Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act OUG. nr. 103 / 2006
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
    Publicat în   M. Of. nr. 1019 / 21 dec. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia cap. V care intră în vigoare la data ratificării de către România a Convenţiei, semnată la Schengen la 19 iun. 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iun. 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 150 / 28 feb. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare prin
L. nr. 104 / 2007      M. Of. nr. 275 / 25 apr. 2007  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 201 / 2010      M. Of. nr. 718 / 28 oct. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
în vigoare
modifică art. 2 lit. a), e), f) şi h), titlul cap. II, art. 4, art. 5, art. 22, art. 23, art. 26, menţiunea de transpunere a normelor de drept european;
introduce art. 31, pct. 31 la art. 6 alin. (1) lit. a), lit. f)-j) la art. 6 alin. (1), titlul secţ. 1, după titlul cap. VI, art. 231-236, secţiunea a 2-a cu art. 237-2312 şi secţiunea a 3-a cu art. 2313 şi 2314, după art. 236, art. 28, introduce anexele nr. 1 şi 2;
înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele "date şi informaţii operative de interes poliţienesc" şi "date şi informaţii operative de interes operativ" cu sintagma "date şi informaţii operative"
3. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 18 alin. (1) lit. b)
4. Modificări prin
OG. nr. 30 / 2013      M. Of. nr. 551 / 30 aug. 2013  
Ordonanţă pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii
în vigoare
modifică art. 5
5. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 150 / 28 feb. 2014  
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 302 / 2004      M. Of. nr. 594 / 1 iul. 2004  
Lege privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
abrogă art. 1879