Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 508 / 2004
Titlul actual Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
    Publicat în   M. Of. nr. 1089 / 23 nov. 2004  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 952 / 2004      M. Of. nr. 1089 / 23 nov. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 7 / 2005      M. Of. nr. 177 / 1 mar. 2005  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
ieşit din vigoare
modifică art. 12, art. 23 alin. (1), introduce alin. (4) şi (5) la art. 20, alin. (8) la art. 24
3. Modificări prin
L. nr. 162 / 2005      M. Of. nr. 470 / 2 iun. 2005  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
ieşit din vigoare
aprobă OUG. nr. 7/2005
4. Modificări prin
L. nr. 247 / 2005      M. Of. nr. 653 / 22 iul. 2005  
Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
modifică art. 10 alin. (3);
introduce alin. (4) la art. 10;
abrogă art. 8
5. Modificări prin
OUG. nr. 190 / 2005      M. Of. nr. 1179 / 28 dec. 2005  
Ordonanţă de urgenţă pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
în vigoare
modifică art. 12 alin. (1)
6. Modificări prin
OUG. nr. 27 / 2006      M. Of. nr. 314 / 7 apr. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
în vigoare
abrogă art. 24 alin. (1), (3)-(5), (7) şi (8)
7. Modificări prin
L. nr. 356 / 2006      M. Of. nr. 677 / 7 aug. 2006  
Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
în vigoare
abrogă art. 20 alin. (1), (2) şi (3)
8. Modificări prin
OUG. nr. 60 / 2006      M. Of. nr. 764 / 7 sep. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
în vigoare
modifică art. 20;
introduce art. 201
9. Modificări prin
OUG. nr. 131 / 2006      M. Of. nr. 1046 / 29 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
ieşit din vigoare
modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), c) şi d), art. 3, art. 4, art. 5, art. 9 alin. (1), art. 10, art. 12, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 201 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 27;
introduce lit. c1) la art. 2 alin. (1), alin. (3) la art. 2, alin. (3) la art. 23, art. 241, alin. (3) şi (4) la art. 25;
abrogă art. 6 şi 7
10. Modificări prin
L. nr. 45 / 2007      M. Of. nr. 169 / 9 mar. 2007  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 27/2006
11. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 365 / 2009      M. Of. nr. 237 / 9 apr. 2009  
Decizia nr. 365 din 17 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi a dispoziţiilor art. 201 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
în vigoare
art. 223 alin. (1) lit. a) - d)
12. Modificări prin
DCC. nr. 365 / 2009      M. Of. nr. 237 / 9 apr. 2009  
Decizia nr. 365 din 17 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi a dispoziţiilor art. 201 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
în vigoare
suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 201 alin. (1) lit. a)-d) (termenul se împlineşte la data de 24 mai 2009), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie
13. Modificări prin
OUG. nr. 54 / 2010      M. Of. nr. 421 / 23 iun. 2010  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
în vigoare
modifică art. 12 alin. (1) lit. l)
14. Modificări prin
L. nr. 202 / 2010      M. Of. nr. 714 / 26 oct. 2010  
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
în vigoare
modifică art. 12 alin. (1) lit. a)
15. Modificări prin
HG. nr. 54 / 2011      M. Of. nr. 77 / 31 ian. 2011  
Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public
în vigoare
suplimentează numărul de posturi prevăzut la art. 23 alin. (1)
16. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 12 alin. (1)
17. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 10, art. 201;
abrogă art. 16, 17, 19 şi 21
18. Modificări prin
OUG. nr. 3 / 2014      M. Of. nr. 98 / 7 feb. 2014  
Ordonanţă de urgenţă pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
în vigoare
modifică art. 12 alin. (1);
dispune republicarea cu renumerotare
19. Modificări prin
HG. nr. 486 / 2015      M. Of. nr. 486 / 2 iul. 2015  
Hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei
în vigoare
modifică numărul maxim de posturi prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. c)
20. Modificări prin
HG. nr. 541 / 2015      M. Of. nr. 524 / 14 iul. 2015  
Hotărâre privind modificarea numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public
în vigoare
modifică numărul de posturi prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c)
21. Modificări prin
OUG. nr. 6 / 2016      M. Of. nr. 190 / 14 mar. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
în vigoare
modifică art. 2 alin. (1) lit. b), art. 5 şi art. 11;
introduce art. 91 şi lit. d) la art. 23 alin. (1)
22. Modificări prin
L. nr. 58 / 2016      M. Of. nr. 285 / 14 apr. 2016  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
în vigoare
modifică art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (i) şi art. 12 alin. (1) lit. b) pct. (vii)
23. Abrogare prin
OUG. nr. 78 / 2016      M. Of. nr. 938 / 22 nov. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.