Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act OUG. nr. 99 / 2006
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
    Publicat în   M. Of. nr. 1027 / 27 dec. 2006  
Precizări
– intră în vigoare la 1 ian. 2007
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 3 / 2014   M. Of. nr. 437 / 16 iun. 2014   cu referire la art. 120
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 4 / 2014   M. Of. nr. 437 / 16 iun. 2014   cu referire la art. 120
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 227 / 2007      M. Of. nr. 480 / 18 iul. 2007  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
în vigoare
modifică art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1) pct. 6, art. 13, art. 18 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. e), art. 48 alin. (2) lit. c), art. 52 alin. (1), art. 60 alin. (3), art. 63 alin. (1), art. 68, art. 71 alin. (1), art. 74, art. 76 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. d), art. 94 lit. d), art. 106, art. 107, art. 108 alin. (1), (2) şi (4), art. 110, art. 112 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 134 lit. b), art. 166 alin. (3), art. 188 alin. (1) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă şi lit. a), e), f), h) , art. 204 alin. (3), art. 205, art. 226 alin. (4), art. 228, art. 229 alin. (1) partea introductivă şi lit. c), d), art. 229 alin. (2) şi alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 232 alin. (2), art. 234 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. a) şi f), art. 238 alin. (2) şi (3), art. 240 alin. (1) lit. d), art. 244, art. 246 alin. (2) lit. e), art. 247, art. 249 alin. (1), art. 252 alin. (2) partea introductivă, art. 253 alin. (1), (3) şi (4), art. 275 alin. (1), art. 315, art. 338 alin. (1), art. 355, art. 356, art. 357, art. 358, art. 367, art. 373 alin. (1) şi alin. (2) partea introductivă, art. 383, art. 392 alin. (4), art. 393 alin. (5), art. 412, art. 415 alin. (1);
introduce pct. 141 la art. 7 alin. (1), lit. f) la art. 113 alin. (2), alin. (11) la art. 196, alin. (3) la art. 373, art. 4161, alin. (4) la art. 418, art. 4211, pct. 6 la menţiunea privind transpunerea normelor comunitare;
abrogă art. 152 alin. (3)
2. Modificări prin
OUG. nr. 215 / 2008      M. Of. nr. 847 / 16 dec. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
în vigoare
modifică art. 312 începând cu anul financiar-bancar 2009
3. Modificări prin
OUG. nr. 25 / 2009      M. Of. nr. 179 / 23 mar. 2009  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
în vigoare
modifică art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (2) lit. c), art. 6 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 16, art. 21 partea introductivă, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 31 alin. (1), art. 33, art. 38 alin. (1) lit. a) şi f), art. 107 alin. (3), art. 108 alin. (1) şi (3), art. 163 lit. c), art. 168 alin. (1), art. 182 alin. (6), art. 226 alin. (2) lit. f), art. 228 partea introductivă, art. 229 alin. (1) lit. c) şi d), art. 229 alin. (4), art. 275 alin. (1), art. 367;
introduce pct. 11 şi 12 la art. 7 alin. (1), alin. (11) la art. 15, art. 261, art. 262, alin. (5) la art. 108, alin. (3) la art. 146, alin. (2) la art. 147, art. 2221, art. 2222, lit. f) la art. 228, alin. (3) la art. 292;
abrogă art. 9, art. 30, art. 107 alin. (4), art. 118, art. 413
4. Modificări prin
L. nr. 67 / 2009      M. Of. nr. 225 / 7 apr. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
în vigoare
aprobă OUG. nr. 215/2008
5. Modificări prin
L. nr. 270 / 2009      M. Of. nr. 483 / 13 iul. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
în vigoare
aprobă cu completări OUG. nr. 99/2006 şi modifică art. 72 alin. (1) partea introductivă, art. 230 alin. (2), art. 231, art. 232;
introduce alin. (3) la art. 230, art. 2301
6. Modificări prin
OUG. nr. 26 / 2010      M. Of. nr. 208 / 1 apr. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
în vigoare
modifică art. 5 alin. (1) şi (5) la data de 30 apr. 2011, art. 6 alin. (1) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 10 şi 14 la data de 30 apr. 2011, art. 18 alin. (1) lit. d) şi e), art. 33 alin. (6), art. 36 la data de 30 apr. 2011, art. 40 alin. (4), art. 181 la data de 31 oct. 2010, art. 182 alin. (4), art. 183 alin. (1) la data de 31 oct. 2010, art. 193 alin. (4) şi (6), art. 222 alin. (1) lit. a) la data de 31 oct. 2010, art. 226 alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 237 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. b), art. 240;
introduce pct. 21 la art. 7alin. (1) la data de 31 oct. 2010, lit. n1) la art. 18 alin. (1), lit. f) la art. 115, alin. (21) la art. 172 la data de 31 oct. 2010, art. 1731-1734 la data de 31 oct. 2010, art. 1821-1828 la data de 31 oct. 2010, alin. (11) şi (12) la art. 183 la data de 31 oct. 2010, art. 1851-1855 la data de 31 oct. 2010, art. 2101-2103 la data de 31 oct. 2010, alin. (6) la art. 222 la data de 31 oct. 2010, alin. (3) la art. 2221 la data de 31 oct. 2010, lit. (i) la art. 226 alin. (2), alin. (4) la art. 230, art. 2401-24022, art. 4041;
abrogă art. 3 lit. e) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 16 la data de 30 apr. 2011, art. 47 la data de 30 apr. 2011, art. 58 la data de 30 apr. 2011, art. 89 alin. (7) la data de 30 apr. 2011, secţiunea a-2-a cu art. 97-100 din partea I titlul I cap. VII, art. 117 alin. (3) la data de 30 apr. 2011, art. 241-254, titlul IV cu art. 321-332 din partea a II-a la data de 30 apr. 2011
7. Modificări prin
L. nr. 231 / 2010      M. Of. nr. 826 / 10 dec. 2010  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
în vigoare
modifică art. 1 alin. (5), art. 24, art. 72 alin. (1) partea introductivă, art. 104, art. 106, art. 123, art. 149, art. 159 alin. (2) la data de 31 dec. 2011, art. 367 alin. (1);
introduce alin. (4) la art. 37, alin. (21) la art. 69, alin. (4) la art. 143, alin. (11) la art. 148, alin. (3) la art. 150, art. 1631, alin. (2) la art. 225, lit. e1) şi e2) la art. 226 alin. (2), alin. (31) la art. 226, alin. (3) la art. 231, art. 2311, alin. (31) la art. 24015;
abrogă art. 229 alin. (3);
– până la de 31 dec. 2012, termenele prevăzute la art. 1822 alin. (1) şi art. 1823 sunt de 6 luni
8. Modificări prin
L. nr. 71 / 2011      M. Of. nr. 409 / 10 iun. 2011  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
în vigoare
introduce, la data de 1 oct. 2011, lit. g) la art. 113 alin. (2), art. 1171
9. Modificări prin
OG. nr. 13 / 2011      M. Of. nr. 607 / 29 aug. 2011  
Ordonanţă privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
în vigoare
modifică art. 10 alin. (2), art. 36, art. 43, art. 63 alin. (1), art. 65, art. 69 alin. (3), art. 84, art. 176 alin. (2), art. 183 alin. (1) şi (11), art. 185, art. 1851 alin. (3) partea introductivă şi lit. a) şi alin. (4), art. 202 alin. (3), art. 206 alin. (3), art. 207 alin. (4), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (2) şi art. 222 alin. (3) şi (6) la data de 31 dec. 2011, art. 24014, art. 24015 alin. (31), art. 24016 alin. (5), art. 24018 alin. (2), art. 4041 alin. (1) şi alin. (2) lit. b);
introduce, la data de 31 dec. 2011, alin. (3) la art. 173, alin. (11) la art. 181, alin. (51) la art. 182, alin. (2) la art. 1823, alin. (2) la art. 1824, alin. (21) la art. 1851, alin. (11) şi alin. (5) la art. 186, alin. (3) la art. 210, alin. (21)-(23) la art. 2102, lit. c) la art. 222 alin. (1);
înlocuieşte la art. 1734, 1822 alin. (3), 1826 şi 1854, la data de 31 dec. 2011, sintagma "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma "Autoritatea Bancară Europeană"
10. Modificări prin
L. nr. 287 / 2011      M. Of. nr. 894 / 16 dec. 2011  
Lege privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare
în vigoare
abrogă art. 418 alin. (2) şi (3)
11. Modificări prin
OG. nr. 1 / 2012      M. Of. nr. 41 / 18 ian. 2012  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit
în vigoare
modifică art. 76 alin. (2), art. 150 alin. (1) lit. d), art. 1854, art. 226 alin. (2) lit. g), art. 230 alin. (1), art. 2301 alin. (2), art. 2311 alin. (1), art. 240 alin. (1) lit. b) şi e), art. 240 alin. (2), art. 24014 alin. (3) lit. b), art. 24015 alin. (3) şi (31);
introduce pct. 13 la art. 7 alin. (1), alin. (11) la art. 25, alin. (3) la art. 2301, lit. c1) şi c2) la art. 24014 alin. (3), alin. (7)-(9) la art. 24014, secţ. a 21-a cu art. 24023-24041, după art. 24022;
abrogă art. 24014 alin. (3) lit. e);
înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirea "fondul special pentru despăgubiri" cu denumirea "fondul de restructurare bancară"
12. Modificări prin
OUG. nr. 43 / 2012      M. Of. nr. 455 / 6 iul. 2012  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
în vigoare
modifică art. 24028 alin. (1)
13. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 410, art. 411 şi art. 412
14. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 114;
abrogă art. 24011 alin. (5) lit. k)
15. Modificări prin
L. nr. 271 / 2013      M. Of. nr. 652 / 23 oct. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
în vigoare
modifică art. 24028 alin. (1) lit. b)
16. Modificări prin
L. nr. 272 / 2013      M. Of. nr. 656 / 25 oct. 2013  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
în vigoare
modifică art. 2 lit. a), art. 7 alin. (1) pct. 21, 11, 13, 20, 22 şi 23, art. 131, art. 132, 176 alin. (1) lit. b) - e), art. 176 alin. (2), art. 177, art. 179, art. 180 alin. (3), art. 181 alin. (1) partea introductivă, art. 182 alin. (1), art. 1821, art. 1824 alin. (1), art. 1828, art. 1855 alin. (1), art. 186 alin. (3), art. 186 alin. (4) lit. a), art. 192 partea introductivă, art. 193 alin. (1), art. 196 alin. (1), art. 200 alin. (6), art. 202 alin. (1) şi (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă şi lit. f) şi g), art. 204 alin. (3), art. 205, art. 206 alin. (1), art. 207 alin. (3), art. 24023 alin. (1) partea introductivă;
introduce pct. 241 - 243 la art. 7 alin. (1), art. 361, art. 1971 şi 1972, alin. (11) la art. 24023
17. Modificări prin
L. nr. 288 / 2013      M. Of. nr. 691 / 12 nov. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit
în vigoare
aprobă OG. nr. 1/2012
18. Modificări prin
OUG. nr. 113 / 2013      M. Of. nr. 830 / 23 dec. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
în vigoare
modifică art. 1 alin. (1) şi (5), art. 4, art. 5 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (1) şi (11), art. 18 alin. (2), denumirea paragrafului 2.1 de la secţiunea a 2-a din cap. II al titlului I, partea I, art. 24 alin. (2), (3) şi (4), art. 26 alin. (1) lit. b) şi d), art. 29 alin. (2), art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. d), denumirea secţiunii a 2-a din cap. III al titlului I, partea I, art. 39 lit. d) şi e), art. 43, art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. d), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 54 alin. (1) partea introductivă şi lit. e), art. 54 alin. (3), art. 59 alin. (1), art. 60 alin. (1), art. 61, art. 63 alin. (1), art. 64, art. 67 alin. (1) lit. d), art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (3), art. 85 alin. (1), art. 86, art. 87 alin. (1), art. 88, art. 89 alin. (3), denumirea titlului II din partea I, art. 101, art. 103-105, art. 108 alin. (1) şi (4), art. 113 alin. (2) lit. f), art. 122, art. 126, art. 144, art. 147 alin. (1), art. 148 alin. (1), art. 163, art. 1631, art. 164, art. 165, art.166,art. 168 alin. (2), art. 171 alin. (2), art. 173 alin. (2), art. 173 alin. (3), art. 1733 alin (4), art. 1734, art. 174, art. 176 alin. (1) lit. b), c) şi e), art. 180 alin. (1) şi (2), art. 181 alin. (1) partea introductivă şi lit. c), art. 1821 alin. (1), art. 1822 alin. (1) şi (3), art. 1823, art. 1824 alin. (1), art. 1825, art. 1827 alin. (2), art. 1828, art. 183 alin. (1) şi (2), art. 184, art. 1851 alin. (3) lit. f) şi alin. (5), art. 1855 alin. (1), art. 186 alin. (1) şi (11), art. 186 alin. (4) lit. d), art. 187, art. 188 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 189, art. 190, art. 191 alin. (1) lit. a) şi b), art. 192 partea introductivă, titlul secţiunii a 5-a a cap. II din titlul III partea I, art. 196 alin. (11) şi (2), art. 198, art. 200 alin. (3), art. 202 alin. (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 206 alin. (1), art. 207 alin. (1) şi (4), art. 209 alin. (2), art. 210 alin. (2) şi (3), art. 2101 alin. (2) lit. b), art. 211 alin. (1) şi (2), art. 215 alin. (1), art. 218 alin. (1) lit. c) şi alin. (4), art. 221, art. 222 alin. (1) partea introductivă, art. 222 alin. (1) lit. c) şi alin. (6), art. 2221 alin. (1) şi (2), art. 2222, art. 224 alin. (1) lit. d), titlul cap. VII al titlului III partea I, art. 225, art. 226, art. 228, art. 229, art. 2301 alin. (3) lit. c), art. 231 alin. (2) şi (3), art. 233 alin. (2), art. 234 alin. (1), art. 240 alin. (1) lit. d) şi f), art. 275 alin. (1), art. 278 - 284, art. 307 alin. (1), art. 338 alin. (1), art. 339, art. 350, art. 368, art. 383, art. 384 alin. (1) şi (3), art. 385 alin. (1), art. 420;
introduce alin. (6) la art. 1, art. 41, pct. 14 la art. 7 alin. (1), pct. 301 - 303 la art. 7 alin. (1), alin. (11) şi (12) la art. 7, alin. (21), (22) şi (5) la art. 24, art. 241, lit. d) la art. 41 alin. (1), alin. (11) la art. 59, alin. (11) la art. 60, alin. (11) - (16) la art. 63, art. 631, alin. (11) şi (12) la art. 85, alin. (11) la art. 87, alin. (41) la art. 108, art. 1081, alin. (2) la art. 121, art. 1261, art. 1262, art. 1521, alin. (41) la art. 156, art. 1641, art. 1642, art. 1661 - 1666, art. 1691, alin. (21) - (24) la art. 173, alin. (3) şi (4) la art. 1732, art. 1856, alin. (21) la art. 210, art. 2104, alin. (21) - (24) la art. 211, alin. (4) la art. 215, lit. a1) - a3) la art. 218 alin. (1), lit. a1) la art. 219 alin. (1), lit. a1) la art. 222 alin. (1), alin. (4) şi (5) la art. 2221, art. 2231, art. 2261, art. 2291, alin. (4) - (7) la art. 234, art. 2341, art. 2342, alin. (31) şi (32) la art. 351;
abrogă art. 7 alin. (1) pct. 2-15, 17-26, 28, 29 şi 31, art. 7 alin. (2) - (4), art. 8, art. 23, art. 51 alin. (1) lit. d) şi e), art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (2) şi (3), art. 62, art. 63 alin. (2), art. 65, art. 85 alin. (2) şi (3), art. 107 alin. (3), art. 117, art. 119, art. 124, art. 125, secţiunile a 3-a, a 4-a, a 5-a şi a 6-a din cap. III titlul II partea I, art. 143, art. 145, art. 150 alin. (1) lit. a), art. 159 - 162, art. 172 alin. (2) şi (3), art. 178, art. 179 alin. (2), art. 182, art. 193, art. 205, art. 209 alin. (1), art. 2102 alin. (21) - (23), art. 211 alin. (3), art. 231 alin. (1), art. 2311, art. 235, art. 384 alin. (2), art. 418 alin. (4), art. 421, art. 4211;
– următoarele sintagme se înlocuiesc astfel:
– a) "cerinţe de capital" cu "cerinţe de fonduri proprii";
– b) "legislaţie comunitară" cu "legislaţia Uniunii Europene";
– c) "la nivel comunitar" cu "la nivelul Uniunii";
– d) "participaţie calificată" cu "deţinere calificată";
– e) "persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit" cu "persoanele afiliate cu instituţia de credit";
– f) "societate de asigurare" cu "întreprindere de asigurare";
– g) "societate de asigurări de viaţă" cu "întreprindere de asigurări de viaţă";
– h) "societate de asigurări generale" cu "întreprindere de asigurări generale";
– i) "societate de reasigurare" cu "întreprindere de reasigurare";
– j) "societate-mamă" cu "întreprindere-mamă";
– k) "societate prestatoare de servicii auxiliare" cu "întreprindere prestatoare de servicii auxiliare";
– I) "societate de administrare a investiţiilor" cu "societate de administrare a activelor";
– m) "valori mobiliare" cu "titluri de valoare";
dispune republicarea cu renumerotare
19. Modificări prin
L. nr. 29 / 2015      M. Of. nr. 171 / 12 mar. 2015  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
în vigoare
aprobă OUG. nr. 113/2013 şi modifică art. 108 alin. (1), art. 226 alin. (3) lit. d), art. 228 alin. (1) partea introductivă, art. 2291 partea introductivă, art. 233 alin. (2), art. 406, art. 410;
introduce alin. (21) la art. 41, alin. (21) la art. 107, alin. (21) - (23) la art. 1081, art. 1172, art. 1191, lit. k1) la art. 226 alin. (3), lit. a1) la art. 229 alin. (2), alin. (3) la art. 278
20. Modificări prin
L. nr. 312 / 2015      M. Of. nr. 920 / 11 dec. 2015  
Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
în vigoare
modifică art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (1) pct. 303, art. 87 alin. (1), partea introductivă a art. 94, art. 95, art. 96, art. 226 alin. (4) lit. a), art. 226 alin. (6) lit. b), art. 2261, art, 230 alin. (1), art. 2301 alin. (3) lit. c), art. 233 alin. (2), art. 269 alin. (2), art. 271 alin. (2), art. 350, art. 384 alin. (1), art. 410;
introduce alin. (6) la art. 5, alin. (13) la art. 7, art. 181, lit. a1) la art. 93 alin. (1), lit. e)-g) la art. 94, art. 951, alin. (3) la art. 228, alin. (3) la art. 233, alin. (3) la art. 267, art. 3511, alin. (4) şi (5) la art. 420;
abrogă art. 1 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (1) pct. 302, art. 241, art. 103 alin. (2) şi (3), art. 1641 şi 1642, art. 226 alin. (3) lit. i), art. 227, titlul III cap. VIII, secţiunile 1, a 2-a şi a 21-a, cu art. 237–24041, art. 351 alin. (31) şi (32), art. 396–398
21. Modificări prin
L. nr. 164 / 2018      M. Of. nr. 626 / 19 iul. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
în vigoare
modifică art. 290 alin. (1) lit.d), art. 299 lit. h), art. 309 alin. (1) lit.c), art. 311 alin. (1) şi (2), art. 312 alin. (3), art. 314, art. 315, art. 316, art. 393 alin. (1) şi (2);
introduce alin. (2) şi (3) la art. 290, alin. (11) - (14) la art. 311, alin. (4) - (7) la art. 312, art. 3151, art. 3161 şi art. 3162;
abrogă art. 313
22. Modificări prin
L. nr. 209 / 2019      M. Of. nr. 913 / 13 nov. 2019  
Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 18 alin. (1) lit. d) şi art. 4041
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 131 / 2006      M. Of. nr. 420 / 16 mai 2006  
Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
abrogare odată cu L. nr. 58/1998
2. Abrogă
L. nr. 33 / 2006      M. Of. nr. 200 / 3 mar. 2006  
Lege privind băncile de credit ipotecar
3. Abrogă
L. nr. 412 / 2005      M. Of. nr. 5 / 4 ian. 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
abrogare odată cu L. nr. 541/2002
4. Abrogă
OUG. nr. 86 / 2005      M. Of. nr. 627 / 19 iul. 2005  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
abrogare odată cu L. nr. 541/2002
5. Abrogă
L. nr. 443 / 2004      M. Of. nr. 1035 / 9 nov. 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară
abrogare odată cu L. nr. 58/1998
6. Abrogă
L. nr. 122 / 2004      M. Of. nr. 387 / 3 mai 2004  
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
abrogare odată cu OUG. nr. 97/2000
7. Abrogă
L. nr. 552 / 2003      M. Of. nr. 922 / 22 dec. 2003  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
abrogare odată cu L. nr. 541/2002
8. Abrogă
L. nr. 485 / 2003      M. Of. nr. 876 / 10 dec. 2003  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
abrogare odată cu L. nr. 58/1998
9. Abrogă
OUG. nr. 99 / 2003      M. Of. nr. 747 / 26 oct. 2003  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
abrogare odată cu L. nr. 541/2002
10. Abrogă
L. nr. 541 / 2002      M. Of. nr. 733 / 8 oct. 2002  
Lege privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
11. Abrogă
L. nr. 357 / 2002      M. Of. nr. 446 / 25 iun. 2002  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
abrogare odată cu L. nr. 58/1998
12. Abrogă
L. nr. 246 / 2002      M. Of. nr. 304 / 9 mai 2002  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
abrogare odată cu L. nr. 58/1998
13. Abrogă
L. nr. 200 / 2002      M. Of. nr. 300 / 8 mai 2002  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
abrogare odată cu OUG. nr. 97/2000
14. Abrogă
OUG. nr. 137 / 2001      M. Of. nr. 671 / 24 oct. 2001  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
abrogare odată cu L. nr. 58/1998
15. Abrogă
L. nr. 437 / 2001      M. Of. nr. 404 / 20 iul. 2001  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998
abrogare odată cu L. nr. 58/1998
16. Abrogă
OUG. nr. 97 / 2000      M. Of. nr. 330 / 14 iul. 2000  
Ordonanţă de urgenţă privind organizaţiile cooperatiste de credit
17. Abrogă
OUG. nr. 56 / 2000      M. Of. nr. 227 / 23 mai 2000  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998
abrogare odată cu L. nr. 58/1998
18. Abrogă
OUG. nr. 24 / 1999      M. Of. nr. 130 / 31 mar. 1999  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
abrogare odată cu L. nr. 58/1998
19. Abrogă
L. nr. 58 / 1998      M. Of. nr. 121 / 23 mar. 1998  
Lege privind activitatea bancară