Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act OUG. nr. 109 / 2004
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Codului penal
    Publicat în   M. Of. nr. 1115 / 27 nov. 2004  
Precizări
– intră în vigoare la 27 nov. 2004;
– abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 15/1968
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 85 / 2005      M. Of. nr. 303 / 12 apr. 2005  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal
ieşit din vigoare
modifică art. unic
2. Abrogare prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 15/1968
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 15 / 1968      B. Of. nr. 79-79bis / 21 iun. 1968  
Codul penal al României
introduce art. 2811