Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 393 / 2004
Titlul actual Lege privind Statutul aleşilor locali
    Publicat în   M. Of. nr. 912 / 7 oct. 2004  
Precizări
– intră în vigoare la 60 zile de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 16 / 2008   M. Of. nr. 837 / 12 dec. 2008   cu referire la art. 36
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 16 / 2016   M. Of. nr. 110 / 9 feb. 2017   cu referire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55, prevederile Codului muncii se aplică raporturilor juridice dintre primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială, dacă legi speciale nu conţin dispoziţii specifice, inclusiv după încetarea mandatelor
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 45 / 2017   M. Of. nr. 565 / 17 iul. 2017   cu referire la dispoziţiile art. 9 alin. (3) şi (4) şi art. 12 alin. (3) se interpretează în sensul că în situaţia pierderii de către consilierul local sau judeţean a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărui/cărei listă a fost ales, prefectului îi este recunoscută competenţa exclusivă de a constata, prin ordin, încetarea mandatului alesului local, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, la sesizarea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărui/cărei listă a fost ales consilierul în cauză
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 738 / 2004      M. Of. nr. 912 / 7 oct. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 216 / 2005      M. Of. nr. 590 / 7 iul. 2005  
Lege pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
modifică art. 18 alin. (2), art. 34 alin. (3) şi (5);
abrogă art. 34 alin. (4)
3. Modificări prin
L. nr. 249 / 2006      M. Of. nr. 554 / 27 iun. 2006  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
modifică art. 3 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 28 alin. (2);
introduce art. 61, lit. h1) la art. 9 alin. (2), alin. (21) la art. 9, lit. g1) la art. 15 alin. (2), alin. (2)-(4) la art. 41
4. Modificări prin
L. nr. 286 / 2006      M. Of. nr. 621 / 18 iul. 2006  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
ieşit din vigoare
abrogă art. 15 alin. (2) lit. d), art. 18 alin. (2) teza II
5. Modificări prin
DCC. nr. 61 / 2007      M. Of. nr. 116 / 15 feb. 2007  
Decizia nr. 61 din 18 ianuarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
suspendă pe o perioadă de 45 de zile disp. art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 249/2006 (termenul se împlineşte la 2 apr. 2007) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie
6. Modificări prin
L. nr. 144 / 2007      M. Of. nr. 359 / 25 mai 2007  
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
în vigoare
abrogă art. 54 alin. (1)
7. Modificări prin
L. nr. 35 / 2008      M. Of. nr. 196 / 13 mar. 2008  
Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
modifică art. 2 alin. (2) şi (3), art. 13, art. 18 alin. (1), (3) şi (4)
8. Modificări prin
L. nr. 58 / 2009      M. Of. nr. 227 / 7 apr. 2009  
Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
modifică art. 15 alin. (1) şi (2)
9. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 23 alin. (1);
abrogă art. 84
10. Modificări prin
L. nr. 115 / 2015      M. Of. nr. 349 / 20 mai 2015  
Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
modifică art. 2 alin. (2) şi (3), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 18 alin. (1), (3) şi (4);
introduce alin. (3) la art. 12;
dispune republicarea cu renumerotare
11. Modificări prin
L. nr. 32 / 2017      M. Of. nr. 214 / 29 mar. 2017  
Lege pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
introduce alin. (4) la art. 77
12. Modificări prin
L. nr. 140 / 2017      M. Of. nr. 461 / 20 iun. 2017  
Lege pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
modifică art. 55
13. Modificări prin
L. nr. 88 / 2019      M. Of. nr. 345 / 6 mai 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
modifică art. 57 alin. (1) şi (2);
introduce alin. (2) la art. 75
14. Modificări prin
OUG. nr. 40 / 2019      M. Of. nr. 446 / 4 iun. 2019  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
modifică art. 2 alin. (2) şi (3), art. 13, art. 18 alin. (1), (3) şi (4), art. 68, art. 69 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) şi alin. (4), art. 71, art. 72, art. 79 alin. (1) lit. b) şi c)
15. Abrogare prin
OUG. nr. 57 / 2019      M. Of. nr. 555 / 5 iul. 2019  
Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ
în vigoare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 215 / 2001      M. Of. nr. 204 / 23 apr. 2001  
Legea administraţiei publice locale
abrogă, la 7 dec. 2004, art. 53, art. 60, art. 72 alin. (2), art. 80, art. 103 alin. (2)
2. Modifică
L. nr. 154 / 1998      M. Of. nr. 266 / 16 iul. 1998  
Lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
modifică, la 7 dec. 2004, anexa nr. II/1