Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 67 / 2004
Titlul actual Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
    Publicat în   M. Of. nr. 271 / 29 mar. 2004  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 333 / 17 mai 2007  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 168 / 2004      M. Of. nr. 271 / 29 mar. 2004  
Decret privind promulgarea Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 8 / 2005      M. Of. nr. 175 / 1 mar. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
ieşit din vigoare
modifică art. 31;
introduce art. 311 - 314
3. Modificări prin
L. nr. 131 / 2005      M. Of. nr. 420 / 18 mai 2005  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
ieşit din vigoare
aprobă OUG. nr. 8/2005
4. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 333 / 17 mai 2007  
5. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 1219 / 2007      M. Of. nr. 117 / 14 feb. 2008  
Decizia nr. 1.219 din 18 decembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
în vigoare
art. 96 alin. (10)
6. Modificări prin
DCC. nr. 1219 / 2007      M. Of. nr. 117 / 14 feb. 2008  
Decizia nr. 1.219 din 18 decembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
în vigoare
suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. 96 alin. (10) (termenul se împlineşte la data de 30 mar. 2008) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie
7. Modificări prin
OUG. nr. 20 / 2008      M. Of. nr. 177 / 7 mar. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
în vigoare
modifică art. 6 alin. (7),art. 7 alin. (2) şi (3), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (1), (2), (6) şi (9), art. 22, art. 24 alin. (5), art. 25 alin. (1) lit. b) şi f), art. 27, art. 28 alin. (1) şi (8), art. 29 lit. a), art. 37 alin. (1) lit. a), art. 40, art. 44, art. 45 alin. (4), art. 48 alin. (1) şi (2), art. 49 alin. (1) şi (3), art. 51, art. 55 alin. (7) şi alin. (8) lit. a), art. 56 alin. (1), art. 65 alin. (6), art. 78 alin. (3), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (2), art. 87, art. 89, art. 90 alin. (3), art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2), art. 103 lit. c)-e) şi lit. q), art. 104, art. 106 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 124, art. 125, art. 126;
introduce art. 41, art. 221-224, alin. (14) la art. 28, lit. h) la art. 29, lit. j) la art. 37 alin. (1), art. 531, alin. (5) şi (6) la art. 77, art. 1321, menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 133;
abrogă art. 13 alin. (2)
8. Modificări prin
L. nr. 35 / 2008      M. Of. nr. 196 / 13 mar. 2008  
Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
modifică art. 1 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), (5) şi (6), art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 24 alin. (14), art. 25 alin. (1) lit. j), art. 29 lit. d), art. 32 alin. (2), art. 37 alin. (1) lit. g), art. 44, art. 47, art. 48 alin. (2), art. 54, art. 55 alin. (5), (8), (9) şi (10), art. 89 alin. (4) şi (5), art. 90 alin. (1) şi alin. (3) lit. f), art. 92 alin. (1), art. 95, art. 99 alin. (1), alin. (2) lit. f) şi h) şi alin. (5), art. 100 alin. (1) şi alin. (2) lit. f);
9. Modificări prin
OUG. nr. 32 / 2008      M. Of. nr. 217 / 21 mar. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
modifică art. 6 alin. (6), art. 25 alin. (1) lit. e), art. 28 alin. (14), art. 32 alin. (2), art. 34 alin. (1), (2) şi (4), art. 41, art. 44, art. 48 alin. (2), art. 49 alin. (3), art. 55 alin. (8) lit. a), art. 89, art. 90 alin. (3) lit. f) şi g), art. 99 alin. (2) lit. f), g), h) şi i), art. 99 alin. (8), art. 100 alin. (2) lit. f) şi g), art. 109 alin. (1), art. 115, art. 125 alin. (3), art. 131;
abrogă art. 6 alin. (4)
10. Modificări prin
L. nr. 4 / 2009      M. Of. nr. 104 / 20 feb. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
aprobă OUG. nr. 32/2008
11. Modificări prin
L. nr. 5 / 2009      M. Of. nr. 104 / 20 feb. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
în vigoare
aprobă OUG. nr. 20/2008
12. Modificări prin
L. nr. 129 / 2011      M. Of. nr. 444 / 24 iun. 2011  
Lege privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
ieşit din vigoare
modifică art. 97, art. 98
13. Modificări prin
L. nr. 76 / 2012      M. Of. nr. 365 / 30 mai 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
modifică, la 1 sep. 2012, art. 16 alin. (5), art. 31 alin. (4), art. 39 alin. (3), art. 52 alin. (4), (6) şi (7), art. 121 alin. (2);
dispune republicarea cu renumerotare
14. Modificări prin
OUG. nr. 44 / 2012      M. Of. nr. 606 / 23 aug. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 feb. 2013
15. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică titlul cap. V, art. 103 lit. n), art. 104, art. 105 alin. (1) lit. a), art. 116;
introduce lit. ţ) la art. 103;
abrogă art. 106-115
16. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2013      M. Of. nr. 68 / 31 ian. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 feb. 2013
17. Modificări prin
L. nr. 214 / 2013      M. Of. nr. 388 / 28 iun. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 4/2013
18. Modificări prin
L. nr. 338 / 2013      M. Of. nr. 777 / 12 dec. 2013  
Lege privind modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
ieşit din vigoare
modifică art. 6 alin. (1)
19. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2014      M. Of. nr. 111 / 13 feb. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
în vigoare
modifică art. 13, art. 16, art. 103 lit. f);
abrogă art. 15, art. 17
20. Abrogare prin
L. nr. 115 / 2015      M. Of. nr. 349 / 20 mai 2015  
Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 170 / 2002      M. Of. nr. 256 / 16 apr. 2002  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
2. Abrogă
L. nr. 161 / 2002      M. Of. nr. 252 / 15 apr. 2002  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
3. Abrogă
OUG. nr. 72 / 2001      M. Of. nr. 265 / 23 mai 2001  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 28 şi 77 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
4. Abrogă
OUG. nr. 28 / 2000      M. Of. nr. 153 / 13 apr. 2000  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
5. Abrogă
L. nr. 164 / 1998      M. Of. nr. 284 / 31 iul. 1998  
Lege pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată
6. Abrogă
L. nr. 25 / 1996      M. Of. nr. 77 / 13 apr. 1996  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
7. Abrogă
L. nr. 70 / 1991      M. Of. nr. 239 / 28 nov. 1991  
Lege privind alegerile locale