Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 248 / 2005
Titlul actual Lege privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
    Publicat în   M. Of. nr. 682 / 29 iul. 2005  
Precizări
– intră în vigoare la 6 luni de la publicare
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 316 / 7 apr. 2006  
Rectificare   M. Of. nr. 316 / 7 apr. 2006  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 646 / 2005      M. Of. nr. 682 / 29 iul. 2005  
Decret pentru promulgarea Legii privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
în vigoare
2. Modificări prin
OG. nr. 5 / 2006      M. Of. nr. 71 / 26 ian. 2006  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
în vigoare
modifică art. 6 alin. (4), art. 7, art. 15 alin. (4) şi alin. (5), art. 17 alin. (3) şi (4), art. 30 alin. (3) lit. b), art. 34;
introduce alin. (31) şi (32) la art. 15, alin. (41) la art. 15, art. 231
3. Modificări prin
L. nr. 50 / 2006      M. Of. nr. 230 / 14 mar. 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OG. 28/2005 şi modifică art. 47 alin. (1)
4. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 316 / 7 apr. 2006  
rectifică art. 47 alin. (1) lit. c)
5. Rectificare
     M. Of. nr. 316 / 7 apr. 2006  
rectifică art. 43 şi art. 52
6. Modificări prin
L. nr. 191 / 2006      M. Of. nr. 441 / 22 mai 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OG. nr. 5/2006 şi modifică art. 15 alin. (31), art. 17 alin. (3) şi (4), art. 30 alin. (3) lit. b)
7. Modificări prin
OUG. nr. 96 / 2006      M. Of. nr. 981 / 8 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
în vigoare
modifică art. 28 alin. (5), art. 30 alin. (1), art. 43, art. 46 lit. n);
introduce art. 61
8. Modificări prin
L. nr. 132 / 2007      M. Of. nr. 323 / 15 mai 2007  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
în vigoare
aprobă OUG. nr. 96/2006
9. Modificări prin
OUG. nr. 126 / 2007      M. Of. nr. 760 / 9 nov. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
ieşit din vigoare
modifică art. 39 alin. (1) şi (2), art. 42 alin. (1)
10. Modificări prin
L. nr. 115 / 2008      M. Of. nr. 384 / 21 mai 2008  
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
ieşit din vigoare
respinge OUG. nr. 126/2007
11. Modificări prin
OUG. nr. 207 / 2008      M. Of. nr. 831 / 10 dec. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
în vigoare
modifică art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1) lit. c), p) şi r), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi (3), art. 13, titlul secţiunii a 4-a a cap. II, art. 15, art. 17, art. 18, art. 20, art. 21 alin. (1), art. 231 alin. (1), art. 24, art. 25, art. 27, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (3) şi (4), art. 34, art. 36 alin. (1), art. 39 alin. (3), art. 46 lit. e), g), j), k) şi m), art. 47 alin. (1);
introduce secţiunea 11 la cap. II, după art. 61, alin. (3) la art. 10, art. 171, art. 172, alin. (2) la art. 22, lit. e1) şi k1)-k3) la art. 46;
abrogă art. 8 alin. (1) lit. q), art. 16 la data de 1 iul. 2009, art. 19, art. 39 alin. (8)
12. Modificări prin
L. nr. 264 / 2009      M. Of. nr. 487 / 14 iul. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 207/2008 şi modifică art. 6 alin. (2), art. 171 alin. (1) partea introductivă, alin. (4) şi (5), art. 18 alin. (3), art. 20 alin. (6), art. 31 alin. (4), art. 34 alin. (3), art. 39 alin. (3);
introduce alin. (9) la art. 15;
abrogă art. 171 alin. (2)
13. Modificări prin
L. nr. 206 / 2010      M. Of. nr. 767 / 17 nov. 2010  
Lege pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
în vigoare
modifică art. 39 alin. (3), art. 42 alin. (1);
abrogă art. 38 lit. a), art. 39 alin. (1), art. 42 alin. (2)
14. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 31 alin. (2) lit. b) şi e), art. 40 lit. c), art. 51;
abrogă art. 50
15. Modificări prin
OUG. nr. 82 / 2012      M. Of. nr. 838 / 12 dec. 2012  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
în vigoare
modifică art. 61
16. Modificări prin
L. nr. 175 / 2013      M. Of. nr. 343 / 11 iun. 2013  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
în vigoare
modifică art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4) lit. a), art. 10 alin. (3), art. 13 alin. (3), cap. II titlul secţiunii a 4-a, art. 15, art. 17, art. 171 alin. (1) lit. a), art. 171 alin. (4), art. 18 alin. (2) lit. a) şi b), art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. c) şi d), art. 30 alin. (4) partea introductivă, art. 34 alin. (1) partea introductivă, art. 34 alin. (2) - (4) şi (6), art. 37, art. 41 alin. (1), art. 43, art. 46 lit. f);
introduce alin. (41) - (43) la art. 171, alin. (3) la art. 26, alin. (31) la art. 27;
abrogă art. 6 alin. (3), art. 52, art. 55;
dispune republicarea cu renumerotare
17. Modificări prin
OUG. nr. 41 / 2016      M. Of. nr. 490 / 30 iun. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 171 alin. (4);
introduce art. 151
18. Modificări prin
L. nr. 169 / 2016      M. Of. nr. 772 / 3 oct. 2016  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
în vigoare
modifică art. 8 alin. (1) lit. j), art. 8 alin. (1) lit. v), art. 11 alin. (3), art. 14 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. a) - d), art. 30 alin. (4) şi (6), art. 30 alin. (7), art. 32 alin. (1) lit. c), f) şi g);
introduce lit. t1) la art. 8 alin. (1), lit. c1) şi c2) la art. 12, lit. d1) la art. 12, alin. (61) la art. 30;
abrogă art. 32 alin. (1) lit. d), art. 46 lit. l), art. 47 alin. (1) lit. d)
19. Modificări prin
L. nr. 1 / 2017      M. Of. nr. 15 / 6 ian. 2017  
Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
abrogă art. 171 alin. (5)
20. Modificări prin
L. nr. 17 / 2017      M. Of. nr. 196 / 21 mar. 2017  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe
în vigoare
modifică art. 8 alin. (1) lit.m)
21. Modificări prin
L. nr. 133 / 2018      M. Of. nr. 508 / 20 iun. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
în vigoare
modifică art. 9 alin. (1), art. 13, art. 15 alin. (6), art. 151, art. 17 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), art. 171, art. 172 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 23, art. 40 lit. a), art. 41 alin. (2) şi art. 46 lit. e);
introduce alin. (31) la art. 15, alin. (11) la art. 17, alin. (11) şi alin. (3) la art. 172 şi lit. c) la art. 18 alin. (2);
abrogă art. 10 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (5) şi art. 231;
dispune republicarea cu renumerotare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
OG. nr. 43 / 2005      M. Of. nr. 699 / 3 aug. 2005  
Ordonanţă pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state şi a art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
abrogare la data aderării la Uniunea Europeană, odată cu OUG. nr. 144/2001
2. Abrogă
L. nr. 225 / 2004      M. Of. nr. 507 / 7 iun. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
abrogare la 1 ian. 2006, odată cu OG. nr. 65/1997
3. Abrogă
OG. nr. 84 / 2003      M. Of. nr. 622 / 30 aug. 2003  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
abrogare la 1 ian. 2006, odată cu OG. nr. 65/1997
4. Abrogă
L. nr. 29 / 2003      M. Of. nr. 45 / 28 ian. 2003  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
abrogare la 1 ian. 2006, odată cu OG. nr. 65/1997
5. Abrogă
L. nr. 580 / 2002      M. Of. nr. 780 / 25 oct. 2002  
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
abrogare la data aderării la Uniunea Europeană, odată cu OUG. nr. 144/2001
6. Abrogă
OUG. nr. 119 / 2002      M. Of. nr. 727 / 4 oct. 2002  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
abrogare la 1 ian. 2006 odată cu OG. nr. 65/1997
7. Abrogă
HG. nr. 617 / 2002      M. Of. nr. 441 / 24 iun. 2002  
Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti
abrogare la data aderării la Uniunea Europeană, odată cu HG. nr. 460/2001
8. Abrogă
L. nr. 177 / 2002      M. Of. nr. 258 / 17 apr. 2002  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
abrogare la data aderării la Uniunea Europeană, odată cu OUG. nr. 144/2001
9. Abrogă
L. nr. 737 / 2001      M. Of. nr. 806 / 17 dec. 2001  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
abrogare la 1 ian. 2006, odată cu OG. nr. 65/1997
10. Abrogă
OUG. nr. 144 / 2001      M. Of. nr. 725 / 14 nov. 2001  
Ordonanţă de urgenţă privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
abrogare la data aderării la Uniunea Europeană
11. Abrogă
OUG. nr. 86 / 2001      M. Of. nr. 338 / 26 iun. 2001  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
abrogare la 1 ian. 2006, odată cu OG. nr. 65/1997
12. Abrogă
HG. nr. 460 / 2001      M. Of. nr. 272 / 25 mai 2001  
Hotărâre privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti
abrogare la data aderării la Uniunea Europeană
13. Abrogă
L. nr. 216 / 1998      M. Of. nr. 446 / 23 nov. 1998  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
abrogare la 1 ian. 2006, odată cu OG. nr. 65/1997
14. Abrogă
OG. nr. 65 / 1997      M. Of. nr. 226 / 30 aug. 1997  
Ordonanţă privind regimul paşapoartelor în România
abrogare la 1 ian. 2006