Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 96 / 2006
Titlul actual Lege privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
    Publicat în   M. Of. nr. 380 / 3 mai 2006  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 418 / 15 mai 2006  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 763 / 12 nov. 2008  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 459 / 25 iul. 2013  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 353 / 22 mai 2015  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 49 / 22 ian. 2016  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 430 / 2006      M. Of. nr. 380 / 3 mai 2006  
Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
2. Rectificare
     M. Of. nr. 418 / 15 mai 2006  
rectifică art. 61 alin. (2)
3. Modificări prin
L. nr. 501 / 2006      M. Of. nr. 1051 / 29 dec. 2006  
Lege pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
introduce alin. (11) la art. 43, art. 601-605
4. Modificări prin
L. nr. 385 / 2007      M. Of. nr. 11 / 7 ian. 2008  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
modifică art. 49 alin. (4);
introduce alin. (11) la art. 49
5. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 763 / 12 nov. 2008  
6. Modificări prin
L. nr. 118 / 2010      M. Of. nr. 441 / 30 iun. 2010  
Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
în vigoare
se reduce cu 25% suma forfetară prevăzută la art. 38 alin. (1)
7. Modificări prin
L. nr. 263 / 2010      M. Of. nr. 852 / 20 dec. 2010  
Lege privind sistemul unitar de pensii publice
ieşit din vigoare
abrogă, la 1 ian. 2011, art. 49-51
8. Modificări prin
L. nr. 284 / 2010      M. Of. nr. 877 / 28 dec. 2010  
Lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
ieşit din vigoare
abrogă art. 41 alin. (6)
9. Modificări prin
L. nr. 196 / 2012      M. Of. nr. 743 / 5 nov. 2012  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
în vigoare
aprobă OUG. nr. 15/2012
10. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 26
11. Modificări prin
L. nr. 219 / 2013      M. Of. nr. 411 / 8 iul. 2013  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
modifică art. 3 alin. (5), art. 4, art. 7, art. 9, art. 13, titlul cap. IV, art. 14, art. 15, art. 18, titlul art. 21, art. 29 alin. (2) lit. b) şi d), art. 30 alin. (2) şi (3), art. 32, art. 33, art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (1) şi (3), art. 38 alin. (5) şi (6), art. 38 alin. (7), art. 39, art. 40 alin. (1), (2) şi partea introductivă a alin. (3), art. 40 alin. (4), titlul cap. IX, art. 41 alin. (3), art. 42 alin. (2), art. 43 alin. (1) şi (2), art. 44, art. 48, art. 53 alin. (1) lit. a) şi e), art. 54 alin. (3), art. 54 alin. (4), art. 60 alin. (1);
introduce art. 81, art. 181, art. 191, alin. (21) la art. 23, alin. (11) şi (12) la art. 29, alin. (2) - (4) la art. 34, cap. VII1 cu art. 361, alin. (31), alin. (41) şi (42) la art. 38, alin. (61) - (63) la art. 38, art. 381, alin. (41) la art. 41, lit. e) la art. 52, alin. (31) la art. 54;
abrogă art. 16, art. 17, art. 19, art. 23 alin. (3) - (5), art. 25, art. 30 alin. (1), art. 38 alin. (8), art. 40 alin. (3) lit. c), art. 42 alin. (3), art. 45, titlul cap. X, art. 53 alin. (1) lit. f), art. 53 alin. (2), art. 57, art. 61-65;
dispune republicarea cu renumerotare
12. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 459 / 25 iul. 2013  
13. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 23 alin. (1)
14. Modificări prin
L. nr. 321 / 2013      M. Of. nr. 744 / 2 dec. 2013  
Lege pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
modifică art. 45 alin. (7)
15. Modificări prin
L. nr. 90 / 2015      M. Of. nr. 280 / 27 apr. 2015  
Lege pentru modificarea art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
modifică art. 24 alin. (4);
dispune republicarea cu renumerotare
16. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 353 / 22 mai 2015  
17. Modificări prin
L. nr. 356 / 2015      M. Of. nr. 975 / 29 dec. 2015  
Lege pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
modifică art. 45 alin. (3);
abrogă art. 45 alin. (2);
dispune republicarea cu renumerotare
18. Modificări prin
L. nr. 357 / 2015      M. Of. nr. 975 / 29 dec. 2015  
Lege pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
introduce cap. X1 cu art. 481 şi art. 482;
dispune republicarea cu renumerotare
19. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 49 / 22 ian. 2016  
20. Modificări prin
L. nr. 30 / 2017      M. Of. nr. 212 / 28 mar. 2017  
Lege pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
introduce alin. (121) la art. 38
21. Modificări prin
L. nr. 195 / 2017      M. Of. nr. 598 / 25 iul. 2017  
Lege pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
introduce alin. (3) - (6) la art. 9
22. Modificări prin
OUG. nr. 59 / 2017      M. Of. nr. 648 / 7 aug. 2017  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
în vigoare
modifică art. 49 alin. (6)
23. Modificări prin
L. nr. 203 / 2017      M. Of. nr. 853 / 30 oct. 2017  
Lege pentru modificarea art. 38, 41 şi 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
modifică art. 38 alin. (9) şi (12), art. 41 alin. (2) şi art. 49 alin. (3), (6) şi (8);
dispune republicarea cu renumerotare
24. Modificări prin
L. nr. 33 / 2018      M. Of. nr. 55 / 18 ian. 2018  
Lege pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
în vigoare
modifică art. 41 alin.(1), art. 41 alin. (3) partea introductivă
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 161 / 2003      M. Of. nr. 279 / 21 apr. 2003  
Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
abrogă art. 82 alin. (2)
2. Modifică
L. nr. 500 / 2002      M. Of. nr. 597 / 13 aug. 2002  
Lege privind finanţele publice
modifică în mod corespunzător art. 61 alin. (3)
3. Modifică
L. nr. 53 / 1991      M. Of. nr. 165 / 8 aug. 1991  
Lege privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
abrogă art. 1 alin. (1) şi (2), art. 16-18, art. 21 alin. (31)-(8), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25-28, art. 37 alin. (1) şi (3)