Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 566 / 2004
Titlul actual Legea cooperaţiei agricole
    Publicat în   M. Of. nr. 1236 / 22 dec. 2004  
Precizări
– intră în vigoare la 30 zile de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 1060 / 2004      M. Of. nr. 1236 / 22 dec. 2004  
Decret pentru promulgarea Legii cooperaţiei agricole
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 134 / 2006      M. Of. nr. 429 / 18 mai 2006  
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
în vigoare
modifică art. 4 alin. (3)
3. Modificări prin
L. nr. 343 / 2006      M. Of. nr. 662 / 1 aug. 2006  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
ieşit din vigoare
la 1 ian. 2007 abrogă art. 76 lit. b)
4. Modificări prin
L. nr. 32 / 2007      M. Of. nr. 47 / 22 ian. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
în vigoare
modifică art. 3, art. 8 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. a) şi c), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (4), (5) şi (9), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (4);
introduce lit. e) la art. 76
5. Modificări prin
L. nr. 274 / 2011      M. Of. nr. 876 / 12 dec. 2011  
Lege pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
în vigoare
modifică art. 2, art. 65, art. 70
6. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 16 alin. (4)
7. Modificări prin
L. nr. 95 / 2013      M. Of. nr. 213 / 15 apr. 2013  
Lege pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
în vigoare
modifică art. 4 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (3) partea introductivă
8. Modificări prin
L. nr. 164 / 2016      M. Of. nr. 564 / 26 iul. 2016  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
în vigoare
modifică art. 1, art. 4 alin. (2) şi (3), art. 6 partea introductivă, art. 6 lit. f), art. 7 partea introductivă, art. 9 lit. a) şi b), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) lit. c), art. 15 alin. (5), art. 15 alin. (6) şi (8), art. 16 alin. (3) partea introductivă, art. 18 alin. (1) lit. a) şi b), art. 45, , art. 61 alin. (1) lit. a);
introduce lit. e1) la art. 6, lit. h) la art.6, lit. b1) la art. 9, lit. f) şi g) la art. 9, art. 101, lit. i1) şi i2) la art. 11 alin. (2), alin. (3) şi (4) la art.11, alin. (51) şi (52) la art. 15, alin. (11) la art. 18, lit. g) la art. 38 alin. (1), lit. a1) - lit. a6) la art. 76 (art. 76 lit. a2) intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării L. nr. 164/2016)
9. Modificări prin
L. nr. 21 / 2019      M. Of. nr. 29 / 10 ian. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
în vigoare
modifică art. 3, art. 4, art. 8 lit. a)-g), art. 9 lit. b1), art. 11 alin. (2) lit. i2), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (5) partea introductivă, art. 18 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (4), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (1) partea introductivă, art. 33, art. 34, art. 35, art. 38 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) şi (3), art. 40 alin. (2), art. 45 alin. (2), art. 47 alin. (2) şi art. 76;
– în tot cuprinsul legii, sintagma "cooperativa" se va înlocui cu sintagma "cooperativa agricolă";
introduce lit. i3) la art. 11 alin. (2), alin. (6) la art. 16, alin. (5) la art. 29, alin. (3) la art. 45, art. 691 şi art. 761 şi 762;
abrogă art. 31 alin. (3), cap. XII "Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole" şi art. 70 - 75
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.