Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 489 / 2006
Titlul actual Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
    Publicat în   M. Of. nr. 11 / 8 ian. 2007  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 201 / 21 mar. 2014  
Rectificare   M. Of. nr. 387 / 26 mai 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 1437 / 2006      M. Of. nr. 11 / 8 ian. 2007  
Decret pentru promulgarea Legii privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 76 / 2012      M. Of. nr. 365 / 30 mai 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
modifică, la 1 sep. 2012, art. 48 alin. (2)
3. Modificări prin
OUG. nr. 44 / 2012      M. Of. nr. 606 / 23 aug. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 feb. 2013
4. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 23 alin. (4);
abrogă art. 13 alin. (3)
5. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2013      M. Of. nr. 68 / 31 ian. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 feb. 2013
6. Modificări prin
L. nr. 214 / 2013      M. Of. nr. 388 / 28 iun. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 4/2013
7. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 201 / 21 mar. 2014  
8. Rectificare
     M. Of. nr. 387 / 26 mai 2014  
rectifică art. 14 alin. (3), art. 17 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (1), art. 41 alin. (2) lit. d), art. 48 alin. (1) şi art. 49 alin. (2) şi (3), art. 18 formula introductivă, art. 19 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi art. 37 teza a ll-a
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 178 / 2002      M. Of. nr. 258 / 17 apr. 2002  
Lege privind abrogarea art. 71 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase
odată cu D. nr. 177/1948
2. Abrogă
DCS. nr. 410 / 1959      B. Of. nr. 28 / 19 nov. 1959  
Decret privind completarea Decretului nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor
odată cu D. nr. 177/1948
3. Abrogă
DCS. nr. 322 / 1948      M. Of. nr. 269 / 18 nov. 1948  
Decret pentru modificarea alin. (1) al art. 49 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor
odată cu D. nr. 177/1948
4. Abrogă
DCS. nr. 177 / 1948      M. Of. nr. 178 / 4 aug. 1948  
Regimul general al cultelor religioase