Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act OUG. nr. 121 / 2006
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind regimul juridic al precursorilor de droguri
    Publicat în   M. Of. nr. 1039 / 28 dec. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la 1 ian. 2007
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 186 / 2007      M. Of. nr. 425 / 26 iun. 2007  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
ieşit din vigoare
modifică preambulul ordonanţei, art. 1 alin. (1) şi (4), art. 3, art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. b). d) şi e), art. 18, art. 22;
abrogă art. 29
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 22, art. 25;
abrogă art. 23 şi 24
3. Abrogare prin
L. nr. 142 / 2018      M. Of. nr. 519 / 25 iun. 2018  
Lege privind precursorii de droguri
în vigoare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
HG. nr. 540 / 2005      M. Of. nr. 553 / 29 iun. 2005  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002
abrogare odată cu HG. nr. 1121/2002
2. Abrogă
L. nr. 505 / 2004      M. Of. nr. 1133 / 1 dec. 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
abrogare odată cu L. nr. 300/2002
3. Abrogă
HG. nr. 1121 / 2002      M. Of. nr. 772 / 23 oct. 2002  
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
4. Abrogă
L. nr. 300 / 2002      M. Of. nr. 409 / 13 iun. 2002  
Lege privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
5. Modifică
L. nr. 143 / 2000      M. Of. nr. 362 / 3 aug. 2000  
Lege privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
abrogă art. 9