Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 122 / 2006
Titlul actual Lege privind azilul în România
    Publicat în   M. Of. nr. 428 / 18 mai 2006  
Precizări
– intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării, cu excepţia art. 115-129 şi ale art. 130-142 care vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană;
– prevederile art. 29-33 şi ale art. 74 vor fi abrogate la data aderării României la Uniunea Europeană.
Notă: înlocuieşte, în legislaţia cu incidenţă în domeniul azilului, sintagmele: "cerere de acordare a statutului de refugiat" cu "cerere de azil", "solicitant al statutului de refugiat" cu "solicitant de azil", "procedura de acordare a statutului de refugiat" cu "procedura de azil", "protecţie umanitară condiţionată" cu "protecţie subsidiară".
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 68 / 29 ian. 2007  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 622 / 2006      M. Of. nr. 428 / 18 mai 2006  
Decret pentru promulgarea Legii privind azilul în România
în vigoare
2. Rectificare
     M. Of. nr. 68 / 29 ian. 2007  
rectifică art. 120 alin. (2)
3. Modificări prin
OUG. nr. 55 / 2007      M. Of. nr. 424 / 26 iun. 2007  
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 3 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. m), art. 35, art. 38 alin. (5), art. 70 alin. (3), art. 118, art. 122, art. 133 alin. (1) lit. e);
abrogă art. 3 alin. (1);
înlocuieşte, în cuprinsul art. 123 alin. (1) şi art. 125 alin. (2), sintagma "art. 122 alin. (6)" cu sintagma "art. 122 alin. (5)", în cuprinsul art. 129 sintagma "art. 122 alin. (9)" cu sintagma "art. 122 alin. (6)", în cuprinsul art. 38 alin. (1)-(3), art. 56 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 71 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 88 alin. (4), art. 89 alin. (3), art. 103 alin. (1), art. 109 alin. (1), art. 111 alin. (1) şi art. 123 alin. (2) sintagma "Oficiul Naţional pentru Refugiaţi", respectiv "Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau, după caz, structurile teritoriale ale acestuia" cu sintagma "structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări"
4. Modificări prin
L. nr. 347 / 2007      M. Of. nr. 851 / 12 dec. 2007  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
aprobă cu completări OUG. nr. 55/2007 şi modifică art. 17 alin. (1) lit. o), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 69 alin. (1) - (3), art. 70 titlul şi alin. (1), art. 104 alin.(4)
5. Modificări prin
DCC. nr. 604 / 2008      M. Of. nr. 469 / 25 iun. 2008  
Decizia nr. 604 din 20 mai 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
în vigoare
suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. 121 alin. (1), (2) şi (3) (termenul se împlineşte la 9 aug. 2008) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie
6. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 604 / 2008      M. Of. nr. 469 / 25 iun. 2008  
Decizia nr. 604 din 20 mai 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
în vigoare
art. 121 alin. (1), (2) şi (3)
7. Modificări prin
OUG. nr. 118 / 2008      M. Of. nr. 680 / 3 oct. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
în vigoare
modifică art. 20 alin. (1) lit. m)
8. Modificări prin
OUG. nr. 187 / 2008      M. Of. nr. 803 / 2 dec. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
în vigoare
modifică art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (6), art. 54, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 80 alin. (2), art. 85 alin. (2), art. 89 alin. (3) şi (5), art. 93 alin. (2), art. 95 alin. (5), art. 111 alin. (1), art. 120 alin. (5), art. 121, art. 122 alin. (6), art. 123 alin. (1) şi (2);
introduce alin. (11) şi (12) la art. 56, alin. (21) la art. 125;
abrogă art. 123 alin. (3)
9. Modificări prin
L. nr. 85 / 2009      M. Of. nr. 246 / 14 apr. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
în vigoare
aprobă OUG. nr. 187/2008
10. Modificări prin
L. nr. 161 / 2009      M. Of. nr. 322 / 14 mai 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
în vigoare
aprobă cu completări OUG. nr. 118/2008
11. Modificări prin
L. nr. 280 / 2010      M. Of. nr. 888 / 30 dec. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
în vigoare
modifică art. 17 alin. (1) lit. h) partea introductivă, art. 17 alin. (1) lit. o), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (6), art. 71 alin. (3);
introduce alin. (11) la art. 17, alin. (7)-(9) la art. 20, alin. (3) şi (4) la art. 21, alin. (31) la art. 71
12. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 11
13. Modificări prin
L. nr. 18 / 2013      M. Of. nr. 122 / 5 mar. 2013  
Lege pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
în vigoare
modifică art. 2 lit. a), art. 9, art. 13 alin. (2), art. 22 lit. c);
abrogă art. 29-33, art. 74, art. 147 alin. (2), art. 151 alin. (2);
dispune republicarea cu renumerotare
14. Modificări prin
OUG. nr. 16 / 2013      M. Of. nr. 156 / 25 mar. 2013  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
în vigoare
modifică art. 20 alin. (1) lit. m) şi alin. (5), art. 21 alin. (2);
introduce alin. (21) şi alin. (22) la art. 21
15. Modificări prin
L. nr. 209 / 2013      M. Of. nr. 397 / 2 iul. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
în vigoare
aprobă OUG. nr. 16/2013
16. Modificări prin
L. nr. 376 / 2013      M. Of. nr. 826 / 23 dec. 2013  
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului
în vigoare
introduce lit. a1) la art. 2, alin. (10) la art. 20, art. 201, alin. (11) la art. 112
17. Modificări prin
OG. nr. 1 / 2014      M. Of. nr. 63 / 24 ian. 2014  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
în vigoare
modifică art. 1, art. 2 lit. a), b), d), g), h) şi k), art. 2 lit. j) pct. (ii), art. 6 alin. (4), art. 12, art. 15 lit. c) şi e), art. 18 alin. (4), art. 20 alin. (6) şi (8), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (3), art. 40 alin. (1), art. 71 alin. (1), art. 73, art. 76 alin. (3) lit. e), art. 88 alin. (2) lit. a), art. 99, menţiunea privind transpunerea normelor comunitare;
introduce lit. a2), f1) şi k1) la art. 2, pct. (iii) la art. 2 lit. j), art. 51, lit. q) şi r) la art. 20 alin. (1), art. 202, art. 211, alin. (3) - (7) la art. 25, art. 251, alin. (5) la art. 52;
abrogă art. 76 alin.(2) lit. d);
dispune republicarea
18. Modificări prin
OG. nr. 22 / 2014      M. Of. nr. 636 / 29 aug. 2014  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
în vigoare
modifică art. 3 alin. (5), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (7), art. 43, art. 44 alin. (3), art. 54 alin. (1), art. 83, art. 116, art. 117, art. 118, art. 119, art. 120 alin. (2) şi (5), art. 121, art. 122, art. 123, art. 124 alin. (3) - (5), art. 125 alin. (2), art. 127, art. 129;
introduce alin. (2) la art. 2, alin. (6) - (11) la art. 3, alin. (5) la art. 16, pct. (iii) la art. 17 alin. (1) lit. h), alin. (8) la art. 51, alin. (31) la art. 52, art. 941, alin. (6) la art. 124, art. 1291 - 1294;
dispune republicarea cu renumerotare
19. Modificări prin
L. nr. 137 / 2014      M. Of. nr. 753 / 16 oct. 2014  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
în vigoare
aprobă OG. nr. 1/2014 şi modifică art. 76 alin. (1) lit. a), art. 76 alin. (2) lit. a), art. 76 alin. (4), art. 77 alin. (3)
20. Modificări prin
L. nr. 331 / 2015      M. Of. nr. 944 / 21 dec. 2015  
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
în vigoare
modifică art. 3 alin. (5), art. 4, art. 51, art. 13 alin. (1) lit. b), art. 16 alin. (2) şi (4), art. 17 alin. (1) lit. c), f), h) pct. (iii), j), o), p), art. 17 alin. (11), (2), (4), (7), art. 18, art. 19 lit. e), h) şi j), art. 20 alin. (1) lit. m), art. 35 lit. c), art. 36 alin. (1) lit. a), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (5), art. 41 alin. (2), art. 44, art. 45, art. 46, art. 47 alin. (3), art. 49 alin. (4), art. 50 alin. (4), art. 51, art. 52, art. 53 alin. (3), art. 54 alin. (2), art. 70, art. 73, art. 75 alin. (2), art. 76 alin. (3) lit. f), art. 77, art. 80 alin. (1), art. 83, art. 84, art. 85 alin. (1), art. 88 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2) şi (3), art. 91, art. 93 alin. (4), art. 941, titlul secţiunii a 6-a a cap. V, art. 95, art. 96, art. 97, art. 99 alin. (1), art. 102, art. 103 alin. (1) şi (2), art. 125 alin. (21), art. 144, art. 146, menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene;
–  introduce lit. b1), b2), p) şi q) la art. 2 alin. (1), alin. (31)-(34) şi alin. (51) la art. 3, art. 121 şi 122, alin. (3) la art. 13, alin. (21) şi (41) la art. 16, lit. f1), m1), n1), o1), q)-ş) la art. 17 alin. (1), alin. (12) la art. 17, alin. (8)-(11) la art. 17, art. 181, lit. h1) la art. 19, secţiunea 11 la cap. III cu art. 191 - 1916, alin. (51) şi (52) la art. 20, alin. (3) la art. 34, art. 351, art. 361, alin. (6) şi (7) la art. 41, alin. (6) la art. 42, alin. (31) la art. 47, art. 491, art. 501, alin. (11) la art. 54, art. 611, art. 691, alin. (7) la art. 87, art. 881, alin. (21) la art. 89, alin. (7) la art. 93, art. 971-973, lit. g) la alin. (1) al art. 98 , alin. (4) la art. 98, alin. (3) la art. 99, alin. (6) la art. 103;
abrogă art. 20 alin. (3) şi (4), art. 49 alin. (1), art. 76 alin. (3) lit. g), art.1291-1294;
dispune republicarea cu renumerotare
21. Modificări prin
OG. nr. 25 / 2016      M. Of. nr. 670 / 31 aug. 2016  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
în vigoare
modifică art. 1914 alin. (8)
22. Modificări prin
L. nr. 116 / 2017      M. Of. nr. 403 / 29 mai 2017  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
în vigoare
aprobă OG. nr. 25/2014
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
HG. nr. 922 / 2004      M. Of. nr. 566 / 28 iun. 2004  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001
abrogare la data de 16 aug. 2006 odată cu HG. nr. 622/2001
2. Abrogă
L. nr. 176 / 2004      M. Of. nr. 467 / 25 mai 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
abrogare la data de 16 aug. 2006 odată cu OG. nr. 102/2000
3. Abrogă
OG. nr. 43 / 2004      M. Of. nr. 92 / 31 ian. 2004  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
abrogare la data de 16 aug. 2006 odată cu OG. nr. 102/2000
4. Abrogă
L. nr. 467 / 2003      M. Of. nr. 835 / 25 nov. 2003  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
abrogare la data de 16 aug. 2006 odată cu OG. nr. 102/2000
5. Abrogă
HG. nr. 1251 / 2003      M. Of. nr. 791 / 10 nov. 2003  
Hotărâre pentru modificarea art. 13 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001
abrogare la data de 16 aug. 2006 odată cu HG. nr. 622/2001
6. Abrogă
OUG. nr. 76 / 2003      M. Of. nr. 640 / 9 sep. 2003  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
abrogare la data de 16 aug. 2006 odată cu OG. nr. 102/2000
7. Abrogă
HG. nr. 1439 / 2002      M. Of. nr. 935 / 20 dec. 2002  
Hotărâre privind majorarea sumelor pentru cazare şi masă acordate solicitanţilor statutului de refugiat
abrogare la data de 16 aug. 2006 odată cu OG. nr. 102/2000
8. Abrogă
L. nr. 264 / 2002      M. Of. nr. 343 / 23 mai 2002  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
abrogare la data de 16 aug. 2006 odată cu OG. nr. 102/2000
9. Abrogă
OG. nr. 13 / 2002      M. Of. nr. 82 / 1 feb. 2002  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
abrogare la data de 16 aug. 2006 odată cu OG. nr. 102/2000
10. Abrogă
HG. nr. 622 / 2001      M. Of. nr. 396 / 18 iul. 2001  
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
abrogare la data de 16 aug. 2006
11. Abrogă
L. nr. 323 / 2001      M. Of. nr. 342 / 27 iun. 2001  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
abrogare la data de 16 aug. 2006 odată cu OG. nr. 102/2000
12. Abrogă
OG. nr. 102 / 2000      M. Of. nr. 436 / 3 sep. 2000  
Ordonanţă privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
abrogare la data de 16 aug. 2006