Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 29 mai 2020 –
Act L. nr. 411 / 2004
Titlul actual Lege privind fondurile de pensii administrate privat
    Publicat în   M. Of. nr. 1033 / 9 nov. 2004  
Precizări
– intră în vigoare la 1 iul. 2006
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 482 / 18 iul. 2007  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 781 / 2004      M. Of. nr. 1033 / 9 nov. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii privind fondurile de pensii administrate privat
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 313 / 2005      M. Of. nr. 1010 / 15 nov. 2005  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
în vigoare
abrogă cap. XIX cu art. 144 - 161 şi art. 174;
– denumirea Comisiei de Supraveghere a Fondurilor de Pensii devine Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii Private
3. Modificări prin
L. nr. 23 / 2007      M. Of. nr. 61 / 25 ian. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
în vigoare
modifică art. 1 alin. (1) lit. A), art. 2 alin. (1), art. 2 alin. (2) partea introductivă şi lit. E) şi lit. F), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, titlul cap. III, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 31, art. 33 alin. (1), art. 49, art. 50, art. 51, art. 55, art. 57, art. 60 alin. (1), art. 74 alin. (2), art. 76, art. 77, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82 alin. (2), art. 83, art. 85, art. 87 lit. C), art. 88, art. 91, art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 96, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 104, art. 105, art. 106, art. 116, art. 117, art. 118, art. 119, art. 134, art. 136, art. 138, art. 141 alin. (2), art. 143 alin. (3), titlul cap. XX, art. 162, art. 163, art. 165, art. 175, art. 182;
introduce alin. (11) la art. 32, alin. (2) şi (3) la art. 67, alin. (3) la art. 127, alin. (3) la art. 164, art. 1651, art. 1652;
abrogă art. 1 alin. (3), art. 53 alin. (2), art. 69, art. 70, cap. XIII cu art. 107-109, art. 120, art. 170, art. 171, art. 173, art. 180, art. 181
4. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 482 / 18 iul. 2007  
5. Modificări prin
OUG. nr. 112 / 2007      M. Of. nr. 710 / 22 oct. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
în vigoare
modifică art. 2 alin. (1) pct. 20 şi 21, art. 32 alin. (5), art. 33 alin. (3), art. 34 alin. (2), art. 41 lit. b), art. 42 alin. (2) şi (3), art. 43 alin. (2) şi (3), art. 44, art. 45, art. 116 alin. (1), art. 118 lit. a), art. 140 alin. (1), art. 141, art. 142 alin. (2), art. 145, art. 149 alin. (3), art. 151;
introduce alin. (4) la art. 33, alin. (3) la art. 34, art. 431, art. 1491;
abrogă art. 86 alin. (4), art. 142 alin. (3);
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii şi al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului"
6. Modificări prin
L. nr. 201 / 2008      M. Of. nr. 728 / 28 oct. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 112/2007 şi modifică art. 33 alin. (3), art. 139 alin. (1), art. 141 alin. (4) lit. b), alin. (5) şi (11), art. 145, elimină de la modificare art. 142 alin. (2);
abrogă art. 139 alin. (2)
7. Modificări prin
L. nr. 241 / 2010      M. Of. nr. 828 / 10 dec. 2010  
Lege pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
în vigoare
modifică art. 33 alin. (2)
8. Modificări prin
OUG. nr. 98 / 2011      M. Of. nr. 827 / 22 nov. 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
în vigoare
modifică art. 2 alin. (1) pct. 21
9. Modificări prin
L. nr. 108 / 2012      M. Of. nr. 453 / 6 iul. 2012  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
în vigoare
aprobă OUG. nr. 98/2011
10. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 144, art. 145, art. 146, art. 147;
introduce lit. h) la art. 141 alin. (1)
11. Modificări prin
L. nr. 87 / 2015      M. Of. nr. 282 / 27 apr. 2015  
Lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
în vigoare
introduce lit. f) la art. 23 alin. (1)
12. Modificări prin
OUG. nr. 57 / 2015      M. Of. nr. 923 / 11 dec. 2015  
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
modifică art. 43 alin. (3)
13. Modificări prin
L. nr. 52 / 2017      M. Of. nr. 252 / 11 apr. 2017  
Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
în vigoare
modifică art. 10
14. Modificări prin
OUG. nr. 82 / 2017      M. Of. nr. 902 / 16 nov. 2017  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 43 alin. (3)
15. Modificări prin
L. nr. 24 / 2018      M. Of. nr. 41 / 17 ian. 2018  
Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
în vigoare
modifică art. 28 alin. (3)
16. Modificări prin
OUG. nr. 114 / 2018      M. Of. nr. 1116 / 29 dec. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
în vigoare
modifică art. 35 alin. (1), art. 60 alin. (1), art. 86 alin. (1);
introduce lit. h1) la art. 25 alin. (1), alin. (3) la art. 30, alin. (6) la art. 32
17. Modificări prin
OUG. nr. 19 / 2019      M. Of. nr. 245 / 29 mar. 2019  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
suspendă aplicarea art. 60 alin. (1) până la data de 31 mai 2019
18. Modificări prin
OUG. nr. 1 / 2020      M. Of. nr. 11 / 9 ian. 2020  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 29 alin. (1), art. 35 alin. (1), art. 52 alin. (1), art. 60 alin. (1) şi art. 86 alin. (1) lit. a);
introduce art. 881abrogă art. 32 alin. (6) şi art. 60 alin. (11)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.