Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 1 / 2005
Titlul actual Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
    Publicat în   M. Of. nr. 172 / 28 feb. 2005  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 368 / 20 mai 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 42 / 2005      M. Of. nr. 172 / 28 feb. 2005  
Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
în vigoare
2. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 913 / 2009      M. Of. nr. 506 / 22 iul. 2009  
Decizia nr. 913 din 23 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 şi ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
în vigoare
art. 107 alin. (1)
3. Modificări prin
DCC. nr. 913 / 2009      M. Of. nr. 506 / 22 iul. 2009  
Decizia nr. 913 din 23 iunie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 şi ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
în vigoare
suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 107 alin. (1) (termenul se împlineşte la data de 5 sep. 2009), după care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie
4. Modificări prin
OUG. nr. 37 / 2011      M. Of. nr. 285 / 21 apr. 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente
în vigoare
abrogă art. 79 alin. (2)
5. Modificări prin
L. nr. 71 / 2011      M. Of. nr. 409 / 10 iun. 2011  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
în vigoare
modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 14 alin. (3)
6. Modificări prin
L. nr. 76 / 2012      M. Of. nr. 365 / 30 mai 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
modifică, la 1 sep. 2012, art. 44 alin. (7), art. 78 alin. (4), art. 91 alin. (11), (13) şi (15)
7. Modificări prin
OUG. nr. 44 / 2012      M. Of. nr. 606 / 23 aug. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 feb. 2013
8. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 15, art. 112, art. 113, art. 114;
introduce lit. e) la art. 115
9. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2013      M. Of. nr. 68 / 31 ian. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 feb. 2013
10. Modificări prin
L. nr. 214 / 2013      M. Of. nr. 388 / 28 iun. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 4/2013
11. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 368 / 20 mai 2014  
12. Modificări prin
L. nr. 163 / 2018      M. Of. nr. 595 / 12 iul. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
în vigoare
modifică art. 31 lit. d) şi art. 113 lit. c)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
HG. nr. 753 / 2003      M. Of. nr. 494 / 9 iul. 2003  
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
modifică în mod corespunzător
2. Modifică
L. nr. 202 / 1998      M. Of. nr. 423 / 10 nov. 1998  
Lege privind organizarea Monitorului Oficial al României
modifică art. 4;
introduce art. 91
3. Modifică
L. nr. 109 / 1996      M. Of. nr. 252 / 18 oct. 1996  
Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum
abrogă L. nr. 109/1996 cu excepţia art. 123 şi art. 124 care rămân în vigoare până la împlinirea termenelor din prezenta lege privind reorganizarea organizaţiilor cooperative, a uniunilor şi asociaţiilor teritoriale şi naţionale
4. Modifică
L. nr. 26 / 1990      M. Of. nr. 121 / 7 nov. 1990  
Lege privind Registrul comerţului
modifică art. 12 alin. (1) teza 1
5. Modifică
D-L. nr. 66 / 1990      M. Of. nr. 23 / 9 feb. 1990  
Decret-lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti
abrogă Decretul-lege nr. 66/1990 cu excepţia art. 2 alin. 2 şi alin. 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 alin. 2, art. 13, art. 21 care rămân în vigoare până la împlinirea termenelor din prezenta lege privind reorganizarea organizaţiilor cooperative, a uniunilor şi asociaţiilor teritoriale şi naţionale