Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act OUG. nr. 102 / 2005
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
Titlul iniţial / alte titluri
Ordonanţă de urgenţă privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
    Publicat în   M. Of. nr. 646 / 21 iul. 2005  
Precizări
– intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 774 / 2 nov. 2011  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 260 / 2005      M. Of. nr. 900 / 7 oct. 2005  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
în vigoare
modifică art. 6 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. c), art. 23 alin. (1) lit. c), art. 29 alin. (1), titlul cap. IV;
introduce alin. (3) la art. 17, alin. (6) la art. 19
2. Modificări prin
OG. nr. 30 / 2006      M. Of. nr. 636 / 24 iul. 2006  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
în vigoare
la 1 ian. 2007, modifică art. 1, art. 2 alin. (1) pct. 4, 5 şi 6, art. 3 partea introductivă şi lit. e), titlul cap. II, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (2), titlul secţ. a 3-a a cap. II, art. 10, titlul cap. III, art. 12, titlul secţ. a 2-a a cap. III, art. 13 alin. (1) şi (4), art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (2) partea introductivă şi lit. b), art. 21, art. 22, art. 23 partea introductivă şi lit. a) ale alin. (1), precum şi alin. (3), art. 24, art. 25 alin. (2), partea introductivă a alin. (3) şi alin. (6), art. 26 lit. b), art. 27alin. (4), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (2) şi (3), titlul secţ. a 4-a a cap. IV, art. 32 alin. (1), (2) şi (4);
introduce pct. 7 la alin. (1) al art. 2, alin. (2) şi (3) la art. 3, alin. (11) la art. 13, alin. (7) la art. 13, secţ. a 4-a cu. art. 241 - 243 după secţiunea a 3-a a cap. III, alin. (41) la art. 25, alin. (7) la art. 25, alin. (31) la art. 27, alin. (3) la art. 29, art. 291, art. 311 şi 312, secţ. a 5-a cu art. 321 la cap. IV, art. 331;
abrogă lit. a) a alin. (1) şi alin. (3) al art. 8, art. 14, alin. (4) al art. 30, alin. (3) al art. 31;
– cap. III se renumerotează şi devine cap. IV, iar cap. IV se renumerotează şi devine cap. V
3. Modificări prin
L. nr. 500 / 2006      M. Of. nr. 1055 / 30 dec. 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OG. nr. 30/2006 şi modifică art. 6 alin. (2), art. 10, art. 15 lit. a), art. 16 alin. (1) lit. a), art. 19 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), art. 27, art. 29, art. 291 alin. (1) şi (3), art. 30 alin. (3), art. 331;
introduce art. 332 şi o notă privind transpunerea directivelor europene după art. 35;
abrogă art. 28, art. 34
4. Modificări prin
L. nr. 80 / 2011      M. Of. nr. 443 / 24 iun. 2011  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
în vigoare
modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1) pct. 1 şi 2, art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (3) şi (4), art. 6 alin. (2), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. a) şi d), art. 13 alin. (2) - (6), art. 15 partea introductivă şi lit. a), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (1) partea introductivă şi alin. (3), art. 21 alin. (1) lit. b) partea introductivă şi pct. (iii), art. 21 alin. (2), art. 23 alin. (1) lit. a) - c) şi alin. (5), art. 24 alin. (2), art. 241, art. 242, art. 243, art. 25 alin. (1), (2), (41), (6) şi (7), art. 27 alin. (10), art. 29 alin. (3), art. 30 alin. (2), art. 32 alin. (3) şi (4), art. 321 alin. (1), art. 33 alin. (1);
introduce pct. 8 şi 9 la art. 2 alin. (1), alin. (5) la art. 5, alin. (21) - (23) la art. 10, alin. (11) la art. 12, alin. (21) la art. 16, alin. (4) şi (5) la art. 17, alin. (61) la art. 19, alin. (3) la art. 20, alin. (11) la art. 21, art. 211, alin. (21) şi (22) la art. 22, lit. d) la art. 22 alin. (3), alin. (6) - (8) la art. 23, alin. (6) la art. 24, art. 244, alin. (61) la art. 25, art. 251, alin. (11) la art. 30, alin. (3) la art. 311, alin. (2) la art. 332;
abrogă art. 9, art. 13 alin. (7), art. 18, art. 19 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (6) şi (9), art. 30 alin. (3);
înlocuieşte sintagma "asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România" cu sintagma "asigurare de sănătate"
5. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 774 / 2 nov. 2011  
6. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 34-36
7. Modificări prin
OUG. nr. 82 / 2012      M. Of. nr. 838 / 12 dec. 2012  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
în vigoare
introduce art. 411 - 414
8. Modificări prin
L. nr. 235 / 2013      M. Of. nr. 442 / 19 iul. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România
în vigoare
modifică art. 411 alin. (2) şi (5), art. 411 alin. (6) lit. c), art. 411 alin. (9), art. 412, art. 413 alin. (2), (4) şi (5), art. 413 alin. (6);
introduce alin. (51) la art. 413
9. Modificări prin
L. nr. 315 / 2018      M. Of. nr. 1075 / 19 dec. 2018  
Lege pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
în vigoare
modifică art. 5 alin. (3)
10. Modificări prin
L. nr. 327 / 2018      M. Of. nr. 1107 / 28 dec. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
în vigoare
modifică art. 6, art. 15 alin. (1), art. 21 alin. (6), art. 21 alin. (7), art. 27 alin. (8), art. 29, art. 30 alin. (5), denumirea secţiunii a 3-a de la cap. IV, art. 33;
introduce alin. (21) şi (22) la art. 12, alin. (61) la art. 21, alin. (3) - (6) la art. 28, secţiunea 11 cu art. 291 şi 292, art. 311, art. 331
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 309 / 2004      M. Of. nr. 593 / 1 iul. 2004  
Lege privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
abrogare la data aderării României la Uniunea Europeană