Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 29 mai 2020 –
Act OUG. nr. 195 / 2005
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind protecţia mediului
    Publicat în   M. Of. nr. 1196 / 30 dec. 2005  
Precizări
– intră în vigoare la 30 zile de la publicare
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 88 / 31 ian. 2006  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Rectificare
     M. Of. nr. 88 / 31 ian. 2006  
rectifică art. 2 pct. 38
2. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 265 / 2006      M. Of. nr. 586 / 6 iul. 2006  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
în vigoare
modifică art. 1, art. 2 pct. 1-4, 11, 12, 18 partea introductivă, 28, 50, 52 şi 53, art. 3 lit. a), art. 4 partea introductivă, art. 5 lit. b)-d), art. 7 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (5), art. 15 alin. (1), art. 20 alin. (3) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (3), art. 51 alin. (5), art. 52 alin. (2) şi alin. (3) lit. d), art. 54, art. 60 alin. (2), art. 62, art. 65, art. 70 lit. a) şi f), art. 71, art. 75 lit. n), ţ) şi y), art. 87 lit. d), art. 90 lit. d), art. 94 alin. (1) lit. r), art. 94 alin. (2) partea introductivă şi lit. b), alin. (3) lit. a) şi alin. (4) lit. a), art. 96 alin. (1) partea introductivă, pct. 12 şi 16, art. 96 alin. (2) partea introductivă, pct. 1, 9, 27, 32 şi 33, art. 96 alin. (3) partea introductivă, pct. 4 şi 9, art. 97 alin. (1) şi (2), art. 98 alin. (1) partea introductivă, art. 98 alin. (2) partea introductivă, art. 104 lit. c);
introduce pct. 181 la art. 2, pct. 461 la art. 2, alin. (3) la art. 7, alin. (41) la art. 51, lit. b1) şi o) la art. 74 alin. (2), lit. z) la art. 75, pct. 26 şi 27 la art. 96 alin. (1), pct. 15 la art. 96 alin. (3), alin. (2) la art. 102;
abrogă art. 2 pct. 41 şi pct. 73, art. 90 lit. i), art. 94 alin. (3) lit. b), art. 94 alin. (4) lit. c), art. 96 alin. (1) pct. 17, art. 96 alin. (2) pct. 2 şi pct. 17, art. 98 alin. (2) pct. 15
3. Modificări prin
OUG. nr. 57 / 2007      M. Of. nr. 442 / 29 iun. 2007  
Ordonanţă de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
abrogă art. 2 pct. 7, 36, 37 şi 62-65, art. 50, art. 51 alin. (41), (5) şi (6), art. 96 alin. (1) pct. 24, art. 103
4. Modificări prin
OUG. nr. 114 / 2007      M. Of. nr. 713 / 22 oct. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
în vigoare
modifică art. 71;
introduce pct. 11 la art. 96 alin. (2)
5. Modificări prin
OUG. nr. 164 / 2008      M. Of. nr. 808 / 3 dec. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
în vigoare
modifică art. 2 pct. 2-4, 9-11, 13, 14, 32, 461, 54, 58 şi 59, art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 15, art. 16, art. 17 alin. (1) şi (3), art. 19, art. 21, art. 52, art. 53, art. 96 alin. (2) pct. 22;
introduce pct. 301 la art. 2, alin. (11) la art. 10, pct. 28 la art. 96 alin. (1), pct. 11 şi 12 la art. 96 alin. (3), pct. 121 la art. 96 alin. (3);
abrogă art. 10 alin. (5), art. 11alin. (4), art. 14 alin. (1), art. 51 alin. (1) - (4), art. 54 alin. (1) şi (2), art. 57, art. 96 alin. (1) pct. 18, 19, 20 şi 27, art. 96 alin. (3) pct. 3
6. Modificări prin
L. nr. 49 / 2011      M. Of. nr. 262 / 13 apr. 2011  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 57/2007
7. Modificări prin
OUG. nr. 71 / 2011      M. Of. nr. 637 / 6 sep. 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
în vigoare
modifică art. 23 alin. (3), art. 96 alin. (4);
abrogă art. 23 alin. (4) şi (5)
8. Modificări prin
OUG. nr. 58 / 2012      M. Of. nr. 706 / 16 oct. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
în vigoare
modifică art. 2 pct. 10, 12, 13 lit. b), art. 7 alin. (1), art. 59 lit. a), art. 74 alin. (2), art. 75 lit. k), art. 79 alin. (1);
introduce lit. z1) la art. 75;
dispune republicarea cu renumerotare
9. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2012, art. 98
10. Modificări prin
L. nr. 70 / 2013      M. Of. nr. 178 / 1 apr. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
în vigoare
aprobă OUG. nr. 114/2007
11. Modificări prin
L. nr. 117 / 2013      M. Of. nr. 240 / 25 apr. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
în vigoare
aprobă OUG. nr. 58/2012 şi modifică art. 74 alin. (2) lit. a), art. 75 lit. z1)
12. Modificări prin
L. nr. 226 / 2013      M. Of. nr. 438 / 18 iul. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
în vigoare
modifică art. 2 pct. 461, art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1), art. 52 alin. (4);
introduce alin. (3) şi (4) la art. 60
13. Modificări prin
OUG. nr. 9 / 2016      M. Of. nr. 258 / 6 apr. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
în vigoare
modifică art. 2 pct. 461, art. 59 lit. g) şi h);
introduce alin. (2) la art. 59
14. Modificări prin
OUG. nr. 75 / 2018      M. Of. nr. 631 / 19 iul. 2018  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor
ieşit din vigoare
modifică art. 16 alin. (2);
introduce alin. (21) - (24) la art. 16
15. Modificări prin
L. nr. 292 / 2018      M. Of. nr. 1043 / 10 dec. 2018  
Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
în vigoare
abrogă art. 2 pct. 13 lit. c)
16. Modificări prin
DCC. nr. 214 / 2019      M. Of. nr. 435 / 3 iun. 2019  
Decizia nr. 214 din 9 aprilie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său
în vigoare
suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 75/2018 (termenul se împlineşte în data de 17 iulie 2019), după care operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie
17. Modificări prin
L. nr. 219 / 2019      M. Of. nr. 925 / 15 nov. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
în vigoare
introduce alin. (21) - (27) la art. 16;
abrogă art. 16 alin. (2)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 294 / 2003      M. Of. nr. 505 / 14 iul. 2003  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
2. Abrogă
OUG. nr. 91 / 2002      M. Of. nr. 465 / 28 iun. 2002  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
3. Abrogă
L. nr. 159 / 1999      M. Of. nr. 512 / 22 oct. 1999  
Lege pentru completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
4. Abrogă
HG. nr. 314 / 1998      M. Of. nr. 221 / 17 iun. 1998  
Hotărâre privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute în Legea protecţiei mediului nr. 137/1995
5. Abrogă
L. nr. 137 / 1995      M. Of. nr. 304 / 30 dec. 1995  
Legea protecţiei mediului