Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 29 mai 2020 –
Act L. nr. 319 / 2006
Titlul actual Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
    Publicat în   M. Of. nr. 646 / 26 iul. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la 1 oct. 2006
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 956 / 2006      M. Of. nr. 646 / 26 iul. 2006  
Decret privind promulgarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 51 / 2012      M. Of. nr. 182 / 21 mar. 2012  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
ieşit din vigoare
abrogă art. 39 alin. (3)
3. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 37, art. 38, art. 42 alin. (3)
4. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 513 / 2017      M. Of. nr. 578 / 19 iul. 2017  
Decizia nr. 513 din 4 iulie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (1) şi (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 349 alin. (1) din Codul penal
în vigoare
constată că sintagma "consecinţe deosebite" din cuprinsul dispoziţiilor art. 37 alin. (2) este neconstituţională
5. Modificări prin
L. nr. 198 / 2018      M. Of. nr. 646 / 25 iul. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
în vigoare
modifică art. 30 alin. (1) lit. d)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 194 / 2005      M. Of. nr. 592 / 8 iul. 2005  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
abrogare la 1 oct. 2006 odată cu L. nr. 90/1996
2. Abrogă
L. nr. 177 / 2000      M. Of. nr. 522 / 24 oct. 2000  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
abrogare la 1 oct. 2006 odată cu L. nr. 90/1996
3. Abrogă
L. nr. 90 / 1996      M. Of. nr. 157 / 23 iul. 1996  
Legea protecţiei muncii
abrogare la 1 oct. 2006
4. Abrogă
DCS. nr. 400 (L. nr. 13 / 1982) / 1981      B. Of. nr. 112 / 29 dec. 1981  
Instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, întărirea ordinii şi disciplinei în muncă în unităţile cu foc continuu sau care au instalaţii cu grad ridicat de pericol în exploatare
abrogare la 1 oct. 2006 odată cu L. nr. 90/1996