Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 85 / 2006
Titlul actual Lege privind procedura insolvenţei
    Publicat în   M. Of. nr. 359 / 21 apr. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.
Notă: în toate actele normative în care figurează termenul "insolvabilitate" în contextul procedurilor de reorganizare şi de faliment, cu sau fără referire la Legea nr. 64/1995, se înlocuieşte cu termenul "insolvenţă";
– înlocuieşte sintagma "Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment" cu sintagma "Buletinul procedurilor de insolvenţă", din art. II al Legii nr. 149/2004 şi din toate actele normative subsecvente
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 5 / 2011   M. Of. nr. 350 / 19 mai 2011   cu referire la art. 11 alin. (1) şi art. 12
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 6 / 2012   M. Of. nr. 411 / 20 iun. 2012   cu referire la art. 138, art. 142 alin. (1)
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 5 / 2013   M. Of. nr. 280 / 17 mai 2013   cu referire la art. 3 pct. 12
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 2 / 2016   M. Of. nr. 263 / 7 apr. 2016  
5. Decizia CSJ / ICCJ nr. 12 / 2019   M. Of. nr. 586 / 17 iul. 2019  
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere