Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act OUG. nr. 11 / 2006
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
    Publicat în   M. Of. nr. 184 / 27 feb. 2006  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 221 / 2006      M. Of. nr. 482 / 2 iun. 2006  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
în vigoare
introduce alin. (2) la art. 1, art. 21, alin. (11) şi alin. (3) la art. 9, art. 91
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 9
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
OUG. nr. 140 / 2005      M. Of. nr. 909 / 11 oct. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind măsurile ce se aplică urmare a suspiciunii/apariţiei influenţei/gripei aviare