Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 535 / 2004
Titlul actual Lege privind prevenirea şi combaterea terorismului
    Publicat în   M. Of. nr. 1161 / 8 dec. 2004  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 993 / 2004      M. Of. nr. 1161 / 8 dec. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea şi combaterea terorismului
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 4 pct. 8 şi 9, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38;
introduce art. 331, art. 332;
abrogă art. 39 şi 47
3. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 20;
abrogă art. 21, art. 22, art. 40 alin. (2), art. 41
4. Modificări prin
OUG. nr. 78 / 2016      M. Of. nr. 938 / 22 nov. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
introduce art. 351
5. Modificări prin
L. nr. 49 / 2018      M. Of. nr. 194 / 2 mar. 2018  
Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 32 alin. (1) lit. o)
6. Modificări prin
L. nr. 58 / 2019      M. Of. nr. 271 / 10 apr. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
în vigoare
modifică art. 1, art. 4 partea introductivă a pct. 1 şi lit. a) şi b), art. 4 pct. 3 şi 4, art. 4 partea introductivă a pct. 18, art. 4 pct. 19-21, art. 6 alin. (2), art. 7, art. 10 partea introductivă şi lit. d), art. 11 partea introductivă şi lit. b), art. 12, art. 17 lit. e), art. 25, art. 26 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1), art. 31, art. 32 partea introductivă a alin. (1) şi lit. a) - c), o) şi q), art. 32 partea introductivă a alin. (3) şi lit. a) - c), art. 33 partea introductivă şi alin. (1) lit. a) şi b), art. 33 partea introductivă a alin. (2) şi lit. a) şi c), art. 331, art. 332 alin. (4), art. 36 alin. (1) şi (2), art. 38, art. 40, art. 42 alin. (1) lit. b) şi art. 42 alin. (3);
introduce pct. 91 la art. 4, pct. 181 la art. 4, pct. 22 - 29 la art. 4, alin. (4) la art. 6, art. 71 şi 72, lit. d1) la art. 10, art. 111, secţ. a 3-a cu art. 221 la cap. II, lit. d) şi e) la art. 32 alin. (3), alin. (4) - (6) la art. 32, lit. c) şi d) la art. 33 alin. (1), alin. (3) la art. 351, art. 371, art. 381 - 384, lit. d) la art. 42 alin. (1) şi alin. (4) la art. 42;
abrogă art. 2, art. 32 alin. (1) lit. r), art. 33 alin. (2) lit. e) şi f), art. 34, art. 3501 alin. (2), art. 36 alin. (4) şi art. 37;
dispune republicarea cu renumerotare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 472 / 2002      M. Of. nr. 524 / 18 iul. 2002  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
2. Modifică
OUG. nr. 159 / 2001      M. Of. nr. 802 / 14 dec. 2001  
Ordonanţă de urgenţă pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar–bancar în scopul finanţării de acte de terorism
abrogă ordonanţa, cu excepţia anexei la aceasta
3. Abrogă
OUG. nr. 141 / 2001      M. Of. nr. 691 / 31 oct. 2001  
Ordonanţă de urgenţă pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice