Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 325 / 2006
Titlul actual Legea serviciului public de alimentare cu energie termică
    Publicat în   M. Of. nr. 651 / 27 iul. 2006  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 962 / 2006      M. Of. nr. 651 / 27 iul. 2006  
Decret pentru promulgarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 47, art. 49-51
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 11 / 2005      M. Of. nr. 184 / 3 mar. 2005  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
abrogare la 21 mar. 2007
2. Abrogă
OUG. nr. 83 / 2004      M. Of. nr. 1024 / 5 nov. 2004  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
abrogare la 21 mar. 2007
3. Abrogă
OG. nr. 73 / 2002      M. Of. nr. 650 / 31 aug. 2002  
Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat
abrogare la 21 mar. 2007
4. Abrogă
L. nr. 328 / 2002      M. Of. nr. 402 / 11 iun. 2002  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
abrogare la 21 mar. 2007
5. Abrogă
OUG. nr. 162 / 1999      M. Of. nr. 529 / 29 oct. 1999  
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
abrogare la 21 mar. 2007