Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 295 / 2004
Titlul actual Lege privind regimul armelor şi al muniţiilor
    Publicat în   M. Of. nr. 583 / 30 iun. 2004  
Precizări
– intră în vigoare la 6 luni de la data publicării
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 811 / 16 nov. 2011  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 814 / 17 nov. 2011  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 425 / 10 iun. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 515 / 2004      M. Of. nr. 583 / 30 iun. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 141 / 2004      M. Of. nr. 1280 / 30 dec. 2004  
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
prorogă termenul de la art. 145 alin. (1) până la 1 mar. 2005
3. Modificări prin
L. nr. 19 / 2005      M. Of. nr. 184 / 3 mar. 2005  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 141/2004
4. Modificări prin
L. nr. 235 / 2007      M. Of. nr. 490 / 23 iul. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
modifică art. 2 pct. I poz. 1;
introduce poz. 21 la art. 2 pct. I, poz. 8 la art. 2 pct. IV
5. Modificări prin
OUG. nr. 26 / 2008      M. Of. nr. 203 / 17 mar. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
modifică art. 2 pct. II poz. 1 şi 3, pct. VI poz. 1 şi 4, art. 5 alin. (3), art. 8 denumirea marginală şi alin. (1), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11, art. 58, art. 59 alin. (1), art. 61, art. 65, art. 103, art. 105 alin. (2) şi (3), art. 106, art. 107, art. 108, art. 109 lit. b), art. 110 alin. (1) lit. f), alin. (3) şi (4), art. 132 pct. 23, art. 133 alin. (1), anexa;
introduce art. 581, art. 582, art. 583, lit. c) la art. 62 alin. (2), lit. c) la art. 104 alin. (1), lit. c) la art. 105 alin. (1), lit. b1) la art. 109, alin. (6) la art. 110, pct. 221 la art. 132, art. 1361 şi art. 1362
6. Modificări prin
L. nr. 152 / 2008      M. Of. nr. 544 / 18 iul. 2008  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
modifică art. 15 alin. (1) lit. d), art. 63;
introduce alin. (2) la art. 39
7. Modificări prin
L. nr. 268 / 2008      M. Of. nr. 767 / 14 nov. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
modifică art. 65 alin. (2), art. 133 alin. (1) lit. e), art. 133 alin. (2) lit. d), art. 135;
introduce alin. (11) la art. 58, pct. 241 şi pct. 341 la art. 132
8. Modificări prin
L. nr. 99 / 2010      M. Of. nr. 351 / 27 mai 2010  
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
modifică art. 24 alin. (1)
9. Modificări prin
L. nr. 117 / 2011      M. Of. nr. 446 / 27 iun. 2011  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
modifică art. 2 pct. I poz. 2, 21, 3 şi 4, art. 2 pct. II poz. 2, art. 2 pct. III poz 2, 4-6 şi 10-12, art. 2 pct. 5, art. 2 pct. VI poz. 2 şi 7, art. 3, art. 5, art. 7, art. 9 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 14, art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (1) lit. b), art. 16 alin. (2), art. 18, art. 20, art. 22 alin. (1), art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28 alin. (1) şi (4), art. 29, art. 30, art. 31, art. 33, art. 37, art. 38 alin. (1) lit. a), art. 40 alin. (1), art. 41, art. 42 alin. (1) lit. a),art. 44 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 46 alin. (1), art. 47, cap.II secţiunea a 3-a titlul pct. 6, art. 48, art. 49, art. 50, art. 52 alin. (1) şi (2), art. 54, art. 55, art. 56 alin. (1), art. 58, art. 581 alin. (2) şi (3), art. 582, art. 60, art. 61, art. 63, art. 64, art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (2), (3) şi (5), art. 67, art. 68 alin. (1), (3) şi (6), art. 69 denumirea marginală, partea introductivă a alin. (1) şi alin. (2), (3) şi (8), art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (1) lit. g) şi i), art. 73 alin. (2) şi (3), art. 74 alin. (1), art. 77 lit. b), art. 79 partea introductivă a alin. (1), art. 79 alin. (2) lit. b), art. 84 alin. (1), art. 85 partea introductivă a alin. (2) şi lit. a), art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, art. 90 alin. (3), art. 91, titlul secţiunii a 3-a, art. 94, art. 95, art. 96, art. 97, art. 101, titlul cap. V, art. 103, art. 104, art. 105, art. 106, art. 108, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 114, art. 115, art. 118, art. 119 denumirea marginală şi alin. (1), art. 120 alin. (1) - (3), art. 122, art. 124, art. 125, art. 126, art. 132, art. 133, art. 137, art. 138;
introduce alin. (2) la art. 1, poz. 22 şi 6 la art. 2 pct. I, poz. 61 - 63 la art. 2 pct. III, poz. 8 şi 9 la art. 2 pct. VI, art. 471, alin. (21) la art. 69, alin. (4) şi (5) la art. 85, art. 891, alin. (3) la art. 107, art. 1111, art. 1131, art. 1221, art. 1261, art. 1371 - 1374;
abrogă art. 2 pct. VI poz. 3, art. 4, art. 15 alin. (5), art. 19, art. 42 alin. (1) lit. c), art. 44 alin. (4), art. 583, art. 69 alin. (1) lit. a), art. 92, art. 93, art. 98, art. 99, art. 100, art. 102, art. 123, art. 127, art. 128, art. 139, art. 140;
înlocuieşte anexa;
– sintagma "Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare" se înlocuieşte cu sintagma "Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare"
10. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 811 / 16 nov. 2011  
rectifică art. 30 alin. (2) lit. b)
11. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 814 / 17 nov. 2011  
12. Modificări prin
L. nr. 288 / 2011      M. Of. nr. 892 / 16 dec. 2011  
Lege pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
modifică art. 14 alin. (1) lit. d)
13. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 14 alin. (1) lit. c) şi d), art. 57 alin. (4) lit. a) şi b);
abrogă art. 133-141
14. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 425 / 10 iun. 2014  
15. Modificări prin
L. nr. 319 / 2015      M. Of. nr. 929 / 15 dec. 2015  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
modifică art. 13 alin. (4) şi (5), art. 14 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (4), art. 15, art. 25 alin. (1) şi (3), art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (1) lit. f), art. 37 alin. (1), art. 42, art. 52 alin. (3), art. 57 alin. (7), art. 58 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 66 alin. (2), art. 70 alin. (1) lit. d), art. 74 alin. (1) lit. a) şi c), art. 129 pct. 8, art. 130 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) lit. a) şi c), anexa;
introduce alin. (11) şi (12) la art. 7, alin. (5) la art. 14, lit. j) la alin. (1) al art. 28, lit. d) la alin. (2) al art. 28, alin. (3) la art. 37, lit. d) la alin. (1) al art. 44, lit. i) la alin. (1) al art 45, lit. g) la alin. (4) al art. 57, lit. i) la alin. (1) al art. 59, lit. c) la alin. (2) al art. 59, alin. (61) la art. 70, lit. j) la alin. (1) al art. 74, lit. e) la alin. (3) al art. 97, alin. (5) la art. 97, pct. 361 şi 401 la art. 129;
abrogă art. 43, art. 57 alin. (8), art. 58 alin. (3), art. 63, art. 129 pct. 29 şi 31
16. Modificări prin
L. nr. 22 / 2017      M. Of. nr. 202 / 23 mar. 2017  
Lege pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
modifică art. 5 alin. (2) partea introductivă;
introduce alin. (3) la art. 5
17. Modificări prin
L. nr. 196 / 2019      M. Of. nr. 880 / 1 nov. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
în vigoare
modifică art. 1 alin. (2), art. 2 pct. I subpct. 4 şi 5, art. 2 pct. II subpct. 1, 2 şi 3, art. 2 pct. III subpct. 3 şi 13, art. 2 pct. III subpct. 16, art. 2 pct. V subpct. 2, 8 şi 9, art. 2 pct. VI subpct. 2, 5, 6, 7 şi 8, art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (1) lit. b), c), d) şi f), art. 17 alin. (5), art. 30, art. 31 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 40 alin. (1) şi (2), art. 42 alin. (2) lit. a) şi b), art. 46 alin. (2), art. 54 alin. (2) lit. b), art. 57 alin. (3), art. 58 alin. (1) şi (2), art. 59 alin. (4), art. 67 alin. (4), art. 89 partea introductivă a alin. (1), art. 89 partea introductivă a alin. (2), art. 90, art. 91, art. 97 alin. (1) şi (2), art. 97 alin. (3) lit. a), art. 101 alin. (2) şi (3), art. 104 partea introductivă a alin. (3), art. 106 alin. (1) lit. b) şi d), art. 129 pct. 3, art. 129 pct. 43, art. 130 alin. (1) lit. c) şi d), art. 130 alin. (2);
– în tot cuprinsul legii, termenul "piese" şi sintagmele "arme de recuzită", "arme de panoplie", "stat/state membru/membre al/ale Uniunii Europene", "fond de vânătoare", "arme şi muniţii" şi "siguranţă naţională" se înlocuiesc cu sintagmele "componentă/componente esenţială/esenţiale", "arme de spectacol şi arme acustice", "arme de foc dezactivate", "stat/state membru/membre", "fond cinegetic", "arme, componente esenţiale şi muniţii", cu excepţia art. 2 pct. II, subpct. 1, 2 şi 3, art. 72, 74 şi anexa la lege, respectiv "securitate naţională";
modifică şi înlocuieşte cu anexa;
introduce subpct. 51-54 la art. 2 pct. I, subpct. 9 şi 10 la art. 2 pct. I, subpct. 4 la art. 2 pct. II, subpct. 141 la art. 2 pct. III, subpct. 17 la art. 2 pct III, alin. (4) la art. 6, alin. (2) - (5) la art. 9, alin. (4) la art. 10, alin. (5) şi (6) la art. 25, alin. (5) - (8) la art. 42, alin. (21) şi (22) la art. 46, lit. h1) la art. 106 alin. (1), lit. l) şi m) la art. 106 alin. (1), alin. (41) la art. 118, alin.(5) - (7) la art. 120, pct. 51 la art. 129, pct. 131 la art. 129, pct. 491 la art. 129;
abrogă art. 2 pct. I subpct. 3, art. 42 alin. (3), art. 95 alin. (2) şi (5);
dispune republicarea cu renumerotare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 17 / 1996      M. Of. nr. 74 / 11 apr. 1996  
Lege privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
la 30 dec. 2004, se abrogă Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu excepţia prevederilor art. 46-52, care rămân în vigoare pentru fiecare instituţie care are încadrate persoane ce ocupă funcţii care implică exerciţiul autorităţii publice, înarmate cu arme de apărare şi pază, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 43 a condiţiilor în care acestea pot purta şi folosi armele din dotare