Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 51 / 2006
Titlul actual Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
    Publicat în   M. Of. nr. 254 / 21 mar. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la un an de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 42 alin. (7)
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 121 / 5 mar. 2013  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 306 / 2006      M. Of. nr. 254 / 21 mar. 2006  
Decret pentru promulgarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 13 / 2008      M. Of. nr. 145 / 26 feb. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
în vigoare
modifică art. 1, art. 2 lit. a), e) şi g), art. 3 alin. (1) şi (5), art. 7 alin. (1) şi alin. (2) lit. g), art. 8 alin. (2) lit. c), d) şi h), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10, art. 12 partea introductivă, art. 13 alin. (4) şi (5), art. 14 alin. (1) şi (4), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. e), art. 23 alin. (3) şi (4), art. 24 alin. (1), art. 25, art. 29 alin. (1)-(6), art. 30, art. 31, art. 32 alin. (2)-(4), art. 33 alin. (4)-(7), art. 36 alin. (2) lit. a) şi i), art. 37 alin. (1) şi (3), art. 39 alin. (1)-(3), art. 41 alin. (2) lit. c) şi h), art. 43 alin. (5), (6) şi (8), art. 44 alin. (2) lit. b) şi alin. (4), art. 47, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (2), art. 51 alin. (3);
introduce lit. g1) la art. 2, lit. d1) la art. 8 alin. (2), lit. d1) la art. 12, lit. g1) la art. 13 alin. (2), alin. (9) la art. 16, art. 311, alin. (11) la art. 34, alin. (41) la art. 41, alin. (21) la art. 44, alin. (11) şi (12) la art. 49, alin. (31) la art. 51;
abrogă art. 3 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 40 alin. (2);
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "asociaţie de dezvoltare comunitară" cu sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice"
3. Modificări prin
L. nr. 329 / 2009      M. Of. nr. 761 / 9 nov. 2009  
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
în vigoare
modifică art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (7);
abrogă art. 15 alin. (3) şi (4)
4. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 46
5. Modificări prin
L. nr. 204 / 2012      M. Of. nr. 791 / 26 nov. 2012  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 13/2008 şi modifică art. 1 alin. (2) partea introductivă, alin. (3), alin. (4) lit. j), art. 2 lit. a), e), g), g1), art. 3 alin. (1) şi alin. (5) lit. a)-d), art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi d1), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (3), (4) şi (6) lit. a)-c), art. 10 alin. (8), art. 12 partea introductivă şi lit. d1), art. 13 alin. (1) şi (4), art. 14 alin. (1) şi (4), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi (8), art. 21 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) partea introductivă şi lit. b) şi alin. (2), art. 29 alin. (2) lit. a)-c), art. 30 alin. (1), (3), (6), (7), (9), (10), (11) şi (12), art. 31 alin. (1), art. 311 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) şi (4), art. 33 alin. (4), art. 34, art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (8), art. 44 alin. (21) şi (4), art. 47 alin. (4) lit. c) şi e) şi alin. (6), art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) şi (12);
introduce lit. r) la art. 2, alin. (11) la art. 8, alin. (61) la art. 10, alin. (9) la art. 10, lit. i1) la art. 20 alin. (1), alin. (21) la art. 29, alin. (15) la art. 30, lit. a1) la art. 47 alin. (1), lit. c1) şi h) la art. 47 alin. (4), alin. (32) la art. 51;
abrogă art. 13 alin. (2) lit. d)
6. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 121 / 5 mar. 2013  
7. Modificări prin
OUG. nr. 68 / 2014      M. Of. nr. 803 / 4 nov. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
introduce alin. (5)-(7) la art. 11
8. Modificări prin
L. nr. 265 / 2015      M. Of. nr. 836 / 9 nov. 2015  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 68/2014
9. Modificări prin
L. nr. 313 / 2015      M. Of. nr. 910 / 9 dec. 2015  
Lege pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
în vigoare
modifică art. 5 alin. (2) şi art. 10 alin. (8)
10. Promulgare prin
D. nr. 357 / 2016      M. Of. nr. 257 / 6 apr. 2016  
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor
în vigoare
11. Modificări prin
OUG. nr. 58 / 2016      M. Of. nr. 738 / 22 sep. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
în vigoare
modifică art. 2 lit. e) şi f), art. 3 alin. (4), art. 8 alin. (3) lit. d), art. 9 alin. (2) partea introductivă, art. 10 alin. (4) , art. 23 alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (1) lit. b), art. 24 alin. (2), art. 28 alin. (2), (5) şi (6), art. 29, art. 30 alin. (1), art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (1) şi (6), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 38 alin. (2), (4) şi (6), art. 40 partea introductivă şi lit. a), b) şi d), art. 47 alin. (4) lit. c), art. 49 alin. (3), art. 51 alin. (4) şi art. 52;
introduce alin. (21) şi (22) la art. 28 şi lit. c1) la art. 47 alin. (4);
abrogă art. 31, art. 33 alin. (5), art. 35 alin. (1), art. 38 alin. (3), (5) şi (7) şi art. 39
12. Modificări prin
L. nr. 225 / 2016      M. Of. nr. 942 / 23 nov. 2016  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
în vigoare
modifică art. 1 alin. (2) lit. d), art. 1 alin.(2) lit. h), art. 1 alin. (3), art. 1 alin. (4) partea introductivă, art. 1 alin. (4) lit. h) - j) şi l) , art. 2 lit. a), art. 2 lit. e), g), h), j), k) o)-r) , art. 3 alin. (1) şi (3), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 partea introductivă, art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 7 alin. (1) lit. b) - d), art. 7 alin. (2) partea introductivă , art. 7 alin. (2) lit. a) şi c), art. 8 alin. (1), art. 8 alin.(3) partea introductivă, art. 8 alin. (3) lit. c), art. 8 alin. (3) lit. e), g), j) şi k), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (1) lit. a) şi h), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 10 alin. (1), (4) şi (5), art. 11 alin. (4) lit. g), art. 12 lit. e), art. 13 alin. (2) lit. a), art. 13 alin. (2) lit. h), art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (3) şi (4), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (1) lit. e), art. 20 alin. (1) lit. o) şi p), art. 21 alin.(1) partea introductivă,art. 21 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (2), art.22 alin. (1), art. 22 alin. (3) şi (5), art. 23 alin. (1) lit. b), art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (1) partea introductivă, art. 24 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (5), art. 27, art. 28 alin. (3) şi (4), art. 29 alin. (10) şi (11), art. 30 alin. (1), (2) şi (5), art. 33 alin. (2), (3) şi (7), art. 36 alin. (4), art. 37 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. a) şi b), art. 38 alin. (2), art. 40 lit. c), art. 41 alin. (2) lit. b), art. 42 alin. (1) partea introductivă, art. 42 alin. (1) lit. a) şi c), art. 42 alin. (3) şi (4), art. 42 alin. (6) partea introductivă, art. 42 alin. (7) şi (9), art. 43 alin. (1), art. 43 alin. (2) partea introductivă şi lit. d), art. 43 alin. (4) - (8), art. 44 alin. (2) lit. d), art. 47 alin. (1) lit. b), art. 47 alin. (4) lit. d), art. 47 alin. (4) lit. e) şi f), art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (1), art. 52;
introduce lit. t) - w) la art. 2, lit. d1) şi d2) la art. 8 alin. (3), lit. h) la art. 9 alin. (2), alin. (51) la art. 10, , alin. (11) la art. 10, lit. a1) la art. 11 alin. (4), alin. (11) la art. 14, lit. h1) la art. 20 alin. (1), lit. f) la art. 21 alin. (1), alin. (5) şi (6) la art. 21, alin. (11) la art. 22, alin. (12) şi (14) la art. 29, alin. (61)la art. 42, alin. (21) la art. 44, art. 461, lit. d) la art. 47 alin. (2), lit. f) la art. 47 alin. (3), lit. d1) la art. 47 alin. (4), alin. (41) la art. 51, art. 521;
abrogă art. 1 alin. (2) lit. g), art. 2 lit. c), art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (5) - (7), art. 13 alin. (2) lit. b), c), d) şi g), art. 20 alin. (1), lit. c) şi d), art. 20 alin. (1) lit. j) m) şi n), art. 21 alin. (1) lit. d) şi e), art. 29 alin. (3), art. 36 alin. (1), art. 44 alin. (2) lit. f), art. 46, art. 47 alin. (4) lit. i), art. 50 alin. (1), (2) şi (4);
– în tot cuprinsul legii, sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice" se înlocuieşte cu sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice", iar sintagma "comunitate locală" se înlocuieşte cu sintagma "colectivitate locală";
dispune republicarea cu renumerotare
13. Modificări prin
L. nr. 174 / 2017      M. Of. nr. 571 / 18 iul. 2017  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
în vigoare
aprobă OUG. nr. 58/2016 cu modificarea: la art. II pct. 27, art. 52 se abrogă
14. Modificări prin
OUG. nr. 111 / 2017      M. Of. nr. 1035 / 28 dec. 2017  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
în vigoare
modifică art. 10 alin. (3) şi (5);
introduce alin. (31) la art. 10;
abrogă art. 12 lit. e), art. 30 alin. (2), art. 32 alin. (4)
15. Modificări prin
L. nr. 131 / 2018      M. Of. nr. 500 / 19 iun. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
în vigoare
modifică art. 5 alin. (10) partea introductivă şi lit. a), art. 13 alin. (4), art. 38 alin. (1) lit. b), art. 42 alin. (1) partea introductivă şi art. 51 alin. (2);
introduce lit. f1) la art. 1 alin. (2), alin. (13) - (15) la art. 5 şi alin. (11) la art. 42
16. Modificări prin
L. nr. 152 / 2018      M. Of. nr. 538 / 28 iun. 2018  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
în vigoare
aprobă OUG. nr. 111/2017
17. Modificări prin
OUG. nr. 114 / 2018      M. Of. nr. 1116 / 29 dec. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
în vigoare
modifică art. 47 alin. (2) partea introductivă, art. 47 alin. (3) partea introductivă;
introduce alin. (12) - (15) la art. 10, alin. (41) la art. 47
18. Modificări prin
OUG. nr. 53 / 2019      M. Of. nr. 548 / 3 iul. 2019  
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
în vigoare
modifică art. 42 alin. (11);
introduce alin. (5) la art. 36;
abrogă art. 36 alin. (3) lit. a)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
HG. nr. 437 / 2004      M. Of. nr. 310 / 7 apr. 2004  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.
abrogare la 21 mar. 2007, odată cu HG nr. 373/2001
2. Abrogă
L. nr. 506 / 2003      M. Of. nr. 865 / 5 dec. 2003  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
abrogare la 21 mar. 2007, odată cu L. nr. 326/2001
3. Abrogă
OG. nr. 65 / 2003      M. Of. nr. 618 / 30 aug. 2003  
Ordonanţă pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
abrogare la 21 mar. 2007, odată cu L. nr. 326/2001
4. Abrogă
HG. nr. 1049 / 2002      M. Of. nr. 716 / 2 oct. 2002  
Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.
abrogare la 21 mar. 2007, odată cu HG. nr. 373/2002
5. Abrogă
L. nr. 371 / 2002      M. Of. nr. 429 / 20 iun. 2002  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
abrogare la 21 mar. 2007, odată cu L. nr. 326/2001
6. Abrogă
HG. nr. 373 / 2002      M. Of. nr. 272 / 23 apr. 2002  
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.
abrogare la 21 mar. 2007
7. Abrogă
OUG. nr. 9 / 2002      M. Of. nr. 120 / 14 feb. 2002  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
abrogare la 21 mar. 2007, odată cu L. nr. 326/2001
8. Abrogă
L. nr. 326 / 2001      M. Of. nr. 359 / 4 iul. 2001  
Legea serviciilor publice de gospodărie comunală
abrogare la 21 mar. 2007