Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 135 / 2007
Titlul actual Lege privind arhivarea documentelor în formă electronică
    Publicat în   M. Of. nr. 345 / 22 mai 2007  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 138 / 25 feb. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 547 / 2007      M. Of. nr. 345 / 22 mai 2007  
Decret pentru promulgarea Legii privind arhivarea documentelor în formă electronică
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 19-23
3. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 138 / 25 feb. 2014  
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.