Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 273 / 2006
Titlul actual Lege privind finanţele publice locale
    Publicat în   M. Of. nr. 618 / 18 iul. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la data de 1 ian. 2007, cu următoarele excepţii:
– a) art. 61, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi;
– b) art. 33 alin. (4) lit. f) şi g), art. 74 şi 75, care intră în vigoare la data de 1 ian. 2008;
– c) art. 26 alin. (7), art. 33 alin. (8) şi art. 41, care intră în vigoare la data de 1 ian. 2008, în vederea fundamentării proiecţiei bugetare pentru anul 2009
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 627 / 20 iul. 2006  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 66 / 2017   M. Of. nr. 969 / 7 dec. 2017   cu referire la art. 3 alin. (1)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 895 / 2006      M. Of. nr. 618 / 18 iul. 2006  
Decret pentru promulgarea Legii privind finanţele publice locale
în vigoare
2. Rectificare
     M. Of. nr. 627 / 20 iul. 2006  
rectifică art. 86 alin. (2)
3. Modificări prin
OUG. nr. 46 / 2007      M. Of. nr. 374 / 1 iun. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
în vigoare
introduce alin. (51) la art. 63
4. Modificări prin
OUG. nr. 64 / 2007      M. Of. nr. 439 / 28 iun. 2007  
Ordonanţă de urgenţă privind datoria publică
în vigoare
abrogă art. 77 alin. (1) lit. c) şi d) şi din alin. (2) normele de trimitere la alin. (1) lit. c) şi d)
5. Modificări prin
L. nr. 34 / 2008      M. Of. nr. 197 / 14 mar. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
în vigoare
aprobă OUG. nr. 46/2007
6. Modificări prin
OUG. nr. 28 / 2008      M. Of. nr. 217 / 21 mar. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
în vigoare
modifică art. 2 pct. 40, art. 32 alin. (7), art. 33 alin. (3) lit. b), art. 33 alin. (4) lit. a) şi b) la 1 ian. 2009, art. 33 alin. (6) lit. b), art. 33 alin. (9), art. 37 alin. (3), art. 86 alin. (1) lit. b);
introduce lit. a1) la art. 33 alin. (4) la 1 ian. 2009, alin. (71) şi (72) la art. 33, lit. d) la art. 78 alin. (1), alin. (21) la art. 78
7. Modificări prin
L. nr. 206 / 2008      M. Of. nr. 734 / 30 oct. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
în vigoare
aprobă OUG. nr. 28/2008
8. Modificări prin
OUG. nr. 91 / 2009      M. Of. nr. 457 / 1 iul. 2009  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 82;
introduce alin. (71) şi (72) la art. 39
9. Modificări prin
OUG. nr. 111 / 2009      M. Of. nr. 685 / 12 oct. 2009  
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
în vigoare
introduce alin. (11) la art. 61
10. Modificări prin
L. nr. 329 / 2009      M. Of. nr. 761 / 9 nov. 2009  
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
în vigoare
indemnizaţia prevăzută la art. 61 alin. (4) este de 1% până la 31 dec. 2010
11. Modificări prin
L. nr. 47 / 2010      M. Of. nr. 187 / 24 mar. 2010  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
în vigoare
aprobă OUG. nr. 111/2009
12. Modificări prin
OUG. nr. 57 / 2010      M. Of. nr. 436 / 29 iun. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice
în vigoare
introduce alin. (91) şi (92) la art. 54
13. Modificări prin
OUG. nr. 63 / 2010      M. Of. nr. 450 / 2 iul. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
în vigoare
modifică art. 2 pct. 26, 50 şi 51, art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 13, art. 25 lit. b), art. 29, art. 32 alin. (1) - (4), art. 34 alin. (2), art. 39 alin. (2) şi (8), art. 58 alin. (1), art. 63 alin. (4), art. 63 alin. (51), art. 65 alin. (1), art. 78 alin. (1) lit. b) şi d);
introduce pct. 221, 222, 281, 282, 441 la art. 2, alin. (2) - (6) la art. 2, lit. e) la art. 5 alin. (1), alin. (6) - (8) la art. 14, alin. (11) - (13) la art. 24, alin. (21) la art. 26, alin. (3) la art. 34, alin. (9) şi (10) la art. 39, alin. (2) la art. 41, alin. (8) - (15) la art. 49, alin. (21) la art. 57, alin. (11) - (13) la art. 58, alin. (6) la art. 61, alin. (41), (42) şi (10) - (12) la art. 63, art. 751, art. 761, lit. e) la art. 78 alin. (1), alin. (22) la art. 78;
abrogă art. 2 pct. 34, art. 26 alin. (7) - (9), art. 30 alin. (7), art. 33 alin. (71), (72) şi (8), art. 58 alin. (2) - (4), art. 61 alin. (11), art. 83
14. Modificări prin
L. nr. 13 / 2011      M. Of. nr. 179 / 14 mar. 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 63/2010 şi modifică art. 2 pct. 441, art. 2 alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (4) lit. b), art. 6 partea introductivă, art. 14 alin. (8), art. 30 alin. (6), art. 31 alin. (2), art. 33 părţile introductive ale alin. (3) şi (6), art. 49 alin. (7), anexa;
introduce lit. e) la art. 2 alin. (5), alin. (43) la art. 63
15. Modificări prin
L. nr. 22 / 2011      M. Of. nr. 184 / 16 mar. 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice
în vigoare
aprobă OUG. nr. 57/2010
16. Modificări prin
OUG. nr. 37 / 2011      M. Of. nr. 285 / 21 apr. 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente
în vigoare
abrogă art. 80 alin. (1) lit. c)
17. Modificări prin
L. nr. 96 / 2011      M. Of. nr. 404 / 9 iun. 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 91/2009
18. Modificări prin
OUG. nr. 102 / 2011      M. Of. nr. 854 / 2 dec. 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
în vigoare
modifică art. 32 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (3) şi (6)
19. Modificări prin
OUG. nr. 47 / 2012      M. Of. nr. 635 / 6 sep. 2012  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
modifică art. 14 alin. (8), art. 22 alin. (1), art. 32 alin. (1) teza introductivă, art. 33 alin. (3) lit. b), alin. (5) şi alin. (6) lit. b), art. 51 alin. (1), art. 63 alin. (43), art. 78 alin. (1) lit. b) şi c);
introduce pct. 41 la art. 2 alin. (1), alin. (9) la art. 14, alin. (131)-(1310) la art. 49
20. Modificări prin
L. nr. 156 / 2012      M. Of. nr. 680 / 1 oct. 2012  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
în vigoare
aprobă OUG. nr. 102/2011
21. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 77
22. Modificări prin
L. nr. 98 / 2013      M. Of. nr. 213 / 15 apr. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
aprobă OUG. nr. 47/2012 şi modifică art. 63 alin. (43);
introduce art. 41, art. 42
23. Modificări prin
OUG. nr. 46 / 2013      M. Of. nr. 299 / 24 mai 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale
în vigoare
modifică art. 74 alin. (1), (4), (6), (7), (8), (10) şi (12), art. 75 alin. (1), (7) şi (15), art. 78 alin. (1) lit. c)
24. Modificări prin
OUG. nr. 103 / 2013      M. Of. nr. 703 / 15 nov. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
în vigoare
modifică art. 49 alin. (139)
25. Modificări prin
OUG. nr. 18 / 2014      M. Of. nr. 305 / 24 apr. 2014  
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative
în vigoare
introduce art. 351
26. Modificări prin
OUG. nr. 14 / 2015      M. Of. nr. 374 / 28 mai 2015  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
în vigoare
modifică art. 39 alin. (72)
27. Modificări prin
OUG. nr. 41 / 2015      M. Of. nr. 733 / 30 sep. 2015  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
în vigoare
introduce alin. (2) la art. 82
28. Modificări prin
L. nr. 355 / 2015      M. Of. nr. 973 / 29 dec. 2015  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
în vigoare
aprobă OUG. nr. 14/2015
29. Modificări prin
L. nr. 35 / 2016      M. Of. nr. 219 / 24 mar. 2016  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale
în vigoare
modifică art. 74 alin. (1) partea introductivă şi lit. a), art. 75 alin. (1) partea introductivă şi lit. a)
30. Modificări prin
L. nr. 112 / 2016      M. Of. nr. 408 / 30 mai 2016  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 41/2015 şi introduce alin. (3) la art. 82
31. Modificări prin
L. nr. 104 / 2016      M. Of. nr. 409 / 31 mai 2016  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
în vigoare
aprobă cu completări OUG. nr. 34/2015 şi modifică art. 54 alin. (91) lit. a)
32. Modificări prin
OUG. nr. 9 / 2017      M. Of. nr. 79 / 30 ian. 2017  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
introduce alin. (14) la art. 58
33. Completări prin
OUG. nr. 11 / 2018      M. Of. nr. 207 / 7 mar. 2018  
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
în vigoare
introduce alin. (13) la art. 63
34. Modificări prin
L. nr. 52 / 2018      M. Of. nr. 213 / 9 mar. 2018  
Lege pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
în vigoare
modifică art. 351 alin. (1) partea introductivă şi lit. a)
35. Completări prin
OUG. nr. 89 / 2018      M. Of. nr. 854 / 9 oct. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
introduce alin. (14)-(17) la art. 63
36. Modificări prin
OUG. nr. 89 / 2018      M. Of. nr. 854 / 9 oct. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
pentru anul 2018, termenul prevăzut la art. 63 alin. (14) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se înlocuieşte cu data de 15 oct. 2018 şi termenul prevăzut la art. 63 alin. (15) din aceeaşi lege se înlocuieşte cu data de 31 oct. 2018
37. Modificări prin
L. nr. 305 / 2018      M. Of. nr. 1053 / 12 dec. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
în vigoare
modifică art. 351 alin. (1) partea introductivă şi lit. a);
introduce art. 352
38. Completări prin
OUG. nr. 114 / 2018      M. Of. nr. 1116 / 29 dec. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
în vigoare
introduce alin. (18) la art. 63
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 114 / 2005      M. Of. nr. 389 / 9 mai 2005  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
abrogare la 1 ian. 2007 odată cu OUG. nr. 45/2003
2. Abrogă
OUG. nr. 9 / 2005      M. Of. nr. 174 / 28 feb. 2005  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
abrogare la 1 ian. 2007 odată cu OUG. nr. 45/2003
3. Abrogă
L. nr. 108 / 2004      M. Of. nr. 336 / 16 apr. 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
abrogare la 1 ian. 2007 odată cu OUG. nr. 45/2003
4. Abrogă
OUG. nr. 45 / 2003      M. Of. nr. 431 / 19 iun. 2003  
Ordonanţă de urgenţă privind finanţele publice locale
abrogare la 1 ian. 2007