Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 384 / 2006
Titlul actual Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
Titlul iniţial / alte titluri
Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
    Publicat în   M. Of. nr. 868 / 24 oct. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la 60 zile de la publicare;
– Notă: Expresiile "militari angajaţi pe bază de contract," în cadrul Ministerului Apărării, "jandarmi angajaţi cu contract," "soldaţi şi gradaţi profesionişti" şi "poliţist de frontieră angajat cu contract", prevăzute de legislaţia în vigoare, se înlocuiesc cu expresia "soldaţi şi gradaţi voluntari."
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 1161 / 2006      M. Of. nr. 868 / 24 oct. 2006  
Decret pentru promulgarea Legii privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 51 / 2010      M. Of. nr. 188 / 24 mar. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
în vigoare
modifică art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 9, art. 15 alin. (2), art. 18, art. 19, art. 20 alin. (1), art. 28 lit. c), art. 35 alin. (2), art. 40 alin. (1);
introduce alin. (3) la art. 2, art. 301;
abrogă art. 6, art. 40 alin. (3)
3. Modificări prin
L. nr. 263 / 2010      M. Of. nr. 852 / 20 dec. 2010  
Lege privind sistemul unitar de pensii publice
ieşit din vigoare
abrogă, la 1 ian. 2011, prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3)
4. Modificări prin
L. nr. 23 / 2012      M. Of. nr. 49 / 20 ian. 2012  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
în vigoare
modifică titlul, art. 2 alin. (2), art. 8 alin. (2) lit. b), art. 35 alin. (2), art. 45 alin. (2), art. 63;
introduce alin. (4) la art. 18, alin. (4) la art. 41;
înlocuieşte expresiile "soldaţi şi gradaţi voluntari", "soldaţi voluntari", şi respectiv "gradaţi voluntari" cu expresiile "soldaţi şi gradaţi profesionişti", "soldaţi şi gradaţi profesionişti" respectiv "gradaţi profesionişti"
5. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 45 alin. (1) lit. k);
introduce alin. (11) la art. 45;
abrogă art. 45 alin. (1) lit. l)
6. Modificări prin
L. nr. 82 / 2015      M. Of. nr. 264 / 21 apr. 2015  
Lege pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
în vigoare
modifică art. 35 alin. (2)
7. Modificări prin
L. nr. 270 / 2015      M. Of. nr. 846 / 13 nov. 2015  
Lege privind Statutul rezerviştilor voluntari
în vigoare
abrogă Cap. V cuprinzând art. 51 - 67 la 1 ian. 2017
8. Modificări prin
L. nr. 149 / 2018      M. Of. nr. 530 / 27 iun. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale
în vigoare
modifică art. 8 alin. (1) lit. d) şi art. 18
9. Modificări prin
L. nr. 288 / 2018      M. Of. nr. 1036 / 6 dec. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 8 alin. (2) lit. a);
introduce alin. (21) la art. 8
10. Modificări prin
OUG. nr. 36 / 2020      M. Of. nr. 268 / 31 mar. 2020  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României
în vigoare
modifică art. 17 şi art. 46;
introduce alin. (3) - (6) la art. 30, alin. (21) la art. 40
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.