Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 522 / 2004
Titlul actual Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
    Publicat în   M. Of. nr. 1155 / 7 dec. 2004  
Precizări
– intră în vigoare în termen de 3 luni de la publicare, cu excepţia art. 19 1 şi 19 2 din Legea nr. 143/2000, care intră în vigoare la data intrării în vigoare a noului Cod penal
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 978 / 2004      M. Of. nr. 1155 / 7 dec. 2004  
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, elimină teza finală de la art. II
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 143 / 2000      M. Of. nr. 362 / 3 aug. 2000  
Lege privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
modifică titlul, art. 1 lit. h), i) şi k), art. 4, art. 14 alin. (1) lit. c), art. 18 alin. (3), art. 19, art. 26-29, tabelul nr. I, III, IV;
introduce lit. h1) - h3), lit. l), m), n) la art. 1, alin. (3) la art. 17, alin. (4) la art. 18, art. 191, art. 192 la cap. III, înainte de art. 20