Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 402 / 2006
Titlul actual Lege privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic
    Publicat în   M. Of. nr. 915 / 10 nov. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la 1 ian. 2007
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 297 / 23 apr. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 1212 / 2006      M. Of. nr. 915 / 10 nov. 2006  
Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 14
3. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 297 / 23 apr. 2014  
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.