Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 247 / 2005
Titlul actual Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
    Publicat în   M. Of. nr. 653 / 22 iul. 2005  
Precizări
– Notă: înlocuieşte în cuprinsul actelor normative denumirea de "procuror consilier" cu cea de "consilier"
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 955 / 27 oct. 2005  
Rectificare   M. Of. nr. 294 / 31 mar. 2006  
Rectificare   M. Of. nr. 381 / 6 iun. 2007  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. LI(52) / 2007   M. Of. nr. 140 / 22 feb. 2008   cu referire la art. 16
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 27 / 2011   M. Of. nr. 120 / 17 feb. 2012   cu referire la titlul VII
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 12 / 2015   M. Of. nr. 678 / 7 sep. 2015   cu referire la art. 5 alin. (2) din titlul X
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 31 / 2016   M. Of. nr. 940 / 23 nov. 2016   stabileşte că termenul de 3 ani prevăzut de art. 181 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, nu este afectat de prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 645 / 2005      M. Of. nr. 653 / 22 iul. 2005  
Decret pentru promulgarea Legii privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 127 / 2005      M. Of. nr. 851 / 21 sep. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
modifică art. III al titlului VI
3. Rectificare
     M. Of. nr. 955 / 27 oct. 2005  
rectifică titlul II art. I pct. 3, alin. (22) al art. 1
4. Modificări prin
OUG. nr. 209 / 2005      M. Of. nr. 1194 / 30 dec. 2005  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
în vigoare
modifică titlul I art. III şi art. V alin. (1), titlul VII art. 16 alin. (9) şi anexa;
introduce lit. e) şi f) la alin. (2) al art. 9 din titlul VII, alin. (61) - (65) la art. 16 din titlul VII
5. Rectificare
     M. Of. nr. 294 / 31 mar. 2006  
rectifică anexa din titlul VII
6. Modificări prin
OUG. nr. 50 / 2006      M. Of. nr. 566 / 30 iun. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene
în vigoare
amână, până la 1 ian. 2008, data prevăzută la art. III din titlul XVI
7. Modificări prin
L. nr. 263 / 2006      M. Of. nr. 572 / 3 iul. 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 209/2005
8. Modificări prin
OUG. nr. 114 / 2006      M. Of. nr. 1031 / 27 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
modifică titlul XI art. 4, art. 8, art. 17 alin. (2);
introduce alin. (2) la art. 1 din titlul XI, alin. (2) la art. 12 din titlul XI
9. Rectificare
     M. Of. nr. 381 / 6 iun. 2007  
rectifică anexa titlului VII, pct. 5 poz. 5.8
10. Modificări prin
L. nr. 163 / 2007      M. Of. nr. 397 / 13 iun. 2007  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
modifică art. 6, art. 8 şi art. 17 alin. (2) din Titlul XI "Renta viageră agricolă"
11. Modificări prin
OUG. nr. 81 / 2007      M. Of. nr. 446 / 29 iun. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
în vigoare
Titlul VII se modifică şi se completează după cum urmează: modifică art. 2, art. 3 lit. a) şi g), art. 5 alin. (1) lit. a) şi c), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 9 alin. (1) lit. f), alin. (2) lit. a), b) şi d), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 18, art. 19, anexa;
introduce alin. (4) şi (5) la art. 1, lit. h), i) şi j) la art. 3, alin. (3) la art. 5, art. 71, alin. (3) la art. 9, art. 91 şi 92, alin. (2) şi (3) la art. 10, art. 101, art. 121, art. 131, art. 141, alin. (21) şi alin. (22) la art. 16, cap. V1 cu art. 181-189, cap. VI1 cu art. 201
12. Modificări prin
OUG. nr. 93 / 2007      M. Of. nr. 671 / 1 oct. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
introduce alin. (11) la art. 71;
abrogă art. 1 alin. (4), art. 1 alin. (5), art. 9 alin. (2) lit. a) pct. (iii), art. 9 alin. (2) lit. b) pct. (ii)
13. Modificări prin
OUG. nr. 118 / 2007      M. Of. nr. 736 / 31 oct. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
introduce art. 142 la titlul VII
14. Modificări prin
OUG. nr. 154 / 2007      M. Of. nr. 883 / 21 dec. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
prorogă, până la data de 1 ian. 2009, termenul de aplicare a disp. art. III din titlul XVI
15. Modificări prin
L. nr. 39 / 2008      M. Of. nr. 227 / 25 mar. 2008  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
aprobă OUG. nr. 127/2005
16. Modificări prin
L. nr. 40 / 2008      M. Of. nr. 227 / 25 mar. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
aprobă OUG. nr. 93/2007
17. Modificări prin
L. nr. 77 / 2008      M. Of. nr. 286 / 14 apr. 2008  
Lege pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
introduce alin. (2) la art. 9 al titlului XI
18. Modificări prin
OUG. nr. 62 / 2008      M. Of. nr. 392 / 23 mai 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
modifică art. 141 alin. (4) de la Titlul VII;
introduce alin. (5) şi (6) la art. 141 de la Titlul VII
19. Modificări prin
L. nr. 127 / 2008      M. Of. nr. 413 / 2 iun. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
aprobă OUG. nr. 154/2007
20. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 830 / 2008      M. Of. nr. 559 / 24 iun. 2008  
Decizia nr. 830 din 8 iulie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
art. I pct. 60 din titlul I
21. Modificări prin
DCC. nr. 830 / 2008      M. Of. nr. 559 / 24 iun. 2008  
Decizia nr. 830 din 8 iulie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. I pct. 60 din titlul I (termenul se împlineşte la data de 7 sep. 2008) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie
22. Modificări prin
OUG. nr. 137 / 2008      M. Of. nr. 745 / 4 nov. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene
în vigoare
prorogă, până la data de 1 ian. 2010, termenul prevăzut la art. III din titlul XVI
23. Modificări prin
OUG. nr. 158 / 2008      M. Of. nr. 784 / 24 nov. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
modifică titlul XI art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 17 alin. (2);
introduce alin. (2) la art. 3 şi alin. (2) la art. 11 din titlul XI;
abrogă art. 13 din titlul XI
24. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 1352 / 2008      M. Of. nr. 23 / 12 ian. 2009  
Decizia nr. 1.352 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, ale art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi ale art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
art. III din titlul II
25. Modificări prin
DCC. nr. 1352 / 2008      M. Of. nr. 23 / 12 ian. 2009  
Decizia nr. 1.352 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, ale art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi ale art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. III din titlul II (termenul se împlineşte la 25 feb. 2009) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie
26. Modificări prin
L. nr. 77 / 2009      M. Of. nr. 227 / 7 apr. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 50/2006
27. Modificări prin
OUG. nr. 35 / 2009      M. Of. nr. 249 / 14 apr. 2009  
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
în vigoare
modifică art. 15 lit. d) din Titlul VII
28. Modificări prin
L. nr. 100 / 2009      M. Of. nr. 251 / 15 apr. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene
în vigoare
aprobă OUG. nr. 137/2008
29. Modificări prin
L. nr. 151 / 2009      M. Of. nr. 308 / 11 mai 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
aprobă OUG. nr. 118/2007
30. Modificări prin
L. nr. 152 / 2009      M. Of. nr. 308 / 11 mai 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
aprobă OUG. nr. 62/2008
31. Modificări prin
L. nr. 192 / 2009      M. Of. nr. 365 / 1 iun. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 158/2008
32. Modificări prin
L. nr. 260 / 2009      M. Of. nr. 484 / 13 iul. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 35/2009
33. Modificări prin
OUG. nr. 114 / 2009      M. Of. nr. 919 / 29 dec. 2009  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare
în vigoare
termenul prevăzut la art. III din titlul XVI de la care se aplică dispoz. art. 13 din L. nr. 304/2004 se prorogă până la data de 1 ian. 2011
34. Modificări prin
OUG. nr. 17 / 2010      M. Of. nr. 147 / 5 mar. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
introduce art. 19 la titlul XI
35. Modificări prin
OUG. nr. 62 / 2010      M. Of. nr. 446 / 1 iul. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
se suspendă, pe o perioadă de 2 ani, emiterea titlurilor de plată prevăzute în titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv"
36. Modificări prin
L. nr. 142 / 2010      M. Of. nr. 483 / 14 iul. 2010  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
în vigoare
modifică titlul VII art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 71 alin. (5), art. 91 alin. (7) lit. b), art. 12 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 141 alin. (4), art. 187 alin. (1);
introduce alin. (8) - (10) la art. 92 al titlului VII, alin. (41) la art. 12 al titlului VII;
abrogă art. 7 alin. (3) şi art. 121 alin. (4) din titlul VII
37. Modificări prin
OUG. nr. 91 / 2010      M. Of. nr. 701 / 20 oct. 2010  
Ordonanţă de urgenţă privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
în vigoare
abrogă art. 9 alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (3) din titlul VII
38. Modificări prin
OUG. nr. 109 / 2010      M. Of. nr. 846 / 16 dec. 2010  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare
în vigoare
termenul prevăzut la art. III din titlul XVI se prorogă până la 1 ian. 2012
39. Modificări prin
L. nr. 70 / 2011      M. Of. nr. 396 / 6 iun. 2011  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. 109/2010
40. Modificări prin
L. nr. 71 / 2011      M. Of. nr. 409 / 10 iun. 2011  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
în vigoare
abrogă, la data de 1 oct. 2011, titlul X
41. Modificări prin
L. nr. 100 / 2011      M. Of. nr. 426 / 17 iun. 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
aprobă OUG. nr. 17/2010
42. Modificări prin
OUG. nr. 106 / 2011      M. Of. nr. 858 / 6 dec. 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
în vigoare
modifică art. 6 şi 8 din titlul XI
43. Modificări prin
L. nr. 240 / 2011      M. Of. nr. 864 / 8 dec. 2011  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
în vigoare
aprobă OUG. nr. 114/2009
44. Modificări prin
OUG. nr. 120 / 2011      M. Of. nr. 926 / 28 dec. 2011  
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene
în vigoare
prorogă termenul de la art. III din titlul XVI până la 1 iul. 2012
45. Modificări prin
L. nr. 302 / 2011      M. Of. nr. 16 / 9 ian. 2012  
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
modifică art. 11 alin. (1) din cap. II al titlului VII
46. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2012      M. Of. nr. 169 / 15 mar. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
suspendă, pe o perioadă de 6 luni, emiterea titlurilor de despăgubire, a titlurilor de conversie, precum şi procedurile privind evaluarea imobilelor pentru care se acorda despăgubiri, prevăzute de titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv"
47. Modificări prin
OUG. nr. 23 / 2012      M. Of. nr. 383 / 7 iun. 2012  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, pentru modificarea art. 54 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei) precum şi unele măsuri
în vigoare
prorogă până la data de 1 iul. 2013 termenul prevăzut la art. III din titlul XVI
48. Modificări prin
L. nr. 117 / 2012      M. Of. nr. 456 / 6 iul. 2012  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
suspendă emiterea titlurilor de plată prevăzute în titlul VII «Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv» până la data de 15 mai 2013
49. Modificări prin
L. nr. 168 / 2012      M. Of. nr. 695 / 10 oct. 2012  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
în vigoare
aprobă OUG. nr. 106/2011
50. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 15 lit. f) din cap. IV al titlului VII
51. Modificări prin
L. nr. 2 / 2013      M. Of. nr. 89 / 12 feb. 2013  
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
modifică art. 20 alin. (1) din titlul VII
52. Modificări prin
L. nr. 54 / 2013      M. Of. nr. 145 / 19 mar. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
aprobă OUG. nr. 120/2011
53. Modificări prin
L. nr. 137 / 2013      M. Of. nr. 256 / 8 mai 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
aprobă OUG. nr. 23/2012
54. Modificări prin
L. nr. 165 / 2013      M. Of. nr. 278 / 17 mai 2013  
Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
în vigoare
modifică art. II alin. (1) din titlul VI;
abrogă art. 13, 14, 141, 142, art. 15 lit. a) - d) şi lit. f), art. 16, 17, 18, 181 - 189, art. 22 din titlul VII
55. Modificări prin
L. nr. 337 / 2013      M. Of. nr. 777 / 12 dec. 2013  
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
în vigoare
modifică cap. II art. 11 alin. (1)
56. Modificări prin
L. nr. 10 / 2015      M. Of. nr. 22 / 12 ian. 2015  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică la Titlul VII cap. II art. 71 alin. (3) lit. e) şi lit. k), la Titlul VII cap. II art. 101;
introduce lit. e1), e2) şi lit. l) la Titlul VII cap. II art. 71 alin. (3);
abrogă la titlul VII cap. II art. 8, la titlul VII cap. II art. 9 alin. (2), la titlul VII cap. II art. 91 alin. (4)-(7), la titlul VII cap. II art. 10 alin. (1)-(3), la titlul VII cap. II art. 12 alin. (2)
57. Modificări prin
L. nr. 227 / 2015      M. Of. nr. 688 / 10 sep. 2015  
Lege privind Codul fiscal
în vigoare
abrogă la 1 ian. 2016 art. 5 alin. (1) lit. b)
58. Modificări prin
L. nr. 89 / 2017      M. Of. nr. 316 / 3 mai 2017  
Lege pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
în vigoare
introduce alin. (4) la art. 9 al titlului XI
59. Modificări prin
L. nr. 243 / 2019      M. Of. nr. 1035 / 24 dec. 2019  
Lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi (23.07.2020), abrogă art. 6 alin. (1), art. 7, art. 71, art. 9, art. 91, art. 92 alin. (8)–(10), art. 12 alin. (3), (4), (41), (5) şi (9) şi art. 201 din titlul VII
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 508 / 2004      M. Of. nr. 1089 / 23 nov. 2004  
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
modifică art. 10 alin. (3);
introduce alin. (4) la art. 10;
abrogă art. 8
2. Modifică
L. nr. 317 / 2004      M. Of. nr. 599 / 2 iul. 2004  
Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii
modifică art. 1, art. 4 lit. a) şi c), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (2) - (4), art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (3), (4) şi (6), art. 12, art. 13 alin. (1) şi (2), art. 14 alin. (2) - (4), art. 15 alin. (3), art. 16, art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1) - (3), art. 20 alin. (1) - (3), (5) şi (6), art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (1) şi (6), art. 27 alin. (2), art. 28, art. 29 alin. (1) şi (2), art. 30 alin. (3) şi (4), art. 31, art. 34, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39 alin. (1), (2) şi (6), art. 41, art. 42 alin. (3), art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (2) şi (3), art. 46 alin. (5), art. 48, art. 49 lit. c), art. 50 alin. (1) şi (2), art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 59, art. 60;
introduce alin. (4) şi (5) la art. 15, alin. (11) art. 18, alin. (11) la art. 19, alin. (2) la art. 21, alin. (3) la art. 23, alin. (11) şi (3) - (5) la art. 24, alin. (11) şi alin. (31) - (35) la art. 30, art. 411, alin. (31), (32) şi (33) la art. 46, art. 531, art. 532;
abrogă art. 3, art. 25 alin. (3) lit. g), art. 47, art. 65 - 67
3. Modifică
L. nr. 303 / 2004      M. Of. nr. 576 / 29 iun. 2004  
Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor
modifică titlul, Titlul Cap. I din Titlul I, art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, denumirea Titlului II, titlul Cap. I din titlul II, art. 11, art. 12, art. 13 alin (2) lit. c) şi e), art. 14 alin. (1), (3) şi (4), art. 15 alin. (4), art. 16 alin. (1), (2) şi (4), art. 17 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (4) şi (5), art. 18 alin. (3), art. 19 alin. (2), titlul Cap. II al Titlului II, art. 20, art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (1) şi (2), art. 25, art. 26, art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1), (2) şi (4), titlul Cap. III al Titlului II, art. 30, art. 31, art. 32 alin. (1) şi (3) - (5), titlul Cap. IV al Titlului II, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38 alin. (1) şi (3), art. 39 alin. (1), (2) şi (4), art. 40 alin. (1) şi (3), titlul Cap. V al Titlului II, titlul Secţiunii 1 de la Cap. V al Titlului II, art. 43, art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46, art. 47, titlul Secţiunii a 2-a de la Cap. V al Titlului II, art. 48, art. 49, art. 50, titlul Secţiunii a 3-a de la Cap. V al Titlului II, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, Cap. VI cu art. 55 - 59, titlul Cap. VII, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 65 alin. (1) şi (3), art. 66 alin. (4), modifică denumirea titlului III, art. 72 - 92, denumirea Titlului IV, art. 93, art. 94 alin. (2), (4), (5) şi (7), art. 95 alin. (1), titlul Cap. II al Titlului IV, art. 96, art. 97 lit. a), c), f), g), i), j), k) l) şi m), art. 98, art. 102, art. 103 alin. (1), art. 105, art. 106;
introduce alin. (3) şi (4) la art. 3, art. 61, art. 62, alin. (11) şi (12) la art. 14, alin. (31) la art. 16, alin. (11) la art. 17, lit. b1) la art. 17 alin. (2), alin. (3) la art. 22, alin. (11) şi (12) la art 28, alin. (6) la art. 29, art. 301, alin. (11) la art. 44, art. 481, art. 531, alin. (4) la art. 65, art. 931, lit. n), o) şi p) la art. 97;
abrogă art. 2, art. 32 alin. (6), art. 41, art. 42, art. 64, art. 97 lit. b) şi h), art. 100, art. 104, anexa (la 30 zile de la intrarea în vigoare a legii)
4. Modifică
L. nr. 304 / 2004      M. Of. nr. 576 / 29 iun. 2004  
Lege privind organizarea judiciară
modifică art. 2 alin. (1), art. 8, art. 9, art. 12 alin. (6), art. 26 alin. (3), art. 27 alin. (1) lit. b), art. 33 alin. (3), art. 34 alin. (4), art. 35, art. 37, art. 38, art. 46 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 52, art. 55, art. 57, art. 59 alin. (1), art. 61 alin. (2), art. 62 alin. (3), art. 63 alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 66, art. 67 alin. (2), art. 69, art. 72, art. 74 alin. (2) şi (3), art. 76 alin. (1), art. 77 alin. (1), art. 78 alin. (1) şi (2), art. 79 alin. (2) şi (3), art. 83, art. 90 alin. (2), art. 91 alin. (3), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1) şi (2), art. 98, art. 99, art. 100 lit. e), art. 101 alin. (2) - (4), art. 103 alin. (1), art. 107 alin. (2), art. 110, art. 111 alin. (2), art. 112, art. 114 alin. (2), art. 115 lit. d), art. 126 alin. (1) lit. b), art. 127 alin. (2), art. 130, art. 133 alin. (2), anexa devine anexa nr. 1 şi se modifică;
introduce lit. d1) la art. 2 alin. (2), art. 101, art. 111, alin. (2) la art. 30, art. 371, alin. (3) şi (4) la art. 53, lit. e1) şi e2) la art. 54, Cap. III la Titlul II cu art. 581 - 586, lit. i1) la art. 60, alin. (3) şi (4) la art. 61, alin. (21) la art. 67, art. 751, art. 831, alin. (3) la art. 90, Secţiunea a 4-a după art. 92 cu art. 921 - 925, alin. (4) la art. 106, alin. (5) la art. 108, alin. (3) la art. 109, art. 1111, art. 1112, alin. (4) la art. 113, lit. h), i) şi j) la art. 115, art. 1171, alin. (4) la art. 118, alin. (6) şi (7) la art. 119, alin. (3) la art. 121, alin. (2) la art. 122, art. 1221, alin. (3) la art. 125, anexa nr. 2;
abrogă art. 27 alin. (1) lit. e), art. 33 alin. (2), art. 34 alin. (2), secţiunea a2-a a Cap. II din Titlul II cu art. 40 - 45, art. 94 alin. (4), art. 123, art. 128, art. 132
5. Modifică