Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 33 / 2007
Titlul actual Lege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
    Publicat în   M. Of. nr. 28 / 16 ian. 2007  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 627 / 31 aug. 2012  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 58 / 2007      M. Of. nr. 28 / 16 ian. 2007  
Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 1 / 2007      M. Of. nr. 97 / 8 feb. 2007  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
ieşit din vigoare
modifică art. 9, art. 10 alin. (1) partea introductivă şi lit. a), art. 13 alin. (1) şi (5), art. 14, art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 20, art. 21 alin. (1);
introduce art. 91 şi art. 92, alin. (10) şi alin. (11) la art. 12, alin. (6), (7) şi (8) la art. 13, art. 141-148, art. 211 şi art. 212, art. 231 şi art. 232;
abrogă art. 18 alin. (3)
3. Modificări prin
OUG. nr. 8 / 2007      M. Of. nr. 134 / 23 feb. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
ieşit din vigoare
modifică art. 92 alin. (1)
4. Modificări prin
OUG. nr. 84 / 2007      M. Of. nr. 602 / 31 aug. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
în vigoare
modifică art. 19, art. 211 alin. (9), art. 212 alin. (3), (4) şi (5);
introduce alin. (31) la art. 9, alin. (6) la art. 212, alin. (3) la art. 22
5. Modificări prin
OUG. nr. 11 / 2009      M. Of. nr. 134 / 4 mar. 2009  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
în vigoare
modifică art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2), (4) şi (8), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 91, art. 92, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1), (3) şi (6), art. 14 alin. (1)-(6), art. 141- 148, art. 15-17, art. 18, art. 19, art. 21 alin. (4), art. 211, art. 212, art. 22, art. 23 alin. (1) şi (3), art. 231, art. 232, art. 25;
introduce art. 51, art. 52, alin. (4)-(8) la art. 7, art. 121-123, art. 131-133, art. 149, art. 171, art. 181-183, art. 191-198, art. 221-229, art. 233-236
6. Modificări prin
OUG. nr. 55 / 2009      M. Of. nr. 380 / 4 iun. 2009  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
în vigoare
modifică art. 143 alin. (1) lit. f) şi g), art. 147 alin. (1) lit. f), art. 198 alin. (3);
introduce alin. (5) şi (6) la art. 21
7. Modificări prin
L. nr. 251 / 2009      M. Of. nr. 462 / 3 iul. 2009  
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
ieşit din vigoare
respinge OUG. nr. 1/2007
8. Modificări prin
L. nr. 290 / 2009      M. Of. nr. 653 / 2 oct. 2009  
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 9 2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
ieşit din vigoare
respinge OUG. nr. 8/2007
9. Modificări prin
L. nr. 303 / 2009      M. Of. nr. 676 / 8 oct. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
în vigoare
aprobă OUG. nr. 11/2009 şi modifică art. 228 şi 229
10. Modificări prin
L. nr. 316 / 2009      M. Of. nr. 692 / 14 oct. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
în vigoare
aprobă OUG. nr. 55/2009
11. Modificări prin
L. nr. 339 / 2009      M. Of. nr. 781 / 16 nov. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
în vigoare
aprobă OUG. nr. 84/2007
12. Modificări prin
L. nr. 76 / 2012      M. Of. nr. 365 / 30 mai 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
modifică, la 1 sep. 2012, art. 52 alin. (6), art. 13 alin. (4), art. 148 alin. (2), art. 191 alin. (7), art. 234 alin. (2) şi (3), art. 25 alin. (12) şi (13);
dispune republicarea cu renumerotare
13. Modificări prin
OUG. nr. 44 / 2012      M. Of. nr. 606 / 23 aug. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 feb. 2013
14. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 627 / 31 aug. 2012  
15. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 52 alin. (5), art. 53 lit. n) şi r);
abrogă art. 55-64
16. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2013      M. Of. nr. 68 / 31 ian. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 feb. 2013
17. Modificări prin
L. nr. 214 / 2013      M. Of. nr. 388 / 28 iun. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 4/2013
18. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2014      M. Of. nr. 111 / 13 feb. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
în vigoare
modifică art. 11, art. 14 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (1) - (5), art. 19 alin. (2), art. 34 alin. (1);
abrogă art. 34 alin. (2) - (6)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.