Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 241 / 2005
Titlul actual Lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
    Publicat în   M. Of. nr. 672 / 27 iul. 2005  
Precizări
– intră în vigoare la 30 zile de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 8 / 2008   M. Of. nr. 866 / 22 dec. 2008   cu referire la art. 9, art. 10
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 4 / 2008   M. Of. nr. 868 / 22 dec. 2008   cu referire la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c)
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 17 / 2015   M. Of. nr. 875 / 23 nov. 2015  
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 9 / 2017   M. Of. nr. 346 / 11 mai 2017   stabileşte că dispoziţiile art. 10 alin. 1, în forma legii în vigoare până la data 1 feb. 2014, reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter personal
5. Decizia CSJ / ICCJ nr. 23 / 2017   M. Of. nr. 878 / 8 nov. 2017   cu referire la art. 9
6. Decizia CSJ / ICCJ nr. 25 / 2017   M. Of. nr. 936 / 28 nov. 2017   cu referire la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c)
7. Decizia CSJ / ICCJ nr. 19 / 2017   M. Of. nr. 953 / 4 dec. 2017   cu referire la art. 9 raportat la art. 11
8. Decizia CSJ / ICCJ nr. 21 / 2017   M. Of. nr. 1024 / 27 dec. 2017   cu referire la art. 9 alin. (1) lit. c)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 627 / 2005      M. Of. nr. 672 / 27 iul. 2005  
Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 54 / 2010      M. Of. nr. 421 / 23 iun. 2010  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
în vigoare
modifică art. 2 lit. g), art. 4, art. 7
3. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 7
4. Modificări prin
L. nr. 50 / 2013      M. Of. nr. 146 / 19 mar. 2013  
Lege privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
în vigoare
modifică art. 3, art. 4, art.5, art. 6, art. 9 alin. (2) şi (3)
5. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, titlul cap. III, art. 10 alin. (1)
6. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 363 / 2015      M. Of. nr. 495 / 6 iul. 2015  
Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
în vigoare
art. 6
7. Modificări prin
DCC. nr. 363 / 2015      M. Of. nr. 495 / 6 iul. 2015  
Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
în vigoare
suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 6 (termenul se împlineşte la 19 aug.) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
OG. nr. 92 / 2003      M. Of. nr. 941 / 29 dec. 2003  
Ordonanţă privind Codul de procedură fiscală
abrogă art. 188
2. Modifică
L. nr. 53 / 2003      M. Of. nr. 72 / 5 feb. 2003  
Lege – Codul muncii
abrogă art. 280
3. Abrogă
L. nr. 87 / 1994      M. Of. nr. 299 / 24 oct. 1994  
Lege pentru combaterea evaziunii fiscale