Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 241 / 2006
Titlul actual Lege serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
    Publicat în   M. Of. nr. 563 / 29 iun. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la 21 mar. 2007
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 60 / 25 ian. 2007  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 85 / 8 feb. 2013  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 679 / 7 sep. 2015  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 852 / 2006      M. Of. nr. 563 / 29 iun. 2006  
Decret pentru promulgarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
în vigoare
2. Rectificare
     M. Of. nr. 60 / 25 ian. 2007  
rectifică art. 29 alin. (2) lit. d)
3. Modificări prin
OUG. nr. 13 / 2008      M. Of. nr. 145 / 26 feb. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
în vigoare
modifică art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi (2), art. 3 lit. c) partea introductivă, lit. i), lit. j) şi lit. u), art. 6, art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi (4), art. 21, art. 22 alin. (3) şi (4), art. 23 alin. (1) partea introductivă, alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 27, art. 34 alin. (5) partea introductivă, art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (3) lit. b) şi c), art. 41 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2);
introduce alin. (21) la art. 1, lit. j1) şi v1) la art. 3, alin. (11) la art. 17, art. 211, alin. (7) la art. 30;
abrogă art. 8 alin. (2);
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "asociaţie de dezvoltare comunitară" cu sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare"
4. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 38 alin. (1) şi (2)
5. Modificări prin
L. nr. 204 / 2012      M. Of. nr. 791 / 26 nov. 2012  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 13/2008 şi modifică art. 1 alin. (2) şi (21), art. 3 lit. c) partea introductivă, lit. j1) şi lit. v1), art. 6, art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (1) şi (11), art. 20 alin. (1) şi (4), art. 21 alin. (2), art. 211, art. 22 alin. (3) şi (4), art. 23 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 34 alin. (5) partea introductivă, art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (2) partea introductivă, art. 38 alin. (3) lit. b) şi c), art. 41 alin. (1) partea introductivă, alin. (2);
introduce alin. (21) la art. 4, lit. k) la art. 12 alin. (1), alin. (11)-(13) la art. 30, alin. (6)-(8) la art. 34;
abrogă art. 16 alin. (2) lit. b)-d);
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "asociaţie de dezvoltare comunitară" cu sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare"
6. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 85 / 8 feb. 2013  
7. Modificări prin
L. nr. 224 / 2015      M. Of. nr. 570 / 30 iul. 2015  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
în vigoare
modifică art. 11 alin. (1), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1) lit. a), d) şi i), art. 15 alin. (2) lit. b), art. 19 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 28 alin. (2), art. 31 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 35 alin. (5) partea introductivă, art. 35 alin. (6), art. 35 alin. (7) şi (8), art. 36 alin. (2), art. 39 alin. (5);
introduce lit. w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag) şi ah) la art. 3 lit. c1) la art. 7 alin. (1), alin. (11) la art. 11, alin. (4) la art. 11, lit. l) şi m) la art. 12 alin. (1), alin. (21) la art. 27, alin. (5) la art. 27, alin. (4) - (7) la art. 28, alin. (11) - (18) la art. 31, alin. (51) la art. 31, alin. (71) la art. 31, alin. (11) şi (12) la art. 31, alin. (21) la art. 32, alin. (5) şi (6) la art. 32, alin. (11)-(13) la art. 35, alin. (61) la art. 35, lit. g) la art. 39 alin. (4), alin. (41) la art. 39, alin. (11) la art. 40;
abrogă art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (4);
dispune republicarea cu renumerotare
8. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 679 / 7 sep. 2015  
9. Modificări prin
OUG. nr. 114 / 2018      M. Of. nr. 1116 / 29 dec. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
în vigoare
abrogă art. 31 alin. (23) şi (24)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 634 / 2002      M. Of. nr. 915 / 16 dec. 2002  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
abrogare la 21 mar. 2007, odată cu OG nr. 32/2002
2. Abrogă
OG. nr. 32 / 2002      M. Of. nr. 94 / 2 feb. 2002  
Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
abrogare la 21 mar. 2007