Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act OUG. nr. 86 / 2006
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
    Publicat în   M. Of. nr. 944 / 22 nov. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la 22 nov. 2006
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 628 / 13 sep. 2007  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 724 / 13 oct. 2011  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 254 / 2007      M. Of. nr. 507 / 30 iul. 2007  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
în vigoare
modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 7 alin. (1) şi (3), art. 9, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 alin. (2), art. 16, art. 17, art. 18 alin. (2), art. 21 alin. (3), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 25 lit. c), art. 27 alin. (1) lit. a), art. 29 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 lit. a), art. 32 alin. (1), (2) şi (4), art. 33 alin. (1), (4) şi (8), art. 35 lit. d), art. 37 alin. (3), art. 39, art. 40 alin. (2) şi (5), art. 41 alin. (4), art. 42 alin. (1) şi (2), art. 43, art. 45 alin. (2), art. 46, art. 48 lit. j) şi k), art. 49, art. 50, art. 51 alin. (2), art. 52 alin. (1) lit. b) şi j) şi alin. (2) şi (3), art. 53 lit. d), n), o) şi p), art. 57 alin. (3), art. 61 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), art. 62 alin. (1), art. 66 alin. (1) lit. a) şi h), art. 69 alin. (2), (4) şi (5), art. 74 alin. (3);
introduce alin. (4) şi (5) la art. 29, alin. (4) la art. 52, art. 521;
abrogă titlul secţ. 1 a cap. II, art. 6, art. 8, titlul secţ. a 2-a a cap. II, art. 71
2. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 628 / 13 sep. 2007  
rectifică art. 74 alin. (3) teza a doua
3. Modificări prin
L. nr. 85 / 2010      M. Of. nr. 327 / 18 mai 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
în vigoare
modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 9 alin. (4) şi (7), art. 13, art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 25, art. 28 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) lit. b), art. 29, art. 30 alin. (1), art. 31, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 35 lit. c), e) şi f), art. 37 alin. (3) şi (4), art. 39, art. 42 alin. (1) şi (2), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 53 partea introductivă, art. 54 alin. (1) şi (2), art. 54 alin. (4), art. 55 alin. (2), art. 59 alin. (3) şi (5), art. 64 alin. (2), cap. VII titlul secţ a 2-a, art. 65, art. 66 alin. (1) partea introductivă şi lit. d) şi f), art. 66 alin. (2), art. 67 alin. (1), art. 68 lit. k), anexa;
introduce alin. (8) şi (9) la art. 9, alin. (31) şi (32) la art. 24, alin. (41) şi (8) la art. 26, alin. (11) şi alin. (4) la art. 30, art. 321, art. 322, art. 341, alin. (21) la art. 37, alin. (3) la art. 38, alin. (21) şi (22) la art. 41, art. 411, lit. h1) la art. 48, art. 481, art. 522, alin. (11) la art. 66, alin. (7) la art. 69, art. 771;
abrogă art. 28 alin. (3)
4. Modificări prin
L. nr. 71 / 2011      M. Of. nr. 409 / 10 iun. 2011  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
în vigoare
la data de 1 oct. 2011, modifică art. 9 alin. (5), art. 12 alin. (1);
înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, expresia "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională"
5. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 724 / 13 oct. 2011  
6. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 25 alin. (1), art. 75
7. Modificări prin
L. nr. 222 / 2012      M. Of. nr. 796 / 27 nov. 2012  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
în vigoare
modifică art. 4, modifică art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 12, art. 21 alin. (1) şi (2), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2) lit. b), art. 33 alin. (1), art. 36 lit. f), art. 41 alin. (4), art. 54 alin. (1), art. 55 alin. (1) lit. c), g) şi i), art. 56, art. 58 partea introductivă, art. 59 alin. (3), art. 60, art. 62 alin. (1), art. 63 lit. c) şi d), art. 67 alin. (1), art. 74 alin. (1) partea introductivă;
introduce art. 11, art. 31, art. 32, alin. (11) la art. 26, alin. (11) la art. 33, alin. (4) la art. 44, alin. (2) la art. 46, alin. (5) şi (6) la art. 55, art. 551, art. 552, lit. r) la art. 58, art. 601, secţ. a 4-a la cap. VI cu art. 661-663, lit. l)-o) la art. 73, art. 761;
abrogă art. 65 alin. (1), art. 74 alin. (3), (4) şi (6)
8. Modificări prin
L. nr. 149 / 2013      M. Of. nr. 257 / 9 mai 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative
în vigoare
modifică art. 26 alin. (2) lit. b)
9. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
introduce, la 1 feb. 2014, lit. h) la art. 36
10. Modificări prin
OUG. nr. 88 / 2018      M. Of. nr. 840 / 2 oct. 2018  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
în vigoare
modifică art. 28 alin. (5)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 85 / 2006      M. Of. nr. 359 / 21 apr. 2006  
Lege privind procedura insolvenţei
abrogă art. 19 alin. (6) şi (7)
2. Modifică
L. nr. 200 / 2004      M. Of. nr. 500 / 3 iun. 2004  
Lege privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
înlocuieşte în anexa nr. 2 sintagma "practician în reorganizare şi lichidare" cu sintagma "practician în insolvenţă" şi în anexa nr. 3 denumirea " Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare" cu "Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România"
3. Abrogă
L. nr. 505 / 2002      M. Of. nr. 523 / 18 iul. 2002  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare
abrogare odată cu OG. nr. 79/1999
4. Abrogă
OG. nr. 79 / 1999      M. Of. nr. 421 / 31 aug. 1999  
Ordonanţă privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare