Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 297 / 2004
Titlul actual Lege privind piaţa de capital
    Publicat în   M. Of. nr. 571 / 29 iun. 2004  
Precizări
– intră în vigoare la 30 de zile de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 517 / 2004      M. Of. nr. 571 / 29 iun. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii privind piaţa de capital
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 208 / 2005      M. Of. nr. 578 / 5 iul. 2005  
Lege pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
în vigoare
modifică art. 285 alin. (2)
3. Modificări prin
OG. nr. 41 / 2005      M. Of. nr. 677 / 28 iul. 2005  
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare
în vigoare
introduce art. 2861
4. Modificări prin
L. nr. 97 / 2006      M. Of. nr. 375 / 2 mai 2006  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OG. nr. 41/2005 şi modifică art. 2861;
introduce art. 2862
5. Modificări prin
L. nr. 11 / 2012      M. Of. nr. 20 / 10 ian. 2012  
Lege pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
în vigoare
modifică art. 2861 alin. (1), (3) şi (4);
abrogă art. 2862
6. Modificări prin
OUG. nr. 32 / 2012      M. Of. nr. 435 / 30 iun. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
în vigoare
modifică art. 2 alin. (1) pct 11, 12 şi 15, art. 2 alin. (5) lit. c), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1) lit. c) şi h), art. 24 alin. (2), art. 37 lit. a), art. 129 alin. (4), art. 145, art. 151 alin. (4) - (6), art. 168, art. 169 alin. (2) - (4), art. 171, art. 175 alin. (1), art. 175 alin. (3) lit. a), art. 176, art. 179, art. 183 alin. (3), art. 184 alin. (2) şi (3), art. 184 alin. (4) partea introductivă, art. 185 alin. (2) şi (4), art. 186, art. 187, art. 189 alin. (2), art. 192, art. 204, art. 206 alin. (1), art. 206 alin. (3) şi (4), art. 206 alin. (5), art. 207 alin. (1), art. 243, art. 252, art. 271, art. 272, art. 273, art. 274, art. 278, art. 279;
introduce pct. 11 şi 12 la art. 2 alin. (1), pct. 91 la art. 2 alin. (1), pct. 191 la art. 2 alin. (1), pct. 201 la art. 2 alin. (1), alin. (31) la art. 2, alin. (11) la art. 4, alin. (11) la art. 5, alin. (4) la art. 12, alin. (3) la art. 24, art. 39 1, alin. (5) la art. 169, alin. (31) la art. 175, alin. (11) la art. 206, alin. (41) la art. 206, alin. (7) la art. 206, alin. (11) la art. 235, alin. (21) la art. 235, art. 2401, art. 2731, art. 2732, alin. (41) la art. 288;
abrogă art. 2 alin. (1) pct. 24, art. 53 - 113, art. 114 alin. (3) şi (4), art. 117 alin. (2), art. 119 alin. (1), art. 121, art. 211 alin. (2) lit. a), art. 275 alin. (2), art. 276, art. 277, art. 280;
înlocuieşte sintagma "servicii de investiţii financiare" cu sintagma "servicii şi activităţi de investiţii", iar termenul "insolvabilitate" se înlocuieşte cu termenul "insolvenţă"
7. Modificări prin
L. nr. 167 / 2012      M. Of. nr. 704 / 15 oct. 2012  
Lege pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
în vigoare
modifică art. 6, art. 125, art. 126 alin. (1) lit. b), art. 253 alin. (1) şi (3)
8. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 10 lit. b) pct. 2, art. 46 alin. (6), art. 279
9. Modificări prin
OUG. nr. 90 / 2014      M. Of. nr. 964 / 30 dec. 2014  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
în vigoare
modifică art. 2 alin. (1) pct. 33 lit. b), art. 7, art. 129, art. 146 alin. (4) şi (5), art. 173 alin. (1), art. 175 alin. (1) şi (2), art. 175 alin. (3) lit. c), art. 176, art. 177, art. 178, art. 179 alin. (2), art. 180 lit. e), art. 183 alin. (5), art. 185 alin. (3), art. 189 alin. (1), art. 238 alin. (1) şi (3), art. 240 alin. (1) şi (2), art. 243 alin. (6), art. 243 alin. (9);
introduce pct. 37 la art. 2 alin. (1), alin. (41) la art. 146, alin. (51) la art. 146, alin. (5) la art. 184, art. 2111, alin. (61) - (65) la art. 243, alin. (91) şi (92) la art. 243, art. 2863;
abrogă art. 190
10. Modificări prin
L. nr. 10 / 2015      M. Of. nr. 22 / 12 ian. 2015  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
aprobă OUG. nr. 32/2012 şi modifică art. 2 alin. (5) partea introductivă şi lit. a), art. 2 alin. (5) lit. d)-f), art. 126 alin. (1) lit. c) şi e), art. 130, art. 146 alin. (1), (2), (5) şi (7), art. 147, art. 151 alin. (1)-(3), art. 151 alin. (4)-(6), art. 155 alin. (1), denumirea cap. V, art. 157, art. 159 alin. (2) şi (3), art. 161, art. 162, art. 167, art. 169 alin. (1), art. 272, art. 273 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3) partea introductivă, art. 2731, art. 2732, art. 278;
introduce alin. (31) la art. 1, pct. 61 la art. 2 alin. (1), alin. (41) la art. 2, lit. g)-o) la art. 2 alin. (5), alin. (11) la art. 8, alin. (11) la art. 139, alin. (11) la art. 149, alin. (11) la art. 169, alin. (3) la art. 189, alin. (5) şi (6) la art. 273, art. 2791, art. 2863;
abrogă art. 160
11. Modificări prin
L. nr. 268 / 2015      M. Of. nr. 857 / 18 nov. 2015  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 7, art. 240 alin. (1) şi (2), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i);
introduce art. 2864
12. Modificări prin
L. nr. 312 / 2015      M. Of. nr. 920 / 11 dec. 2015  
Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
în vigoare
introduce art. 2051, alin. (12) la art. 243 şi art. 2431
13. Modificări prin
L. nr. 24 / 2017      M. Of. nr. 213 / 29 mar. 2017  
Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
în vigoare
modifică art. 272 alin. (1) lit. h) pct. 2, art. 273 alin. (1) părţile introductive ale lit. a) şi b) şi art. 2731;
introduce alin. (32) la art. 1, pct. 38 la art. 2 alin. (1), art. 2721 şi 2722
14. Modificări prin
L. nr. 126 / 2018      M. Of. nr. 521 / 26 iun. 2018  
Lege privind pieţele de instrumente financiare
în vigoare
modifică art. 1 alin. (1), art. 272 alin. (1) lit. j) şi art. 2731;
abrogă la data de 6 iulie 2017, art. 1 alin. (31), (32), (4) şi (5), art. 2 alin. (1) pct. 11, 12, 2, 3,191,201,29, 30, 35 şi 38, art. 3-43, art. 124-142, art. 151 alin. (4)-(6), art. 157-172, titlul IX alcătuit din art. 264-270, art. 272 alin. (1) lit. a)-f) şi h), alin. (2) lit. e) şi I), art. 2721,2722, art. 273 alin. (5), art. 279 lit. c) şi art. 2791 şi abrogă, la data reautorizării depozitarului central potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 909/2014, art. 143-150, art. 151 alin. (1)-(3), art. 152-156 şi art. 272 alin. (1) lit. j)
15. Modificări prin
L. nr. 243 / 2019      M. Of. nr. 1035 / 24 dec. 2019  
Lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi (23.07.2020), abrogă art. 114–120, art. 122, art. 123, art. 272 alin. (1) lit. i), art. 286, art. 2861 şi art. 2863;
– la data de 23 ian. 2020 abrogă dispoziţiile titlului VIII "Auditul financiar"
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 266 / 2004      M. Of. nr. 565 / 25 iun. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
2. Abrogă
OUG. nr. 165 / 2002      M. Of. nr. 864 / 29 nov. 2002  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
3. Abrogă
L. nr. 512 / 2002      M. Of. nr. 576 / 5 aug. 2002  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
4. Abrogă
L. nr. 525 / 2002      M. Of. nr. 576 / 5 aug. 2002  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
5. Abrogă
L. nr. 513 / 2002      M. Of. nr. 539 / 24 iul. 2002  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
6. Abrogă
OUG. nr. 28 / 2002      M. Of. nr. 238 / 9 apr. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
7. Abrogă
OUG. nr. 27 / 2002      M. Of. nr. 232 / 8 apr. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
8. Abrogă
OUG. nr. 26 / 2002      M. Of. nr. 229 / 5 apr. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
9. Modifică
OUG. nr. 25 / 2002      M. Of. nr. 226 / 4 apr. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
modifică anexa
10. Modifică
OUG. nr. 54 / 1998      M. Of. nr. 503 / 28 dec. 1998  
Ordonanţă de urgenţă pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
abrogă, la 29 iul. 2004, art. 4 alin. (3)
11. Abrogă
OG. nr. 20 / 1998      M. Of. nr. 41 / 30 ian. 1998  
Ordonanţă privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc
12. Modifică
L. nr. 133 / 1996      M. Of. nr. 273 / 1 nov. 1996  
Lege pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare
abrogă, 29 iul. 2004, art. 2 alin. (4) şi art. 7
13. Abrogă
OG. nr. 24 / 1993      M. Of. nr. 210 / 30 aug. 1993  
Ordonanţă privind reglementarea constituirii şi funcţionării fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiară
14. Modifică
L. nr. 31 / 1990      M. Of. nr. 126-127 / 17 nov. 1990  
Legea societăţilor
abrogă, la 29 iul. 2004, art. 162 alin. (1)