Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 29 mai 2020 –
Act L. nr. 554 / 2004
Titlul actual Legea contenciosului administrativ
    Publicat în   M. Of. nr. 1154 / 7 dec. 2004  
Precizări
– intră în vigoare la 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Notă: ori de câte ori într-o lege specială anterioară prezentei legi se face trimitere la Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 sau generic la instanţa de contencios administrativ, trimiterea se va socoti făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta lege.
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 10 / 2015   M. Of. nr. 458 / 25 iun. 2015   cu referire la art. 23
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 11 / 2015   M. Of. nr. 501 / 8 iul. 2015   cu referire la art. 2 alin. (1) lit. c)
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 13 / 2015   M. Of. nr. 690 / 11 sep. 2015   cu referire la art. 2 alin. (1) lit. f) şi art. 10
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 12 / 2015   M. Of. nr. 773 / 16 oct. 2015  
5. Decizia CSJ / ICCJ nr. 4 / 2016   M. Of. nr. 226 / 28 mar. 2016  
6. Decizia CSJ / ICCJ nr. 3 / 2016   M. Of. nr. 243 / 1 apr. 2016  
7. Decizia CSJ / ICCJ nr. 26 / 2016   M. Of. nr. 996 / 12 dec. 2016   cu referire la dispoziţiile art. 3 "Tutela administrativă" din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că prefectul nu poate ataca în faţa instanţelor de contencios administrativ refuzul [asimilat unui act administrativ, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 554/2004] consiliului local de a pune pe ordinea de zi a şedinţei şi de a lua act de încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de termen, refuz exprimat la cererea prefectului adresată potrivit atribuţiilor reglementate de dispoziţiile art. 19 alin. (1) lit. a) şi e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
8. Decizia CSJ / ICCJ nr. 35 / 2016   M. Of. nr. 1023 / 20 dec. 2016   cu referire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (1) trebuie să se ţină seama de termenele prevăzute de acest articol, nu şi de cele reglementate de art. 32 din Legea nr 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare
9. Decizia CSJ / ICCJ nr. 36 / 2016   M. Of. nr. 104 / 7 feb. 2017   în sensul: dispoziţiile art. 4 permit invocarea excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter individual, direct în recurs
10. Decizia CSJ / ICCJ nr. 16 / 2016   M. Of. nr. 110 / 9 feb. 2017   cu referire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. f), prevederile Codului muncii se aplică raporturilor juridice dintre primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială, dacă legi speciale nu conţin dispoziţii specifice, inclusiv după încetarea mandatelor
11. Decizia CSJ / ICCJ nr. 28 / 2017   M. Of. nr. 378 / 22 mai 2017   cu referire la art. 2 alin. (1) lit. b)
12. Decizia CSJ / ICCJ nr. 45 / 2016   M. Of. nr. 386 / 23 mai 2017   cu referire la art. 21 alin. (2) teza I
13. Decizia CSJ / ICCJ nr. 17 / 2017   M. Of. nr. 930 / 27 nov. 2017   cu referire la art. 25 alin. (3)
14. Decizia CSJ / ICCJ nr. 12 / 2018   M. Of. nr. 418 / 16 mai 2018   cu referire la art. 24 alin. (4)
15. Decizia CSJ / ICCJ nr. 7 / 2018   M. Of. nr. 495 / 15 iun. 2018   cu referire la art. 10 alin. (1)
16. Decizia CSJ / ICCJ nr. 22 / 2019   M. Of. nr. 853 / 22 oct. 2019   cu referire la art. 19, prin raportare la dispoziţiile art. 11 alin. (2) din acelaşi act normativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere