Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 227 / 2006
Titlul actual Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
    Publicat în   M. Of. nr. 518 / 15 iun. 2006  
Precizări
– Notă: (în cuprinsul actelor normative în vigoare se înlocuieşte: Agenţia Naţională Antidoping cu Agenţia Naţională Anti-Doping;
– Agenţia Mondială Antidoping cu Agenţia Mondială Anti-Doping;
– Codul Mondial Antidoping cu Codul Mondial Anti-Doping
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 485 / 14 iul. 2009  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 63 / 25 ian. 2011  
RECTIFICARE   M. Of. nr. 131 / 22 feb. 2011  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 147 / 27 feb. 2014  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 156 / 1 mar. 2016  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 809 / 2006      M. Of. nr. 518 / 15 iun. 2006  
Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 104 / 2008      M. Of. nr. 375 / 16 mai 2008  
Lege privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad de mare risc
în vigoare
abrogă art. 42 alin. (1)
3. Modificări prin
OUG. nr. 150 / 2008      M. Of. nr. 809 / 3 dec. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
în vigoare
modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2) lit. d) şi g), art. 3 pct. 1-7, 12, 17, 18, 28, 30, 31, 35 şi 37, denumirea titlului II, art. 6 lit. h)-m), o)-q), s), u) şi v), art. 7, art. 9 alin. (1) şi (7), art. 10 alin. (2), art. 12, art. 13, art. 15, art. 17, art. 18 partea introductivă, art. 20, art. 21 alin. (1) partea introductivă, art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2) şi (3), art. 23, art. 24, art. 26, art. 28, art. 29, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (4), art. 36, art. 38 alin. (1) şi (2), art. 39, art. 44 alin. (1) lit. b), art. 47, art. 48 partea introductivă şi lit. d), art. 49, art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2), art. 55, art. 57, art. 58;
introduce pct. 38-43 la art. 3, lit. w) la art. 6, art. 131-133, alin. (4) la art. 21, art. 261, art. 271, art. 272, art. 331, art. 332, alin. (31) la art. 35, alin. (41)-(42) la art. 35, cap. XI1 după art. 39, cu art. 391, art. 481-484, art. 531, alin. (21) la art. 54, o anexă după art. 63;
abrogă art. 16
4. Modificări prin
L. nr. 122 / 2009      M. Of. nr. 300 / 7 mai 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 150/2008 şi modifică art. 3 pct. 10, 16 şi 23, art. 4, art. 7, art. 9 alin. (1) lit. b), art. 13, art. 26 alin. (7), art. 36 alin. (3), art. 482, art. 483
5. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 485 / 14 iul. 2009  
6. Modificări prin
L. nr. 249 / 2010      M. Of. nr. 857 / 21 dec. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
în vigoare
modifică art. 29 partea introductivă şi lit. a), art. 31 alin. (1) şi (2), art. 67 alin. (2), art. 68;
introduce alin. (2) la art. 6, alin. (2) la art. 13, alin. (5) la art. 23, lit. b1) la art. 28 alin. (4), lit. a1) la art. 29, art. 331, art. 332,alin. (2) la art. 44, art. 481, art. 601, art. 621, art. 641, alin. (21) la art. 67, art. 701, art. 711;
abrogă art. 42 alin. (4);
înlocuieşte sintagma "Ministerul Tineretului şi Sportului " cu sintagma "Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului"
7. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 63 / 25 ian. 2011  
8. RECTIFICARE
     M. Of. nr. 131 / 22 feb. 2011  
rectifică art. 81 lit. b)
9. Modificări prin
OUG. nr. 71 / 2011      M. Of. nr. 637 / 6 sep. 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
în vigoare
abrogă art. 17 alin. (3) şi (4)
10. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 6 alin. (1) lit. i), art. 18, art. 53, art. 54;
abrogă art. 55-57
11. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 147 / 27 feb. 2014  
12. Modificări prin
L. nr. 128 / 2014      M. Of. nr. 744 / 13 oct. 2014  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
în vigoare
modifică art. 2 alin. (2) lit. c), d), e) şi h), art. 3, art. 4, art. 5 lit. c), art. 6, art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (4), art. 18, art. 19, titlul cap. IV de la titlul II , art. 20, art. 21, titlul cap. V de la titlul II, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, titlul cap. VII de la titlul II, art. 33, art. 34, art. 35, titlul cap. VIII de la titlul II, art. 36, art. 37 alin. (2), art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, titlul cap. X de la titlul II, art. 47, titlul cap. XI de la titlul II, art. 48, titlul cap. XII de la titlul II, art. 49, art. 50, titlul cap. XIII de la titlul II, art. 51, art. 52, art. 73;
introduce alin. (3) la art. 1, lit. i) şi j) la art. 2 alin. (2), art. 41, lit. d)-f) la art. 5, art. 61, lit. g) la art. 10 alin. (1), art. 211-216, art. 321-326, art. 351-355, art. 471-478, art. 501-507, art. 521-527, art. 82;
abrogă art. 44, art. 45, art. 46, cap. XIV, XV şi XVI(art. 53-72), art. 80;
dispune republicarea cu renumerotare
13. Modificări prin
L. nr. 243 / 2015      M. Of. nr. 793 / 26 oct. 2015  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
în vigoare
modifică art. 41, art. 6 pct. 3,4 şi 17, art. 12 alin. (4), art. 26, art. 28 alin. (4), (5) şi (11), art. 32 3, art. 351 alin. (1) şi (3), art. 36 alin. (2), art. 39 alin. (2), art. 42 alin. (5) şi (6), art. 477, art. 478, art. 49 lit. b), art. 50 partea introductivă a alin. (1) şi alin. (2), art. 502 alin. (1), art. 503, art. 522 alin. (1) şi (3), art. 74 alin. (1);
introduce pct. 281 la art. 3, pct. 29 şi 30 la art. 6, alin. (2) şi (3) la art. 27, alin. (11) la art. 28, alin. (3) la art. 325, alin. (3)-(5) la art. 37, alin. (21) şi (7) la art. 39, alin. (21) la art. 41, alin. (41) şi (51) la art. 42, lit. l) la art. 49, alin. (4) la art. 50, art. 508, 509, cap. XIII1, art. 511, alin. (21) la art. 525, art. 83;
abrogă art. 33 alin. (2) lit. i), titlul cap. XIII din titlul II, anexa;
– în tot cuprinsul legii, înlocuieşte sintagma "Direcţia cercetare şi laborator control doping" cu sintagma "Laboratorul de control doping" şi cuvântul "antidoping" cu cuvântul "anti-doping";
dispune republicarea cu renumerotare
14. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 156 / 1 mar. 2016  
15. Modificări prin
OUG. nr. 40 / 2016      M. Of. nr. 490 / 30 iun. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 4 alin. (1), art. 5;
introduce art. 51
16. Modificări prin
L. nr. 153 / 2017      M. Of. nr. 492 / 28 iun. 2017  
Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în vigoare
abrogă art. 16–19
17. Modificări prin
OUG. nr. 58 / 2019      M. Of. nr. 553 / 5 iul. 2019  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 15 alin. (2);
introduce art. 52
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 552 / 2004      M. Of. nr. 1215 / 17 dec. 2004  
Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport