Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 289 / 2005
Titlul actual Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată
    Publicat în   M. Of. nr. 922 / 17 oct. 2005  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 996 / 2005      M. Of. nr. 922 / 17 oct. 2005  
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 4;
abrogă art. 5-8
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
HG. nr. 203 / 1994      M. Of. nr. 141 / 3 iun. 1994  
Hotărâre pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române
abrogă art. 12 alin. 1 pct. 13, 15, 44, 45 şi 48