Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 29 mai 2020 –
Act L. nr. 334 / 2006
Titlul actual Lege privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
    Publicat în   M. Of. nr. 632 / 21 iul. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia următoarelor dispoziţii, care intră în vigoare la data de 1 ian. 2007, referitoare la:
– a) acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat;
– b) Autoritatea Electorală Permanentă, cu excepţia art. 35 alin. (3)-(8)
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 510 / 22 iul. 2010  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 446 / 23 iun. 2015  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 17 / 2016   M. Of. nr. 1004 / 14 dec. 2016   cu referire la candidatul independent în alegerile locale nu poate fi sancţionat pentru contravenţia prevăzută de art. 41 alin. (1) raportat la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (forma în vigoare în anul 2010), devenit art. 52 alin. (2) raportat la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 (forma în vigoare în anul 2015), atunci când şi-a desemnat şi înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar care nu a depus în termenul prevăzut de lege raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale;
– candidatul independent în alegerile locale poate fi sancţionat pentru săvârşirea contravenţiei de a nu depune, în termenul prevăzut de lege, la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, atunci când nu şi-a înregistrat la această autoritate un mandatar financiar
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 972 / 2006      M. Of. nr. 632 / 21 iul. 2006  
Decret pentru promulgarea Legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 1 / 2007      M. Of. nr. 97 / 8 feb. 2007  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
ieşit din vigoare
modifică art. 53
3. Modificări prin
OUG. nr. 8 / 2007      M. Of. nr. 134 / 23 feb. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
ieşit din vigoare
abrogă art. 53;
suspendă, până la data de 31 dec. 2007 inclusiv, dispoziţiile referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat cuprinse în art. 14-19
4. Modificări prin
OUG. nr. 32 / 2008      M. Of. nr. 217 / 21 mar. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
modifică art. 26 alin. (2) lit. c);
introduce lit. j) la art. 30 alin. (2)
5. Modificări prin
OUG. nr. 66 / 2008      M. Of. nr. 409 / 30 mai 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
modifică art. 38 alin. (1);
introduce alin. (11) la art. 38
6. Modificări prin
OUG. nr. 98 / 2008      M. Of. nr. 630 / 29 aug. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
modifică art. 9 alin. (2) lit. a), art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (2), art. 26 alin. (2) lit. b), art. 26 alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (8), art. 30 alin. (2) lit. a), art. 32 alin. (1), art. 36 alin. (3), art. 38 alin. (11), art. 41 alin. (1);
introduce alin. (31) la art. 5, alin. (41) la art. 5, alin. (41) la art. 19, alin. (11) la art. 26, alin. (61) - (63) la art. 26, alin. (9) la art. 26, alin. (11) la art. 30, lit. a1) la art. 30 alin. (2), alin. (11) şi (12) la art. 31, alin. (3) la art. 31
7. Modificări prin
L. nr. 4 / 2009      M. Of. nr. 104 / 20 feb. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
aprobă OUG. nr. 32/2008
8. Modificări prin
L. nr. 50 / 2009      M. Of. nr. 190 / 26 mar. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
aprobă OUG. nr. 66/2008
9. Modificări prin
L. nr. 91 / 2009      M. Of. nr. 246 / 14 apr. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
aprobă OUG. nr. 98/2008
10. Modificări prin
L. nr. 251 / 2009      M. Of. nr. 462 / 3 iul. 2009  
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
ieşit din vigoare
respinge OUG. nr. 1/2007
11. Modificări prin
L. nr. 290 / 2009      M. Of. nr. 653 / 2 oct. 2009  
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 9 2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
ieşit din vigoare
respinge OUG. nr. 8/2007
12. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 510 / 22 iul. 2010  
13. Modificări prin
L. nr. 124 / 2011      M. Of. nr. 433 / 21 iun. 2011  
Lege pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
introduce lit. h) la art. 12 alin. (1)
14. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 36 alin. (3)
15. Modificări prin
L. nr. 113 / 2015      M. Of. nr. 339 / 18 mai 2015  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
modifică art. 1, art. 3, art. 4 alin. (4) şi (5), art. 5, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9, art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1) lit. b)-d), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4), art. 14 alin. (3) şi (4), art. 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (1), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1) şi (2), art. 35 alin. (4), art. 36, art. 38, art. 39, art. 41, art. 42 alin. (1), art. 48, art. 49, art. 52;
introduce art. 31, art. 51-53, alin. (6) la art. 10, lit. i) la art. 12 alin. (1), art. 161, lit. m)-s) la art. 20 alin. (1), art. 231 - 233, art. 341, alin. (31) la art. 35, art. 351, art. 361, art. 381, art. 382, art. 491;
abrogă art. 20 alin. (1) lit. l), art. 27, art. 33, art. 50;
dispune republicarea cu renumerotare
16. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 446 / 23 iun. 2015  
17. Modificări prin
L. nr. 78 / 2016      M. Of. nr. 330 / 28 apr. 2016  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
modifică art. 16 alin. (1) lit. e), art. 28 alin. (3), art. 30 alin. (5), art. 31 alin. (4), art. 33 alin. (2), art. 52 alin. (1), (2) şi (4);
introduce alin. (14) la art. 28, art. 341, art. 342, art. 411, alin. (12) la art.48
18. Modificări prin
OUG. nr. 44 / 2016      M. Of. nr. 682 / 2 sep. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
modifică art. 48 alin. (10) şi (12) ;
introduce art. 481
19. Modificări prin
L. nr. 183 / 2016      M. Of. nr. 828 / 19 oct. 2016  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
modifică art. 36 alin. (3) şi art. 48 alin. (11);
introduce alin. (31) şi (32) la art. 36, alin. (21) şi (22) la art. 42 şi alin. (13) la art. 48
20. Modificări prin
L. nr. 3 / 2017      M. Of. nr. 48 / 17 ian. 2017  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
modifică art. 25 alin. (1)
21. Modificări prin
L. nr. 34 / 2018      M. Of. nr. 55 / 18 ian. 2018  
Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
în vigoare
modifică art. 18 alin. (2)
22. Modificări prin
OUG. nr. 29 / 2019      M. Of. nr. 358 / 8 mai 2019  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019
în vigoare
modifică art. 38 alin. (2) lit. f), art. 42 alin. (2)
23. Modificări prin
L. nr. 148 / 2019      M. Of. nr. 617 / 25 iul. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală
în vigoare
modifică art. 28, art. 30, art. 34 alin. (4)-(6), (12) şi (13), art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (11)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 373 / 2004      M. Of. nr. 887 / 29 sep. 2004  
Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
modifică art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (4)
2. Abrogă parţial
L. nr. 43 / 2003      M. Of. nr. 54 / 30 ian. 2003  
Lege privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
abrogă legea cu excepţia dispoziţiilor referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat şi la Curtea de Conturi, care se abrogă la data de 1 ian. 2007