Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 7 / 2006
Titlul actual Lege privind statutul funcţionarului public parlamentar
    Publicat în   M. Of. nr. 35 / 16 ian. 2006  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 345 / 25 mai 2009  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 50 / 2018   M. Of. nr. 815 / 24 sep. 2018   cu referire la art. 94
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 10 / 2006      M. Of. nr. 35 / 16 ian. 2006  
Decret pentru promulgarea Legii privind statutul funcţionarului public parlamentar
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 2 / 2006      M. Of. nr. 133 / 13 feb. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
ieşit din vigoare
aplicarea prevederilor L. nr. 7/2006 se suspendă până la data de 31 dec. 2006 inclusiv
3. Modificări prin
L. nr. 271 / 2006      M. Of. nr. 740 / 30 aug. 2006  
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
ieşit din vigoare
respinge OUG. nr. 2/2006
4. Modificări prin
L. nr. 120 / 2007      M. Of. nr. 299 / 4 mai 2007  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
în vigoare
aprobă cu completări OUG. nr. 88/2006 şi introduce art. 71
5. Modificări prin
L. nr. 221 / 2007      M. Of. nr. 460 / 9 iul. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
în vigoare
modifică art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 11 alin. (1) lit. e), art. 18 alin. (1), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a), art. 38 alin. (4), art. 53 lit. d), art. 67, art. 72 alin. (7), art. 89 alin. (5), anexa;
introduce alin. (3) la art. 4, alin. (21) la art. 5, alin. (4) la art. 9, alin. (11) şi (12) la art. 11, art. 111, alin. (4) şi (5) la art. 17, alin. (11) la art. 46, alin. (3) la art. 79
6. Modificări prin
L. nr. 287 / 2007      M. Of. nr. 749 / 5 nov. 2007  
Lege pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar
în vigoare
modifică art. 77
7. Modificări prin
L. nr. 113 / 2009      M. Of. nr. 270 / 24 apr. 2009  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
în vigoare
modifică art. 5 alin. (21), art. 71, art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (1), art.71 alin. (1), art. 72 alin. (5);
introduce alin. (2) şi (3) la art. 41, art. 731, art. 732, art. 911;
abrogă art. 17 alin. (4) şi (5)
8. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 345 / 25 mai 2009  
9. Modificări prin
L. nr. 263 / 2010      M. Of. nr. 852 / 20 dec. 2010  
Lege privind sistemul unitar de pensii publice
ieşit din vigoare
abrogă, la 1 ian. 2011, art. 74-77, art. 80, art. 81, art. 96
10. Modificări prin
L. nr. 284 / 2010      M. Of. nr. 877 / 28 dec. 2010  
Lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
ieşit din vigoare
modifică art. 9, art. 10 alin. (1) lit. c), art. 41 alin. (3);
introduce alin. (3) la art. 23, alin. (2) şi (3) la art. 25
11. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 68 lit. f);
abrogă art. 68 lit. e)
12. Modificări prin
L. nr. 215 / 2015      M. Of. nr. 546 / 22 iul. 2015  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
în vigoare
modifică art. 93 alin. (5), art. 94 alin. (1);
introduce art. 731
13. Modificări prin
OUG. nr. 59 / 2017      M. Of. nr. 648 / 7 aug. 2017  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
în vigoare
modifică art. 731 alin. (5)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.