Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 407 / 2006
Titlul actual Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
    Publicat în   M. Of. nr. 944 / 22 nov. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la 30 de zile de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 1258 / 2006      M. Of. nr. 944 / 22 nov. 2006  
Decret privind promulgarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 197 / 2007      M. Of. nr. 472 / 13 iul. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
modifică art. 15 alin. (2) şi (3), art. 21 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 38 alin. (2), art. 42 alin. (1) lit. a), art. 48 alin. (1) lit. b), art. 50 alin. (1), art. 53 alin. (1), anexele nr. 1 şi 2;
introduce alin. (2) la art. 4, alin. (3) la art. 26, lit. z) la art. 39, lit. a1) la alin. (1) al art. 42, lit. e) la alin. (1) al art. 44, art. 451, alin. (3) la art. 46
3. Modificări prin
L. nr. 215 / 2008      M. Of. nr. 757 / 10 nov. 2008  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
modifică art. 1 lit. d), i), j), l), ţ) şi u), art. 6 alin. (1) lit. b), f) şi h), art. 8 alin. (1) lit. A lit. a) şi b), art. 10, art. 11, art. 13, art. 15 alin. (2), (3) şi (7), art. 17 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (1), art. 23 alin. (1) lit. b), art. 23 alin. (3), art. 24, art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. b) şi c), art. 28 alin. (5) şi (6), art. 31 alin. (2) şi (3), art. 33, art. 34, art. 35, art. 36 alin. (1), art. 37, art. 38, art. 39 lit. a), d), f), g), o), u), w) şi x), art. 42 alin. (1) lit. e), f), g), j), l), n), p) şi q), art. 42 alin. (2) lit. c) şi d), art. 43, art. 44 lit. a), b) şi d), art. 45, art. 48 alin. (1) lit. b) - e), art. 50 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (2), anexa nr. 1, anexa nr. 2;
introduce alin. (3) la art. 9, alin. (31) şi alin. (71) la art. 15, alin. (21) - (23) şi alin. (4) la art. 17, alin. (21) la art. 19, lit. x) la art. 23 alin. (1), alin. (11) şi (12) la art. 26, lit. z1) şi z2) la art. 39, art. 391, art. 441, art. 461;
abrogă art. 23 alin. (1) lit. c), e) şi o), art. 27 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 39 lit. p), q), r) şi s);
înlocuieşte în tot cuprinsul legii sintagma " fond de vânătoare" cu "fond cinegetic
4. Modificări prin
OUG. nr. 154 / 2008      M. Of. nr. 787 / 25 nov. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
ieşit din vigoare
modifică art. 19 alin. (2), art. 34, art. 36, art. 37, art. 39 partea dispozitivă şi lit. g) şi u), art. 391 alin. (1), art. 42 alin. (1) lit. g), art. 42 alin. (2) lit. c), art. 43, anexa nr. 1;
introduce alin. (11) la art. 23, lit. z3) şi z4) la art. 39;
abrogă art. 23 alin. (1) lit. x), art. 35 alin. (2) şi (3), art. 45
5. Modificări prin
L. nr. 80 / 2010      M. Of. nr. 300 / 10 mai 2010  
Lege pentru modificarea pct. 3 al lit. B "Păsări" din anexa nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
modifică anexa nr. 1
6. Modificări prin
OUG. nr. 102 / 2010      M. Of. nr. 810 / 3 dec. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
modifică art. 1 lit. l), art. 8, art. 10, art. 11, art. 15 alin. (2), (3), (4) lit. a), (5) şi (6), art. 28 alin. (4) partea introductivă, anexele nr. 1 şi 2;
introduce alin. (4) şi (5) la art. 9, alin. (10) şi (11) la art. 12, anexa nr. 3
7. Modificări prin
L. nr. 66 / 2011      M. Of. nr. 329 / 12 mai 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
aprobă OUG. nr. 102/2010
8. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 42, art. 43, art. 44;
abrogă art. 441, art. 461
9. Modificări prin
L. nr. 149 / 2015      M. Of. nr. 453 / 24 iun. 2015  
Lege privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
modifică art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, titlul cap. II, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 9 alin. (5), art. 11 alin. (1), art. 12, art. 14, art. 15 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (4) lit. a) şi b), art. 15 alin. (7) şi (71), art. 15 alin. (8), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (21) şi (23), art. 17 alin. (4), art. 18, art. 19 alin. (2), (21) şi (3)-(5), art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (2) partea introductivă şi lit. a), art. 24, art. 26 alin. (1), art. 27, art. 28, art. 30 alin. (1), art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. a) şi b), art. 39, art. 391, art. 40 alin. (3) partea introductivă, art. 42 alin. (1), art. 43, art. 44, art. 451, art. 46 alin. (3), art. 48 alin. (1), art. 49, art. 52, art. 53, art. 56 alin. (2), art. 57 alin. (2) şi (5), art. 58 alin. (2);
introduce alin. (3) la art. 11, alin. (21) la art. 15, alin. (72) şi (73) la art. 15, alin. (6) la art. 19, alin. (3) la art. 22, art. 301, art. 302, art. 431;
abrogă art. 15 alin. (4) lit. d), art. 17 alin. (3), art. 26 alin. (12), art. 54;
înlocuieşte anexele nr. 1, 2 şi 3;
– sintagma "fond de vânătoare" se înlocuieşte cu sintagma "fond cinegetic";
dispune republicarea cu renumerotare
10. Modificări prin
OUG. nr. 60 / 2015      M. Of. nr. 951 / 22 dec. 2015  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea ţi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
suspendă aplicarea prev. art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) până la data de 25 apr. 2016
11. Modificări prin
L. nr. 34 / 2016      M. Of. nr. 219 / 24 mar. 2016  
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
ieşit din vigoare
respinge OUG. nr. 154/2008
12. Modificări prin
OUG. nr. 88 / 2016      M. Of. nr. 976 / 6 dec. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
suspendă aplicarea art. 23 alin. (1) lit. c) până la data de 25 apr. 2017
13. Modificări prin
L. nr. 242 / 2016      M. Of. nr. 988 / 8 dec. 2016  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
modifică art. 23 alin. (1) lit. k), art. 39 lit. ad), art. 42 alin. (1) lit. m) şi art. 49;
introduce alin. (5) şi (6) la art. 13, alin. (2) la art. 39 şi lit. c1) la art. 48 alin. (1)
14. Modificări prin
OUG. nr. 20 / 2017      M. Of. nr. 175 / 10 mar. 2017  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
modifică art. 26 alin. (2);
introduce alin. (4) la art. 26
15. Modificări prin
L. nr. 139 / 2017      M. Of. nr. 444 / 14 iun. 2017  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
aprobă OUG. nr. 88/2016
16. Modificări prin
L. nr. 184 / 2017      M. Of. nr. 593 / 25 iul. 2017  
Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
modifică art. 15 alin. (73), art. 27 lit. a), art. 34 alin. (1), art. 42 alin. (1) lit. h), art. 58 alin.(4);
introduce alin. (11) la art. 9, alin.(7) la art. 28
17. Modificări prin
L. nr. 256 / 2017      M. Of. nr. 1013 / 21 dec. 2017  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
modifică art. 26 alin. (4)
18. Modificări prin
OUG. nr. 105 / 2017      M. Of. nr. 1017 / 21 dec. 2017  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
modifică art. 23 alin. (1) lit. c)
19. Modificări prin
L. nr. 13 / 2020      M. Of. nr. 14 / 10 ian. 2020  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
în vigoare
modifică art. 1 lit. ad) şi ae), art. 9 alin. (5), art. 13, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. a), b) şi d), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (21), art. 23 alin. (1) lit. c), art. 34 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. ad), art. 42 alin. (1) lit. m) şi o) şi art. 43 alin. (1);
introduce lit. f1) la art. 6 alin. (1), lit. w) la art. 6 alin. (1), art. 131 şi alin. (22) la art. 19
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 130 / 2006      M. Of. nr. 419 / 15 mai 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
abrogare la 22 dec. 2006, odată cu L. nr. 103/1996
2. Abrogă
OUG. nr. 193 / 2005      M. Of. nr. 1179 / 28 dec. 2005  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
abrogare la 22 dec. 2006, odată cu L. nr. 103/1996
3. Abrogă
L. nr. 654 / 2001      M. Of. nr. 749 / 23 nov. 2001  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
abrogare la 22 dec. 2006, odată cu L. nr. 103/1996
4. Abrogă
L. nr. 589 / 2001      M. Of. nr. 708 / 7 nov. 2001  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
abrogare la 22 dec. 2006, odată cu L. nr. 103/1996
5. Abrogă
L. nr. 439 / 2001      M. Of. nr. 411 / 25 iul. 2001  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, precum şi pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
abrogare la 22 dec. 2006, odată cu L. nr. 103/1996
6. Abrogă
OUG. nr. 35 / 2001      M. Of. nr. 114 / 6 mar. 2001  
Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, precum şi pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
abrogare la 22 dec. 2006, odată cu L. nr. 103/1996
7. Abrogă
HG. nr. 92 / 2000      M. Of. nr. 60 / 10 feb. 2000  
Hotărâre privind reactualizarea cuantumului despăgubirilor pentru daune aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite şi a cuantumului amenzilor, prevăzute de Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
abrogare la 22 dec. 2006, odată cu L. nr. 103/1996
8. Abrogă
OUG. nr. 78 / 1999      M. Of. nr. 258 / 4 iun. 1999  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
abrogare la 22 dec. 2006, odată cu L. nr. 103/1996
9. Abrogă
L. nr. 103 / 1996      M. Of. nr. 235 / 27 sep. 1996  
Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului