Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 95 / 2006
Titlul actual Lege privind reforma în domeniul sănătăţii
    Publicat în   M. Of. nr. 372 / 28 apr. 2006  
Precizări
– intră în vigoare astfel:
– a) la 3 zile de la publicare: titlul XI "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate", titlul XII "Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România", titlul XIII "Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România", titlul XIV "Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România", precum şi art. 704 alin. (2) şi art. 852;
– b) la 30 de zile de la publicare: titlul I "Sănătatea publică", titlul II "Programele naţionale de sănătate", titlul V "Asistenţa medicală comunitară", titlul VII "Spitalele", titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate", titlul XVI "Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar";
– c) la 90 de zile de la publicare: titlul III "Asistenţa medicală primară", titlul IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat", titlul VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic", titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate", titlul X "Asigurările voluntare de sănătate", titlul XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice", titlul XVII "Medicamentul";
– d) de la data aderării României la Uniunea Europeană: art. 700 alin. (1), art. 702 alin. (2), art. 704 alin. (5), art. 710 alin. (2), art. 716 alin. (1) lit. c), art. 716 alin. (4), art. 717 alin. (2), art. 718 alin. (2), art. 719 alin. (1), art. 721 alin. (1) şi (3), art. 722 alin. (1) teza a doua, art. 722 alin. (2), art. 723, art. 726 alin. (3), art. 726 alin. (4) teza a doua, art. 727 alin. (3), art. 730 alin. (5)–(8), art. 735 alin. (1), art. 736–747, art. 748 alin. (4), art. 749 alin. (1) lit. b), art. 759 alin. (1), art. 767, art. 768, art. 769 alin. (1) lif. f) pct. (vi), art. 769 alin. (1) lit. g), art. 769 alin. (3), art. 771 alin. (3), art. 775, art. 785, art. 786, art. 787 alin. (3) lit. a), art. 787 alin. (4), art. 788 alin. (4), art. 788 alin. (6) teza a doua, art. 788 alin. (7), art. 791 lit. g), art. 792 alin. (1), art. 792 alin. (3), art. 813, art. 814, art. 816 alin. (6) teza a doua, art. 817, art. 822, art. 823 alin. (4), art. 823 alin. (6)-(8), art. 839, art. 840 alin. (2)-(4), art. 844, art. 845 alin. (2) şi art. 848;
– e) la 6 luni de la data aderării României la Uniunea Europeană: art. 320–329;
– f) la un an de la data aderării României la Uniunea Europeană: art. 766.
Notă: în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Ministerul Sănătăţii" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Sănătăţii Publice", iar sintagma "ministrul sănătăţii" cu sintagma "ministrul sănătăţii publice".
Notă: următoarele prevederi ale titlului XVII se abrogă la data aderării României la Uniunea Europeană: art. 700 alin. (2), art. 730 alin. (3), art. 733, art. 735 alin. (2), art. 787 alin. (1).
Notă: v. şi L. nr. 388/2007 – M. Of. nr. 902/31 dec. 2007 (cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate pentru anul 2008).
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 391 / 5 mai 2006  
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 823 / 6 oct. 2006  
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 608 / 15 aug. 2008  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 652 / 28 aug. 2015  
Rectificare   M. Of. nr. 732 / 30 sep. 2015  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 22 / 2017   M. Of. nr. 43 / 17 ian. 2018   cu referire la art. 320 alin. (1)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 418 / 2006      M. Of. nr. 372 / 28 apr. 2006  
Decret pentru promulgarea Legii privind reforma în domeniul sănătăţii
în vigoare
2. Rectificare
     M. Of. nr. 391 / 5 mai 2006  
rectifică art. 854 din cap. XIV al titlului XVII
3. Modificări prin
OG. nr. 35 / 2006      M. Of. nr. 675 / 7 aug. 2006  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
în vigoare
abrogă art. 261 alin. (3)
4. Modificări prin
OUG. nr. 72 / 2006      M. Of. nr. 803 / 25 sep. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar
în vigoare
modifică art. 14, art. 16 lit. e), art. 48, art. 50 lit. d), art. 52, art. 54 alin. (1), art. 60 lit. f), art. 80 lit. a), b) şi d), art. 81, art. 93 alin. (5), art. 110 alin. (2), art. 153 partea introductivă şi lit. b), art. 192, art. 213 alin. (1) lit. b), art. 223 alin. (2) lit. e), art. 237 partea introductivă a alin. (1) şi lit. i) şi o), art. 256 alin. (3), art. 257 alin. (3), art. 262 alin. (1) lit. b), art. 285 alin. (3), art. 298 alin. (4), art. 299 alin. (1), art. 306 lit. a) şi b), art. 313, art. 339 lit. c), art. 359, art. 362, art. 863 lit. e);
introduce lit. x) şi alin. (2) la art. 16, alin. (11) la art. 54, lit. r), s), t) şi u) la alin. (1) al art. 237 şi alin. (3), lit. d) la alin. (1) al art. 256, alin. (21) la art. 265, alin. (2) la art. 367;
abrogă art. 272 alin. (2) lit. d), art. 350 alin. (3)
5. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 823 / 6 oct. 2006  
rectifică art. I
6. Modificări prin
OUG. nr. 88 / 2006      M. Of. nr. 941 / 21 nov. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
în vigoare
modifică art. 259 alin. (3), art. 260 alin. (1) lit. a);
introduce art. 2581
7. Modificări prin
OUG. nr. 104 / 2006      M. Of. nr. 1007 / 19 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
ieşit din vigoare
modifică art. 190 alin. (3)
8. Modificări prin
L. nr. 34 / 2007      M. Of. nr. 38 / 18 ian. 2007  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar
în vigoare
modifică art. 45 alin. (1), art. 48, art. 50, art. 52, art. 54 alin. (1), art. 93 alin. (5), art. 190 alin. (2) lit. g) şi alin. (3), art. 192 alin. (2), art. 229, art. 237 alin. (1) lit. s) şi t), art. 285 alin. (3), art. 385 alin. (2), art. 441 alin. (3), art. 519 alin. (5) şi art. 612 alin. (3);
introduce lit. o) la art. 17 alin. (2), alin. (11) la art. 45, alin. (6) la art. 93, alin. (4) şi (5) la art. 189, alin. (3) şi (4) la art. 237
9. Modificări prin
OUG. nr. 20 / 2007      M. Of. nr. 212 / 28 mar. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
în vigoare
10. Modificări prin
L. nr. 120 / 2007      M. Of. nr. 299 / 4 mai 2007  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
în vigoare
aprobă cu completări OUG. nr. 88/2006
11. Modificări prin
L. nr. 264 / 2007      M. Of. nr. 503 / 27 iul. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
în vigoare
modifică art. 52 lit. a), art. 93 alin. (6), art. 111, art. 174 alin. (3), art. 178 alin. (3), art. 180 alin. (1) lit. a), art. 184 alin. (4) şi (10), art. 190 alin. (3), art. 217 alin. (2) şi (5), art. 259 alin. (7) şi (8), art. 268, art. 321 alin. (1), art. 338, art. 385, art. 484, art. 565, art. 684 alin. (5);
introduce alin. (3) la art. 17, alin. (11) la art. 40, alin. (7) la art. 93, alin. (31) la art. 174, alin. (5) şi (6) la art. 178, alin. (5) la art. 179, alin. (5)-(8) la art. 183, art. 1831 - 1833, alin. (21) la art. 190, alin. (11) la art. 211, lit. h) la art. 411, lit. h) la art. 507
12. Modificări prin
OUG. nr. 90 / 2007      M. Of. nr. 659 / 26 sep. 2007  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
în vigoare
modifică art. 259 alin. (3), art. 260 alin. (1) lit. a)
13. Modificări prin
L. nr. 281 / 2007      M. Of. nr. 718 / 23 oct. 2007  
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
în vigoare
modifică art. 17 alin. (3)
14. Modificări prin
L. nr. 284 / 2007      M. Of. nr. 733 / 30 oct. 2007  
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
ieşit din vigoare
respinge OUG. nr. 104/2006
15. Modificări prin