Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 370 / 2004
Titlul actual Lege pentru alegerea Preşedintelui României
    Publicat în   M. Of. nr. 887 / 29 sep. 2004  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 658 / 3 oct. 2009  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 650 / 12 sep. 2011  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 707 / 2004      M. Of. nr. 887 / 29 sep. 2004  
Decret privind promulgarea Legii pentru alegerea Preşedintelui României
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 77 / 2004      M. Of. nr. 920 / 9 oct. 2004  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
în vigoare
modifică art. 21 alin. (1) lit. a) şi b), art. 22 alin. (1) lit. a) şi b), art. 23 alin. (1) lit. a) şi b);
introduce lit. f1) şi f2) la art. 21 alin. (1), lit. e1) la art. 22 alin. (1), lit. e1) la art. 23 alin. (1), art. 281
3. Modificări prin
L. nr. 592 / 2004      M. Of. nr. 1232 / 21 dec. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
în vigoare
aprobă OUG. nr. 77/2004
4. Modificări prin
OUG. nr. 95 / 2009      M. Of. nr. 608 / 3 sep. 2009  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
în vigoare
modifică art. 4, cap. II titlul secţiunii 1, art. 5, art. 6, art. 7, cap. II titlul secţiunii a 2-a, art. 9 alin. (2) lit. c), art. 9 alin. (3), art. 11, cap. II titlul secţiunii a 3-a, art. 12, art. 13, art. 14, cap. II titlul secţiunii a 4-a, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 25 alin. (1), art. 27, art. 28, art. 29, art. 30;
introduce alin. (21) şi alin. (22) la art. 1, art. 11, art. 41, secţiunea a 2-a, după art. 7, cu art. 71 - 73, secţiunea a 3 -a cu art. 74 - 717, alin. (5) -(8) la art. 9, art. 111, art. 112, art. 191 - 193, secţiunea a 7-a după art. 193 cu art. 194 - 19 8, cap. III1 cu art. 261 - 2610, art. 301 - 304;
abrogă art. 2 alin. (1), art. 8, art. 24 alin. (3), art. 281, anexa nr. 2;
abrogă, la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009, art. nr. 263-269
5. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 658 / 3 oct. 2009  
rectifică art. 1 alin. (22)
6. Modificări prin
L. nr. 98 / 2011      M. Of. nr. 429 / 20 iun. 2011  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 95/2009 şi modifică art. 4 alin. (2), art. 12 alin. (3), art. 18 alin. (1) lit. a), art. 19 alin. (3), art. 193 alin. (1), art. 194 alin. (5), (10) şi (11), art. 195 alin. (8) şi (16), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 24 alin. (2), art. 261 lit. e), r) şi ţ), art. 262 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 263 alin. (1), art. 2610;
introduce lit. ab) şi ac) la art. 261
7. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 650 / 12 sep. 2011  
8. Modificări prin
L. nr. 76 / 2012      M. Of. nr. 365 / 30 mai 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
modifică, la 1 sep. 2012, art. 6 alin. (6), art. 25 alin. (2), art. 47 alin. (11) şi (12), art. 68 alin. (2) şi (3)
9. Modificări prin
OUG. nr. 44 / 2012      M. Of. nr. 606 / 23 aug. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 feb. 2013
10. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 15 alin. (3), art. 51 alin. (5), titlul cap. IV, art. 55 lit. n) şi r), art. 64;
introduce lit. r1) la art. 55
11. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2013      M. Of. nr. 68 / 31 ian. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 feb. 2013
12. Modificări prin
L. nr. 214 / 2013      M. Of. nr. 388 / 28 iun. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 4/2013
13. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2014      M. Of. nr. 111 / 13 feb. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
în vigoare
modifică art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 32 alin. (2), art. 55 lit. e)
14. Modificări prin
OUG. nr. 45 / 2014      M. Of. nr. 475 / 27 iun. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
în vigoare
modifică art. 2 alin. (1) lit. d), art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (3), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 43 alin. (4), art. 44 alin. (4), art. 66 alin. (5), art. 70 alin. (5);
introduce lit. e) la art. 2 alin. (1), alin. (51) la art. 21, lit. b1) la art. 24 alin. (4), alin. (31) la art. 27, alin. (4) şi (5) la art. 45, alin. (51) şi (52) la art. 66, alin. (31) la art. 67;
abrogă art. 10 alin. (2), art. 11;
– sintagma "formaţiuni politice reprezentate în Parlament" se înlocuieşte cu "partide politice parlamentare";
dispune republicarea cu renumerotare
15. Modificări prin
L. nr. 148 / 2019      M. Of. nr. 617 / 25 iul. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală
în vigoare
modifică art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1), titlul secţiunii 1 de la cap. II, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 21, art. 22 alin. (1), art. 23, art. 24, art. 27 alin. (1), art. 43 alin. (10), art. 44, art. 45 alin. (2), art. 46, art. 47, art. 48 alin. (1) lit. c), art. 49 alin. (5), art. 50 alin. (3), art. 55 lit. r1), art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (2) lit. a), art. 65, art. 66 alin. (5), art. 67, art. 70 alin. (1) şi (2), art. 71, sintagma "copiile de pe listele electorale permanente" se înlocuieşte cu sintagma "listele electorale permanente", iar sintagma "tabele electorale" se înlocuieşte cu sintagma"liste electorale suplimentare", sintagma "tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1)" se înlocuieşte cu sintagma "lista electorală suplimentară" , iar sintagma "tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2)" se înlocuieşte cu sintagma "extrasul din listele electorale", sintagma "Ministerul Administraţiei şi Internelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Afacerilor Interne", sintagma "pază înarmată" se înlocuieşte cu sintagma "paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne";
introduce alin. (6) la art. 1, art. 441, alin. (11) la art. 45, art. 451, art. 491, alin. (11) la art. 69;
abrogă art. 12, art. 51 alin. (5) şi (6);
dispune republicarea cu renumerotare
16. Modificări prin
OUG. nr. 64 / 2019      M. Of. nr. 746 / 12 sep. 2019  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019
în vigoare
modifică art. 2 alin. (1) lit. d), art. 2 alin. (2) şi art. 23 alin. (2)-(4);
introduce alin. (41)-(44) la art. 23, alin. (21) la art. 40 şi alin. (21) şi (22) la art. 67
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 69 / 1992      M. Of. nr. 164 / 16 iul. 1992  
Lege pentru alegerea Preşedintelui României