin. (3) şi (4) (termenul se împlineşte la data de 11 mai 2008) după care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie
3. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 369 / 2008      M. Of. nr. 238 / 27 mar. 2008  
Decizia nr. 369 din 20 martie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1), art. 35 alin. (2) lit. i) şi art. 63 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
în vigoare
art. 35 alin. (2) lit. i) teza întâi, art. 63 alin. (3) şi (4)
4. Modificări prin
OUG. nr. 102 / 2008      M. Of. nr. 639 / 5 sep. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
în vigoare
modifică art. 15 alin. (2) şi (3), art. 35 alin. (2) lit. i);
introduce lit. f) la art. 2, alin. (4) la art. 22, alin. (21) la art. 23, art. 231 - 235, alin. (1) la art. 28 înaintea alin. unic care devine alin. (2), alin. (1) şi (2) la art. 36 înaintea alin. unic care devine alin. (3), art. 361, alin. (11) la art. 46;
abrogă art. 63 alin. (2) - (5)
5. Modificări prin
L. nr. 49 / 2009      M. Of. nr. 190 / 26 mar. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
în vigoare
aprobă cu completări OUG. nr. 102/2008 şi modifică art. 39
6. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 788 / 19 nov. 2009  
7. Modificări prin
L. nr. 71 / 2011      M. Of. nr. 409 / 10 iun. 2011  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
în vigoare
abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 1, art. 5-13, art. 16, art. 18 alin. (2) teza I, art. 56 alin. (1)-(4), art. 57, art. 59-63, art. 65
8. Modificări prin
L. nr. 233 / 2011      M. Of. nr. 860 / 7 dec. 2011  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
în vigoare
modifică art. 3 lit. c)-e), k) şi p), art. 14, titlul secţ. 1 a cap. III, art. 19, art. 20 lit. a), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 26 alin. (2) şi (3), art. 27, art. 29, art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (3), art. 38, art. 40, art. 41 alin. (1) şi (2), art. 42 alin. (3) şi (4), art. 43 alin. (2), art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (1) lit. c)-e), art. 52 alin. (1) şi (4), art. 53, art. 54, art. 58 alin. (1), (3) şi (5), art. 64, art. 66, art. 67 alin. (1) şi (2), art. 70 alin. (2), art. 71 alin. (2), art. 72, art. 75 alin. (3) şi (4);
introduce art. 31, art. 32, art. 71, art. 131, art. 132, art. 141-143, art. 191-197, art. 221, art. 222, secţ. a 21-a cu art. 291-294, alin. (3) şi (4) la art. 33, art. 511-514, art. 571, art. 572, alin. (6) la art. 58, art. 581, art. 582, art. 631, alin. (2) la art. 69, art. 691, alin. (21) la art. 70, cap. VIII1 cu art. 721-726, art. 751, art. 752;
abrogă art. 18 alin. (2) teza a II-a, art. 31, art. 32, art. 44, art. 55, art. 56 alin. (5), art. 73 alin. (2)-(4);
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "secretar de stat" cu termenul "preşedinte"
9. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 259 / 19 apr. 2012  
10. Modificări prin
L. nr. 76 / 2012      M. Of. nr. 365 / 30 mai 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
modifică, la 1 sep. 2012, titlul, art. 74 alin. (5), art. 80 alin. (2);
introduce art. 981
11. Modificări prin
OUG. nr. 44 / 2012      M. Of. nr. 606 / 23 aug. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 feb. 2013
12. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 92 alin. (2)
13. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2013      M. Of. nr. 68 / 31 ian. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 feb. 2013
14. Modificări prin
L. nr. 214 / 2013      M. Of. nr. 388 / 28 iun. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 4/2013
15. Modificări prin
L. nr. 57 / 2016      M. Of. nr. 283 / 14 apr. 2016  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative
în vigoare
modifică art. 3 lit. a), titlul cap. II, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9, art. 16 alin. (3) partea introductivă, art. 16 alin. (4) şi (6), art. 16 alin. (8) lit. a), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 25, art. 26, art.27, art. 28 alin. (3), art. 29 alin. (6) şi (7), art. 36, art. 37 alin. (1) şi (2), art. 38, art. 39 alin. (2), art. 41 alin. (1) şi (2), art. 42 alin. (1) lit. c) şi d), art. 44 alin. (4), art. 52 alin. (2), titlul secţiunii a 2-a a cap. IV, art. 58, art. 59, art. 64, art. 65, titlul cap. V, art. 67 alin. (1), art. 68, art. 69, titlul cap. VII, art. 74 alin. (3), art. 75, art. 76, art. 79 alin. (1), art. 80, art. 82 alin. (3), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2), art.92 alin. (1), art. 981;
introduce alin. (3)-(6) la art. 8, art. 91, art. 151, alin. (31) la art. 16, alin. (61) şi alin. (10) la art. 16, art. 271, alin. (4) la art. 28, art. 461-465, lit. b1) la alin. (2) al art. 48, lit. e) la art. 57, lit. c) la art. 61, art. 621, art. 671-674, art. 761-764, lit. e) şi f) la alin. (4) al art. 85, alin. (21) la art. 91, 911;
abrogă art. 29 alin. (8), art. 63 alin. (4), art. 67 alin. (2), cap. VI cu art. 71-73, art. 74 alin. (4) şi (5), art. 78 alin. (1), art. 93-98, art. 99;
– în cuprinsul Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare din domeniul adopţiei, sintagma "deschiderea procedurii adopţiei interne" se înlocuieşte cu sintagma "deschiderea procedurii adopţiei", denumirea "Oficiul Român pentru Adopţii" sau, după caz, "Oficiul" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şl Adopţie" sau, după caz, cu "A.N.P.D.C.A.", sintagma "potrivire teoretică" se înlocuieşte cu sintagma "potrivire iniţială" şi termenul "ordin" se înlocuieşte cu termenul "decizie". Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cuprinsul dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şl (3) şi art. 21 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul "Oficiul" se înlocuieşte cu termenul "comisia";
dispune republicarea cu renumerotare
16. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 739 / 23 sep. 2016  
17. Modificări prin
OUG. nr. 15 / 2018      M. Of. nr. 225 / 13 mar. 2018  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 50 alin. (5), (6) şi (8) şi art. 53 alin. (1);
introduce alin. (21) la art. 53
18. Modificări prin
L. nr. 266 / 2018      M. Of. nr. 984 / 21 nov. 2018  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
aprobă OUG. nr. 15/2018
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 155 / 2004      M. Of. nr. 451 / 20 mai 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
2. Abrogă
OUG. nr. 1 / 2004      M. Of. nr. 113 / 6 feb. 2004  
Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
3. Abrogă
L. nr. 385 / 2003      M. Of. nr. 697 / 6 oct. 2003  
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei
4. Abrogă
L. nr. 233 / 2003      M. Of. nr. 374 / 31 mai 2003  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
5. Abrogă
L. nr. 347 / 2002      M. Of. nr. 425 / 18 iun. 2002  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
6. Abrogă
OUG. nr. 121 / 2001      M. Of. nr. 633 / 9 oct. 2001  
Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
7. Abrogă
HG. nr. 1315 / 2000      M. Of. nr. 678 / 19 dec. 2000  
Hotărâre privind unele măsuri pentru protecţia drepturilor copilului prin adopţie
8. Abrogă
L. nr. 87 / 1998      M. Of. nr. 168 / 29 apr. 1998  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adopţie
9. Abrogă
OUG. nr. 25 / 1997      M. Of. nr. 120 / 12 iun. 1997  
Ordonanţă de urgenţă cu privire la regimul juridic al adopţiei
10. Abrogă
HG. nr. 245 / 1997      M. Of. nr. 112 / 5 iun. 1997  
Hotărâre cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie
11. Abrogă
L. nr. 47 / 1993      M. Of. nr. 153 / 8 iul. 1993  
Lege cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii